STAŽENÍ

www.jak-prezit.cz

 

 

 

jataji@seznam.cz

 

Zpracoval: Ivo A. Benda

 

 

 

ČLÁNKY   www.jak-prezit.cz  www.ako-prezit.eu  1.1. – 14.11. 2019

 

 

 

 

 

OBSAH

 

 

(1)

ÚVOD

 

(2)

BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY LIDMI

 

(3)

ZMĚNA KLIMATU A MIGRACE

 

(4)

NIČENÍ PŘÍRODY LIDMI

 

(5)

NIČENÍ ZDRAVÍ LIDMI

 

(6)

OBNOVA PŘÍRODY LIDMI

 

(7)

OBNOVA ZDRAVÍ LIDÍ

 

(8)

ZELENÁ ENERGIE

 

(9)

OSTATNÍ

 

 

 

Vyhledání, např. 9. kapitoly: CTRL F (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatuješ se na analogii s dětmi, které si hrají se zápalkami ?

 

Děti při hře se zápalkami nepodpálily dům úmyslně. Byl to výsledek hry, nebylo to jejich rozhodnutí. A dům zhořel jen proto, protože hasiči přišli pozdě.

 

V případě vaší civilizace hasiči už přišli.

 

Ty představuješ sbor hasičů. Ty a ostatní na Zemi, kteří se oddají službě pomáhat při probouzení lidstva.

 

 

 

www.jak-prezit.cz

 

www.ako-prezit.eu

 

 

 

 

 

Ivo Ashtar Benda, autor www.andele-nebe.cz , www.heavenly-angels.org

 

 

(1)

 

ÚVOD

 

 

Každý článek informuje o každodenním svobodném kroku lidí zde na planetě Zemi na začátku 21. století.

 

Rozhodl jsem se pro VÝBĚR podstatných článků podle aktuálnosti a důležitosti toho, co zde lidé provádí.

 

Podstatné vnitřní souvislosti a vysvětlení k těmto článkům najdete na mém webu andele-nebe.cz , jak-prezit.cz , co-jist.cz , nejsme-otroci.cz , neocipuj-se.cz . Tyto weby mají své jazykové verze heavenly-angels.org , himmels-engel.de , angeles-luz.es , angely-sveta.ru , anges-lumiere.fr , angelo-luce.it , anioly-nieba.pl , feny-angyalai.hu , andjeli-neba.com.hr , anjos-ceu.eu , angeli-raja.eu , engelen-hemel.nl , ingerii-cerului.ro , cennetin-melekleri.web.tr , himmelens-anglar.se .

 

Od roku 1998 až 2006 jsem na 200 přednáškách, také v médiích (vše na žádost lidí) a na mých webech varoval lidi před budováním čipové totality lidmi a dále před ničením přírody a životního prostředí lidmi – vše toto dělají ze své svobodné vůle, v rámci svobod, které požívají. Ke svobodám ovšem neoddělitelně patří i ODPOVĚDNOST, tedy všechny důsledky a následky těchto voleb si aktéři ponesou a zakusí na vlastní kůži. Znamená to v případě pozitivních voleb spokojený, zdravý a šťastný život – to zažívá dnes 2 % obyvatelstva, v případě negativních voleb nespokojený, nemocný a nešťastný život – to zažívá dnes 98 % obyvatelstva.

 

19.5.2019

 

Ivo A. Benda

 

 

Podpora autoru Ivo A. Bendovi - budování a provozy webů, šíření info lidem po celém světě, (není organizace), děkuji velice:

 

CZ

 

000 000 - 2051 1010 03 / 0800

ČESKÁ SPOŘITELNA

IBAN: CZ17 0800 0000 0020 5110 1003

BIC (SWIFT): GIBACZPX

MĚNA: CZK

 

SK

 

0353 2881 50 / 0900

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

IBAN: SK17 0900 0000 0003 5328 8150

BIC (SWIFT): GIBASKBX

MĚNA: EUR

 

 

Píseň od Andělů Nebe posílám vám lidem.  www.andele-nebe.cz

 

Naty Hrychová - Hallelujah (Desatero)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-b3RqR5DWeo

 

https://www.facebook.com/WENDiGO79/videos/10205138441283354/UzpfSTEwNzIzOTQzMzk0NTc1MTI6MjMzMzkzOTExNjYzNjM1NQ/

 

 

Píseň od Andělů Nebe lidem

 

Ten text má jenom deset vět,

kdo chce může přemejšlet,

však né každýho jeho obsah chytí.

 

Že je to návod praktický,

a asi platí navždycky,

rozhodně má širší využití.

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

Těch deset bodů božích vět,

by klidně mohlo spasit svět,

jenže pořád někde něco vázlo !

 

Jak umíme se vymlouvat,

„Já kdybych moh, tak já bych rád“

jenže jsme už dávno zvyklí na zlo !

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

 

Možná si včas vzpomenout,

že moc práce je duše žrout,

a že je dobrý sednout si a zpívat.

 

A možná děti naučit,

že slabí mají právo žít,

vždyť už se na to nedá dívat !

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelúújá.

 

Halelújá, halelújá, halelújá, halelújá.

 

Halelújá, halelújá.

 

Známou skladbu Leonarda Cohena s textem Gábiny Osvaldové nazpívala Naty Hrychová ve svých 10 letech. Video k ní jsme pořídili během jedné zářijové soboty v roce 2014. Náš velký dík patří zejména Zdeňce a Honzovi za perfektní zpracování klipu v rekordním termínu. Děkujeme i Milanovi za jeho rady při výběru lokace, Elišce, která s Natálkou píseň nastudovala, a Michalovi, v jehož studiu se natáčelo. Jsme hluboce vděčni všem našim andělům. www.natyhrychova.cz

 

 

(2)

 

BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY LIDMI

 

 

 

Každý článek informuje o svobodném kroku budování čipové totality lidmi na Zemi.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.neocipuj-se.cz

 

SÍLY TEMNA PŘIPRAVUJÍ JEDINOU TOTALITNÍ VLÁDU SVĚTA "NWO", PENÍZE JEN V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A ČIP V KAŽDÉM ČLOVĚKU ZA ÚČELEM ÚPLNÉHO ZOTROČENÍ LIDÍ !

 

SÍLY SVĚTLA VARUJÍ LIDI A SNAŽÍ SE TOMUTO ZABRÁNIT, ALE NIKOLI ZASAHOVÁNÍM, ALE VYSVĚTLOVÁNÍM A PŘEDÁNÍM PRAVDIVÝCH INFORMACÍ VŠEM LIDEM.

 

LIDÉ MOHOU VŠE ZVRÁTIT, POKUD SI TO ZVOLÍ. JDE O DRUH JEJICH ŽIVOTA.

 

NESTAŇTE SE OTROKY – chtějí vám sebrat svobodnou vůli a řídit vás dálkově centrálním kvantovým počítačem !  Kdo se po přijetí čipu bude chtít vzepřít totalitnímu systému, jednoduše mu jej vypnou – nebude si moci již nic koupit a ani prací vydělat !  Pracují na tom zrůdy !

 

Jediné východisko je změna sama sebe - svědomitý život, čisté pozitivní úmysly a nezištná pomoc bližním svým - tím je zajištěna boží ochrana před vším zlem a již od roku 1998 je připravena evakuace čistě myslících lidí na vesmírné lodě Andělů Nebes - duchovně vyspělých láskyplných a moudrých národů z Vesmíru. Předal vám lidem Ivo Aštar Benda a Vesmírní přátelé – Andělé Nebe.

 

www.andele-nebe.cz  ,  www.nejsme-otroci.cz  ,  www.neocipuj-se.cz

 

www.jak-prezit.cz  ,  www.ako-prezit.eu

 


Bible hovoří:

 

O evakuaci pozitivních lidí – www.evakuace-lidstva.cz :


Matouš 24. verš 38. Neboť stejně jako v těch dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do toho dne, kdy Noé vešel do archy,


39. a nic nepoznali až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka.

 

40. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán.

 

41. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána.

 

42. Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán.

 

Janovo zjevení 15.kap.:

 

14. A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.

 

15. V tom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“

 

16. A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.


O dnech kdy budou lidé očipováni – www.neocipuj-se.cz :


Zjevení Janovo 14.kap.:

 

verš 15. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.


16. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

 

17. aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

18. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. (VŠECHNY ČÁROVÉ KÓDY - I TY ČIPOVÉ OBSAHUJÍ TAJNĚ 666)

15. kap.:

 

verš 9. Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo pokleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,

 

10. bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

 

11. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

 

12. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“

 

 

---

 

 

ČÍNSKÁ UMĚLÁ INTELIGENCE SE STANE NÁSTROJEM ÚTLAKU LIDÍ, VARUJE SOROS

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/495519-cinska-umela-inteligence-se-stane-nastrojem-utlaku-lidi-varuje-soros.html

25.1.2019

 

„Rád bych varoval před smrtelným nebezpečím, které pro otevřené společnosti představuje umělá inteligence a strojové učení v rukou autoritářských režimů. Zaměřím se na Čínu, kde (prezident) Si Ťin-pching hodlá zajistit pokračování vlády jedné strany,“ prohlásil Soros na půdě Světového obchodního fóra v Davosu.

 

Americký miliardář maďarského a židovského původu tvrdí, že Čína pracuje na systematickém shromažďování dat v centralizované databázi, na jejímž základě jsou lidé „bodováni“ podle důvěryhodnosti.

 

„Algoritmy budou lidi na základě získaných dat hodnotit a posuzovat, jaké riziko představují pro vládu jedné strany, a na základě toho s nimi bude následně zacházeno,“ varuje Soros.

 

Umělá inteligence bude podle Sorose shromažďovat informace na základě monitorování chování občanů on-line.

 

Čína podle Sorose není jedinou zemí, která z hlediska vývoje a využití umělé inteligence představuje riziko. Je však nejmocnější a nejbohatší, proto z ní má filantrop největší obavy.

 

 

Čínský prezident je nejnebezpečnější nepřítel otevřené společnosti, prohlásil Soros

 

Americký finančník maďarského původu George Soros označil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga za nejnebezpečnějšího protivníka otevřené společnosti. Čínské ministerstvo zahraničí se v pátek podle médií proti Sorosovým slovům ohradilo a obvinění označilo za nesmyslné. Soros svá slova pronesl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

 

Soros, který skrze svou charitativní činnost podporuje liberální hodnoty, ve svém čtvrtečním projevu prohlásil, že Čína je nejbohatším, nejsilnějším a technologicky nejrozvinutějším autoritářským režimem na světě. „A to ze Si Ťin-pchinga dělá nejnebezpečnějšího protivníka otevřených společností,“ řekl Soros.

 

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí na dotaz novinářů řekla, že poznámky některých lidí, kteří překrucují pravdy i lži, jsou nesmyslné a nestojí za to je vyvracet. „Doufáme, že onen Američan je schopen opravit svůj postoj, nebýt krátkozraký a objektivně, racionálně a správně ohodnotit rozvoj Číny,“ řekla čínská mluvčí, kterou cituje agentura Reuters.

 

Vztahy mezi USA a Čínou zatěžují obchodní spory, které v loňském roce přerostly v obchodní válku, v jejímž rámci na sebe obě země vzájemně uvalovaly cla. Začátkem prosince se Washington a Peking domluvily na devadesátidenním obchodním příměří s tím, že během této doby se budou snažit vyjednat obchodní dohodu a vyhnou se zavádění dalších cel.

 

 

EVROPA JE V NEJVĚTŠÍM NEBEZPEČÍ ZA POSLEDNÍCH 70 LET, VARUJÍ OSOBNOSTI VČETNĚ KUNDERY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropa-je-v-nejvetsim-ohrozeni-za-poslednich-70-let-varuji-o/r~a4b7d1b0215b11e9aaa70cc47ab5f122/

 

"Evropa je ve větším nebezpečí, než kdy byla za posledních 70 let… Pokud jde o Británii, doufám, že bude mít parlament ještě odvahu vyzvat ke druhému referendu. To by mohlo zemi zachránit před kalamitou brexitu a také nastoupit dlouhou cestu k záchraně EU," citoval v pátek deník The Guardian spisovatele Rushdieho.

 

Manifest vyzývá k akci "vpředvečer voleb", které se podle něj nesmí ponechat v rukou těch, kteří "pohřbí evropskou myšlenku". "Naléhavě musíme bít na poplach proti žhářům duše a ducha, kteří si od Paříže po Řím, se zastávkami v Barceloně, Budapešti, Drážďanech, Vídni a Varšavě, chtějí udělat táborák z našich svobod," píše se také v manifestu.

 

Jeho signatáři se označují za "evropské vlastence, kteří chápou, co je nyní v sázce". "Tři čtvrtiny století po porážce fašismu a 30 let po pádu Berlínské zdi nyní bojujeme novou bitvu za civilizaci," uvádí se rovněž v textu, který mimo jiné tvrdí, že na Evropu útočí "falešní proroci".

 

"Evropa byla opuštěna dvěma velkými spojenci, kteří ji v minulém století dvakrát zachránili před sebevraždou - jeden z nich je za Lamanšským průlivem a druhý za Atlantikem. Kontinent je zranitelný vůči nestoudnému zasahování Kremlu. Evropská myšlenka se nám rozpadá před očima," píše se též v textu.

 

Manifest vyzývá k akci před volbami do Evropského parlamentu, které budou letos v květnu. "Pokud se něco nezmění, tyto volby budou největší kalamitou, jakou jsme kdy poznali," varují signatáři. "Politika pohrdání inteligencí a kulturou bude triumfovat, dojde k explozi xenofobie a antisemitismu."

 

Celý text:

 

https://blisty.cz/

25.1.2019

 

Evropský kontinent čelí největší výzvě od třicátých let dvacátého století. Naléháme na evropské vlastence, aby se postavili proti ofenzívě nacionalistů, píší v dnes zveřejněném prohlášení 

 

Milan Kundera, Salman Rushdie, Elfriede Jelinek, Orhan Pamuk, Bernard-Henri Lévy

 

a pětadvacet dalších osobností

 

* * *

 

Myšlenka Evropy je ohrožena.


Ze všech stran přichází kritika, urážky a utíká se od této kauzy.


"Dost 'budování Evropy' !" vládne křik. Spojme se místo toho znovu se svou "duší národa" ! Objevme znovu svou "ztracenou totožnost !" To je agenda, kterou sdílejí populistické síly, jejichž vlna zaplavuje Evropu. Je jaksi jedno, že abstrakce jako "duše" a "totožnost" často existují jen v imaginaci demagogů.


Na Evropu útočí falešní proroci, kteří jsou opilí resentimentem, a v delíriu nad možností dostat se před světla ramp. Evropa byla opuštěna dvěma významnými spojenci, kteří ji v minulém století dvakrát zachránili před sebevraždou: jedním za kanálem La Manche a druhým za Atlantikem. Evropský kontinent je zranitelný vůči stále drzejším zásahům obyvatele Kremlu. Evropa jako myšlenka se nám rozpadá přímo před očima.


Toto je to jedovaté ovzduší, v němž se v květnu budou konat evropské parlamentní volby. Jestliže se něco nezmění, jestliže nenastane něco, co by zvrátilo ten rostoucí, sílící, naléhavý příliv, jestliže nevznikne  nový duch odporu, tyto volby budou nejkatastrofálnějšími, jaké jsme kdy zažili. Zvítězí v nich ničitelé. Pro ty, kdož stále ještě věří v dědictví Erasma, Danteho, Goetha a Komenského, bude jen ponižující porážka. Zvítězí politika pohrdání inteligencí a kulturou. Bude docházet k výbuchům xenofobie a antisemitismu. Postihne nás katastrofa.


My, nížepodepsaní, patříme k těm, kteří odmítají rezignovaně přijmout tuto blížící se katastrofu.


Počítáme se mezi evropské vlastence (skupinu, která je početnější, než se obecně usuzuje, ale která je často příliš mlčenlivá a příliš rezignovaná), kteří chápou, o co tady jde. Tři čtvrtě století po porážce fašismu a třicet let po pádu berlínské zdi vznikl nový boj o civilizaci.


Máme víru ve velkou myšlenku, kterou jsme zdědili a o níž jsme přesvědčeni, že kdysi byla onou jedinou silou, která byla dostatečně mocná na to, aby pozvedla národy Evropy nad sebe i nad jejich minulost plnou válek. Jsme přesvědčeni, že i dnes to zůstává jedinou silou, která je dostatečně ctnostná na to, aby dokázala porazit nové známky totality, která za sebou přitáhne starou bídu temných věků. To, o co všechno jde, nám zakazuje, abychom se vzdali.


Proto publikujeme tuto výzvu, abyste se přidali k nové vlně.


Proto tento apel k činům v předvečer voleb, které nechceme přenechat hrobníkům evropské myšlenky.

Proto tato výzva k tomu, abychom znovu pozvedli pochodeň Evropy, která, navzdory jejím chybám, jejím omylům i jejím občanským činům zbabělství, zůstává majákem pro všechny svobodné muže a ženy na této planetě.


Naše generace se mýlila. Jako stoupenci Garibaldiho v 19. století, kteří opakovali, jako mantru, “Italia se farŕ da sč” (Itálie se sama vytvoří), domnívali jsme se, že evropský kontinent se dokáže sám od sebe spojit, aniž by bylo nutno za to bojovat či pro to pracovat. To, říkali jsme si, je přece "směr historie".


Musíme se odstřihnout od tohoto starého přesvědčení. Nemáme volbu. Musíme nyní za myšlenku Evropy bojovat, anebo být svědky toho, jak zahyne pod vlnami populismu.


V reakci na nacionalistickou a identitářskou ofenzívu musíme znovu objevit ducha aktivismu či akceptovat, že nás obklopí a zahltí resentiment a nenávist. Naléhavě musíme bít na poplach proti těmto žhářům duše a ducha, kteří, od Paříže až po Řím, se zastávkami po cestě v Barceloně, v Budapešti, v Drážďanech, ve Vídni a ve Varšavě, chtějí spálit naše svobody.


V této podivné porážce "Evropy", která se objevuje na horizontu, tato nová krize evropského svědomí, která hrozí, že zničí všechno, co činilo naše společnosti velkými, čestnými a prosperujícími, spočívá větší výzva než kdy předtím od třicátých let dvacátého století: je to útok na liberální demokracii a její hodnoty.


Milan Kundera, Salman Rushdie, Elfriede Jelinek a Orhan Pamuk jsou spisovatelé. Bernard-Henri Lévy je filozof.


Další signatáři: Vassilis Alexakis (Atény), Svetlana Alexievich (Minsk), Anne Applebaum (Varšava), Jens Christian Grřndahl (Kodaň), David Grossman (Jerusalem), Ágnes Heller (Budapešť), Ismaďl Kadaré (Tirana), György Konrád (Debrecín), António Lobo Antunes (Lisabon), Claudio Magris (Terst), Ian McEwan (Londýn), Adam Michnik (Varšava), Herta Müller (Berlín), Ludmila Oulitskaďa (Moskva), Rob Riemen (Amsterdam), Fernando Savater (San Sebastián), Roberto Saviano (Neapol), Eugenio Scalfari (Řím), Simon Schama (Londýn), Peter Schneider (Berlín), Abdulah Sidran (Sarajevo), Leďla Slimani (Paříž), Colm Tóibín (Dublin), Mario Vargas Llosa (Madrid), Adam Zagajewski (Krakov)

 

 

---

 

 

SOCIALNI KREDIT CINA - VYHLEDANO V GOOGLU - TAM LZE SLEDOVAT BUDOVANI CINSKEHO TOTALITNIHO SYSTEMU - CIPOVE TOTALITY


https://www.google.sk/search?ei=l_QAXPnDC4v9kwWyzKSYCw&q=socialny+kredit+cina&oq=SOCIALNI+KREDIT&gs_l=psy-ab.1.0.0i13j0i22i30l4.3526.5977..8696...0.0..0.117.1543.6j9......0....1..gws-wiz.......0j0i131j0i67j0i22i10i30.NG1PbXXaH6U

 

ZDE NAPR. WIKIPEDIE Z 90 % CHVALI TENTO SYSTEM - JE TO JEDNIM Z DUKAZU, ZE ZA NIMI JSOU SILY TEMNA.

 

JINE CLANKY VETSINOU SOCIALNI KREDIT KRITIZUJI A VARUJI PRED VELKYM BRATREM, ORWELEM CI VARUJI Z BIBLE NEBO I Z WEBU www.neocipuj-se.cz

 

PODOBNE LZE SNADNO VYHLEDAT V GOOGLU CLANKY POD HESLEM CIPOVANI LIDI (BEZ MISTA, NEBO VE SVEDSKU, USA ...).

 

 

---

 

CINSKY SOCIAL CREDIT SYSTEM, ktery vam vyrazi dech i se zubama !  George Orwell tise v hrobe bledne zavisti, Cina dovedla jeho roman “1984” nejen do praxe, ale naprosto ho prekonala !  www.neocipuj-se.cz

 

https://aeronet.cz/news/video-cinsky-social-credit-system-ktery-vam-vyrazi-dech-i-se-zubama-george-orwell-tise-v-hrobe-bledne-zavisti-cina-dovedla-jeho-roman-1984-nejen-do-praxe-ale-naprosto-ho-prekonala/

 

Dobre varujeme lidi s Vesmirnymi Prateli z Nebe pred CIPOVOU TOTALITOU. Jiz 20 let.

 

 

 

---

 

 

JEDEN Z POZNATKŮ UŽITEČNÝ PRO LIDSTVO

 

Dutý Měsíc – Hollow Moon – jde o uměle vybudovanou ovládací základnu entit z Temných světů, ze které ovládají již 200 000 let do značné míry lidskou mysl pomocí specifických prostorových znaků ve specifických frekvencích pro každého člověka zvlášť (povrch je jen ponechanou kamufláží z původního přírodního tělesa, které je již dávno bez vulkanismu, neboť původní nitro je pryč). Dávným národům to bylo známo, záznamy jsou ve védách a v jiných prastarých zdrojích. Dnes se mohou citliví lidé snadno napojit a zjistit mentálně, anebo se dozví od Vesmírných Přátel z Nebes – viz níže.

 

https://www.youtube.com/results?search_query=hollow+moon

 

Dnešní ovládání lidských myslí dosahuje 90 – 95 % – to je ta logická část mysli, intuitivní mysl – skutečnou a svoji mysl lidé používají jen na 5 – 10 %, např. při venčení psa venku v přírodě. Lidé se sami dopracovali za 200 000 let do pozice 90 %-tních loutkolidí, ale vinu mají v Sobě, nikoli ve vládnících, iluminátech nebo v ještěrech z pekla. Jedině v Sobě, svými chybnými volbami svým ovládačům dělají stále spolehlivější a výkonnější Otroky se stále lepšími technologiemi, které mají původ v Temných světech a jejich autoři chtějí investovanou energii i se ziskem zpět. Jejich cíl je pomocí loutkolidí dobýt Nebeské světy a samotného Stvořitele. To je jejich záměr. Záleží jen na lidech, co si zvolí v každodenním životě, jestli Otročení na nějaké nemocné trosky, anebo vnitřně hodnotný, harmonický, zdravý a šťastný život.

 

Pro doplnění, dnes po 50. roku života jen velmi těžko najdete zdravého člověka, a tento stav se stále zhoršuje. Prezident tuto situaci jen zobrazuje.

 

Viz http://www.andele-nebe.cz – obr. 2000 – 2003 a další, také v jiných jazycích, také podrobně rozepsáno v textových zdrojích Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru (4500 stran) a Nové zjevení (860 stran).

 

Viz http://www.co-jist.cz – článek (204) Zdravá životospráva a tam Desatero zdraví (str. 646).

Nikdo se nemůže divit, že takoví “vědci” takto reagují – mlčením – na významné objevy od lidí mimo jejich naprogramované řady.

 

Filmy k objasnění:

 

Den, kdy se zastavila Země – The day the Earth Stood Still (USA-KANADA) 2008

 

Momo – Děvčátko Momo a ukradený čas (DE-IT) 1986

 

Náš domov – Nosso lar (BR) 2010

 

Nádherná zelená – La belle verte (FR) 1996 – výjimečně odhalené ovládání lidí, vypnout se ale snadno nedá, jen se loutkolidem vyhnout

 

To vám píše neovladatelný.

 

 

---

 

 

ČIPOVÁNÍ LIDÍ (POLOŠERO - ČT)           6.9.2018

 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/218562222000001-polosero-cipovani-lide/titulky

 

 

VÍTEJTE V TOTALITĚ  !

 

https://www.hnuticesta.cz/26-hnuti-cesta/blogy-a-videa/nase-blogy/39-vitejte-v-totalite

 

 

ČÍNA BUDUJE „ORWELLA NA STEROIDECH“ A MĚNÍ POJETÍ LIDSKÝCH PRÁV. MŮŽE TO DOPADNOUT I NA NÁS

 

https://www.info.cz/svet/cina-buduje-orwella-na-steroidech-a-meni-pojeti-lidskych-prav-muze-to-dopadnout-i-na-nas-39800.html

 

Podrobnější popis budované čipové totality

 

 

CO JE ČÍNSKÝ „SOCIÁLNÍ KREDIT“ A JAK FUNGUJE ?

 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=co-je-cinsky-socialni-kredit-a-jak-funguje-

 

Schéma čínského sociálního kreditu.

 

 

KYBERNETICKÁ ŠACHOVNICE #3: ČÍNA

 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=kyberneticka-sachovnice-3-cina

 

Moderní technologie dnes patří mezi nástroje čínské zahraniční politiky. Cílem Pekingu je stát se co nejrychleji globálním technologickým lídrem a využít toho k revizi současného geopolitického uspořádání světa.

 

Marxisté chtějí vytvořit silnou centrální Čínu se soustavou na ní závislých loutkových či spřátelených zemí a kolonizovat spřátelených zemí a kolonizovat co nejvíce států. V rámci 5G sítí drží Číňané obrovský náskok, který používají k tomu, aby získali přístup k datům západních zemí.

To odhalila stále běžící kauza společností Huawei a ZTE. Kromě využití cizích dat uložených v systémech, které Číňané poskytují, se Říše středu zabývá i cílenou špionáží a útoky na své oponenty. S tímto jevem se setkaly vlády Singapuru, USA, Austrálie, Kanady či společnosti Google, LinkedIn, Yahoo nebo Adobe. Peking se všemožně snaží oslabit moc a jednotu Západu, o čemž svědčí i jeho aktivity v Evropě, Africe i v Tichomoří. 

 

Současná rudá Čína je velmi aktivní a pro některé také velice nebezpečnou figurkou na globální kybernetické šachovnici.

Čínských marxistům se povedlo spojit Umění války, Rudou knížku a moderní technologie do jedné efektivní politiky.  

 

Západ dělá totéž, jen s jinou ideologií.

 

 

INFORMAČNÍ PEKLO ANEB ROLE IT V SEVERNÍ KOREJI

 

https://www.kybez.cz/clanky/detail?urltitle=informacni-peklo-aneb-role-it-v-severni-koreji

 

 

ČÍNA – SOCIÁLNÍ KREDIT

 

https://www.google.sk/search?q=%C4%8D%C3%ADna+soci%C3%A1ln%C3%AD+kredit&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEwO_akNrjAhWEL1AKHQ2bByEQ_AUIESgB&biw=1187&bih=747#imgrc=_

 

 

VÍTEJTE V TOTALITNÍM IMPÉRIU. JSTE VHODNÝ, NEBO VYVRHEL?

 

https://video.aktualne.cz/social/vitejte-v-totalitnim-imperiu-jste-vhodny-nebo-vyvrhel/r~974aadc8459011e9b2a00cc47ab5f122/

 

 

V ČÍNĚ NASAZUJÍ ROZŠÍŘENÍ VELKÉHO BRATRA. „SOCIÁLNÍ KREDIT“ MÁ ROZHODOVAT O OBČANECH

 

https://www.lupa.cz/clanky/v-cine-nasazuji-rozsireni-velkeho-bratra-socialni-kredit-ma-rozhodovat-o-obcanech/

 

 

PRVNÍ DIGITÁLNÍ DIKTATURA ?  ČÍNSKÝ SOCIÁLNÍ KREDIT SE ZAČAL TESTOVAT NA LIDECH

 

https://www.svetandroida.cz/cinsky-socialni-kredit/

 

 

JAKO 1984 ?  ČÍNA CHYSTÁ MRAZIVÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH KREDITŮ

 

https://www.forum24.cz/jako-1984-cina-chysta-mrazivy-system-socialnich-kreditu/

 

 

ČÍNA ZNÁMKUJE CHOVÁNÍ LIDÍ NA INTERNETU. TEĎ JE SYSTÉM DOBROVOLNÝ, BUDE POVINNÝ

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2458294-cina-znamkuje-chovani-lidi-na-internetu-ted-je-system-dobrovolny-bude-povinny

 

 

STUDENTI A DĚLNÍCI V ČÍNĚ SPOJILI SÍLY A BOJUJÍ ZA PRÁVA PRACUJÍCÍCH. KOMUNISTICKÉ VLÁDĚ SE TO NELÍBÍ

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2733464-studenti-a-delnici-v-cine-spojili-sily-a-bojuji-za-prava-pracujicich-komunisticke-vlade

 

 

KNIHA 1984 GEORGE ORWELLA OŽÍVÁ: VELKÝ BRATR SLEDUJE A ZNÁMKUJE MILIONY LIDÍ V ČÍNĚ

 

https://www.elektrina.cz/velky-bratr-v-cine-socialni-kredit

 

 

MILIONY LIDÍ S NÍZKÝM ‚SKÓRE‘ NESMÍ NASEDNOUT DO LETADLA ČI VLAKU. ČÍNA ZABLOKOVALA 23 MILIONŮ LETENEK A LÍSTKŮ

 

https://www.lidovky.cz/svet/miliony-lidi-s-nizkym-skore-nesmi-nasednout-do-vlaku-ci-letadla-cina-zablokovala-23-milionu-listk.A190302_104122_ln_zahranici_zdp

 

http://www.autoforum.cz/zajimavosti/miliony-cinanu-s-nizkym-socialnim-kreditem-maji-zakazano-jakkoli-cestovat/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/250616-miliony-lidi-nesmi-do-letadel-a-vlaku-cina-zakazala-cestovani/

 

https://ac24.cz/-/orwell-se-nepletl-a-je-tadz-23-milionu-cinskych-obcanu-zakaz-cestovani?redirect=%2F

 

Pointa v ovládání lidí je v tom, že k oprávněným trestům za zla (i když bez soudu) sociální kredit přidává TRESTY NEOPRÁVNĚNÉ, za činy, keré zly nejsou – svobodné názory, resp. jsou zly zanedbatelnými.

 

 

MADARSKO ODHLASOVALO ZVYSENI PRESCASU Z 250 NA 400 HODIN ROCNE - OPOZICE OZNACILA ZAKON ZA OTROKARSKY


https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/491865-vladni-poslanci-v-madarsku-za-bourlivych-okolnosti-zvysili-lidem-prescasy.html

 

OPOZICE PROTESTOVALA PISKANIM A ROZHAZOVALA SHORA LETAKY - OTROKARSKY ZAKON.

 

NASE INFO SVETELNE O ZOTROCOVANI LIDI JE NAPROSTO AKTUALNI www.nejsme-otroci.cz

 

 

ANI TENTO TEXT NENAPSAL ROBOT. UMĚLÁ INTELIGENCE NAŠTĚSTÍ NEVÍ, CO JE SVOBODA SLOVA

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/tento-text-nenapsal-robot-umela-inteligence-nastesti-nevi-co/r~ceac132c465a11e9819e0cc47ab5f122/

 

 

SENÁT VELMI TVRDĚ ZAÚTOČIL NA ZEMANA: PŘIJAL MIMOŘÁDNĚ OSTROU REZOLUCI PROTI ČÍNĚ

 

https://www.reflex.cz/clanek/komentare/93949/senat-velmi-tvrde-zautocil-na-zemana-prijal-mimoradne-ostrou-rezoluci-proti-cine.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČÍNA VYŘEŠILA ZÁŠKOLÁCTVÍ. STUDENTY OBLÉKLA DO STEJNOKROJŮ S GPS LOKÁTORY

 

https://cdr.cz/clanek/cina-vyresila-zaskolactvi-studenty-oblekla-do-stejnokroju-s-gps-lokatory

 

 

BEZHOTOVOSTNÍ NEVOLNICTVÍ

 

https://www.euro.cz/blogy/bezhotovostni-nevolnictvi-1441066

 

 

PROTI BEZHOTOVOSTNÍ EKONOMICE SE STAVÍ STÁLE VÍCE AMERICKÝCH MĚST

 

V článku ovšem není ani slovo o nebezpečné možnosti totální kontroli lidí – sledování, kdo, kolik, kdy, kde komu a za co platí.

 

http://ekonomicky-denik.cz/bezhotovostni-ekonomice-se-stavi-stale-vice-americkych-mest/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR0kbkDse5iN7x_yU2KDF1izkbdBvUNy4G7b6usR6FlxuQCnibBhQSJpqJg

 

 

BOJ PROTI HOTOVOSTI SE VYOSTŘUJE

 

https://pravyprostor.cz/boj-proti-hotovosti-se-vyostruje/?fbclid=IwAR2Dm5TIMZfARcwiEfKeM32HB3VGVT0TuWPFU0-YvKrFmSza6u1uDJBuA0w

 

 

ZMÍTÁME SE MEZI WORKOHOLISMEM A PROKRASTINACÍ. UŽ SE NEUMÍME FLÁKAT, TO JE ZLÉ

 

Lidé jsou stále větší otroci.  www.nejsme-otroci.cz

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/zmitame-se-mezi-workoholismem-a-prokrastinaci/r~d658c3664edb11e9b5e8ac1f6b220ee8/

 

 

ANALYTIK: JSME JAKO OVCE NA PORÁŽKU, ZRUŠTE SI FACEBOOK. UKRADL VAŠI IDENTITU A JE NEBEZPEČNĚJŠÍ NEŽ RUSKO

 

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/94098/analytik-jsme-jako-ovce-na-porazku-zruste-si-facebook-ukradl-vasi-identitu-a-je-nebezpecnejsi-nez-rusko.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

FACEBOOK PO CELÉM SVĚTĚ LOBBOVAL PROTI OCHRANĚ SOUKROMÍ, TVRDÍ SERVER

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/498788-facebook-po-celem-svete-lobboval-proti-ochrane-soukromi-tvrdi-server.html

 

 

PRŮLOM VE VÝVOJI KVANTOVÝCH POČÍTAČŮ PŘICHÁZÍ Z ČESKA

 

https://kryptomagazin.cz/prulom-ve-vyvoji-kvantovych-pocitacu-prichazi-z-ceska/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NEJLEPŠÍ TELEFON OD XIAOMI SE VYPRODAL ZA MINUTU

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/499347-nejlepsi-telefon-od-xiaomi-se-vyprodal-za-minutu.html

 

 

KONEC INTERNETU, JAK HO ZNÁME. NOVÁ SMĚRNICE EU ŽENE PŘED VOLBAMI DO ULIC DAVY LIDÍ

 

Další krok budování čipové totality pomocí UI (dřív to technicky nešlo) www.neocipuj-se.cz

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/konec-internetu-jak-ho-zname-nova-smernice-eu-zene-pred-volb/r~17cc248a38ea11e9a305ac1f6b220ee8/

 

 

ROZRUCH VE SNĚMOVNĚ. KLAUS MLADŠÍ PŘIROVNAL PŘIJÍMÁNÍ ZÁKONŮ KVŮLI EU K ŽIDOVSKÝM TRANSPORTŮM

 

Klaus ml.:

 

„57 procent návrhů zákonů jsou nařízení EU, kde my jako ovce pro to zdviháme ruku a v nějaké podobě to posíláme dál“. Nařízení GDPR označil jako kravinu.

 

https://www.lidovky.cz/domov/klaus-mladsi-prirovnal-prijimani-zakonu-kvuli-evropske-unii-k-zidovskym-transportum.A190312_170101_ln_domov_ele

 

 

AUTA OVLÁDNE ‚VELKÝ BRATR‘. MAJÍ MÍT OMEZOVAČE RYCHLOSTI A ALKOHOLOVÉ ZÁMKY

 

https://www.lidovky.cz/byznys/auto/auta-ovladne-velky-bratr-budou-mit-omezovace-rychlosti-a-alkoholove-zamky.A190315_181856_ln-auto_vlh

 

 

UŽ ZA TŘI ROKY NÁM BUDOU AUTA AKTIVNĚ HLÍDAT RYCHLOST

 

A hlavně velmi chtějí lidem šmírovat život v autech – počínaje automobilkami, přes tzv. bezpečnostní služby, až po nejrůznější špicly.

 

K čemu je tu právní systém a právníci, právo na soukromí atd. ???  K ničemu.

 

https://www.garaz.cz/clanek/uz-za-tri-roky-nam-budou-auta-aktivne-hlidat-rychlost-21001426?dop-ab-variant=0&seq-no=1&source=hp

 

 

AUTA MAJÍ MÍT POVINNĚ OMEZOVAČ RYCHLOSTI

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/501223-auta-maji-mit-povinne-omezovac-rychlosti.html

 

 

HROMADENÍM ZBRANÍ PROTI ICH POUŽITIU. DOKEDY EŠTE ?

 

Zotročování lidí zbrojením a vzájemné zastrašování zbraněmi – kdy loutkolidé skončí s loutkováním řízeném entitami z Temných světů ?

 

www.nejsme-otroci.cz

 

https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/506589-hromadenim-zbrani-proti-ich-pouzitiu-dokedy-este/

 

 

ZAGER & EVANS - IN THE YEAR 2525

 

Píseň varuje před možností čipové totality v roce 2525. Pod písní je en text (překladačem Google cz lze přeložit)

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKQfxi8V5FA

 

 

NAPLNÍ SE POSLEDNÍ VZKAZ STEPHENA HAWKINGA ?  PRÝ NÁS ZNIČÍ SUPERLIDÉ

 

Varování před touto situací není nové, mnohem podrobněji je uvedeno v knize NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA na www.andele-nebe.cz a za uvedenými zájmy jsou pseudotvůrci – velmi zlé entity z Temných světů.

 

https://www.flowee.cz/civilizace/5256-naplni-se-posledni-vzkaz-stephena-hawkinga-pry-nas-znici-superlide?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

5G SPUSTÍME VÁLKU PROTI LIDSTVU !  SILNÉ VAROVÁNÍ VYSOCE POSTAVENÝM ČLENŮM V OSN

 

https://ac24.cz/-/5g-spustime-valku-proti-lidstvu-silne-varovani-vysoce-postavenym-clenum-v-osn?redirect=%2F

 

Veteran MD Drops Bombshell About 5G Technology Dangers At 5G Hearing

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=1Qt5B39LB7c

 

Tyto technologie podstrčili lidem ještěři z pekel za účelem jejich zotročení. Ničení zdraví lidí je pro ně podružné.

 

Předpokládá se, že 5G je obzvláště nebezpečná ze čtyř různých důvodů:

 

1.   Mimořádně velký počet antén, které jsou plánovány.

2.   Velmi vysoké energetické výstupy, které budou použity pro zajištění průniku.

3.   Mimořádně vysoká úroveň pulsace.

4.   Zjevná vysokoúrovňová interakce frekvence 5G na nabitých sestavách, pravděpodobně zahrnujících nabité sestavy snímače napětí.

 

Nejprve hovoří o současných bezpečnostních pokynech pro technologie 2g/3g /4g, a správně poukazuje na to, že vládou schválené pokyny ignorují jakékoliv nežádoucí účinky, které se vyskytnou v dávkách nebo vystavování se jim pod hranicí těchto uvedených pokynů. Jinými slovy, jak profesor Pall upozornil, pokud jde o bezpečnost, postrádají tyto pokyny smysl.

 

Dále pokračuje diskusí o osmi způsobech, kterými tato technologie nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví, a cituje rozsáhlou vědeckou dokumentaci:

 

  1. Snížená plodnost
  2. Neurologické/neuropsychiatrické účinky
  3. Poškození buněčné DNA
  4. Aptóza - naprogramovaná smrt buněk
  5. Oxidační stres a poškození volných radikálů
  6. Endokrinní (hormonální) účinky
  7. Nadbytek intracelulárního vápníku
  8. Rakovina

 

Profesor Pall se v závěru zprávy vyjadřuje při popisování 5G naplno, a tvrdí, že „zavedení 5G je naprosto šílené“.

 

Následující prezentace je mimořádně cenná pro všechny, kdo chtějí lépe pochopit, o co se jedná, a také jak s tím bojovat.

 

Dr. Pall je pouze jedním z mnoha profesionálů, kteří vydali stejné varování, přesto zavádění technologie 5G pokračuje bez jakýchkoliv prodlev.

Dr. Martin Blank z katedry fyziologie a buněčné biofyziky na Kolumbijské univerzitě shrnuje jeho hodnocení:

 

„Vytvořili jsme něco, co nám škodí, a vymyká se kontrole. Před Edisonovou žárovkou bylo v našem prostředí jen velmi málo elektromagnetického záření. Úrovně, které máme dnes, jsou mnohonásobně vyšší, než úrovně v přirozeném prostředí, a rychle rostou kvůli všem novým zařízením, která toto záření vydávají. Pokud to řeknu otevřeně, poškozují živé buňky v našem těle a mnoho z nás to předčasně usmrtí.“ ~ Dr. Martin Blank

 

Dr. Sharon Goldbergová, interní lékařka a profesorka, se vyjádřila k 5G, když měla projev k americkému Senátu.

 

„Bezdrátové záření má biologické účinky. Tečka. To už není předmětem diskuse, když se podíváte na PubMed (tj. volně přístupná databáze z oblasti medicíny, pozn. překl.) a nezávislé posudky. Tyto účinky jsou pozorovány u všech životních forem; rostliny, zvířata, hmyz, mikroby. V případě lidí máme nyní jasné důkazy o rakovině: o tom není pochyb. Máme důkazy o poškození DNA, kardiomyopatii, která předchází městnavému srdečnímu selhání, neuropsychiatrických účincích… 5G je netestovaná aplikace technologie, o které víme, že je škodlivá; víme to na základě vědy. V akademických kruzích se to nazývá výzkum lidských subjektů.“ ~ Dr. Sharon Goldbergová 

 

 

PO MYNÁŘOVI JE NA ŘADĚ PREZIDENT ZEMAN. SENÁTOR LÁSKA NA NĚJ CHYSTÁ ÚSTAVNÍ ŽALOBU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/po-mynarovi-je-na-rade-prezident-zeman-senator-laska-chysta-ustavni-zalobu-65243?seq-no=6&dop-ab-variant=&source=article-detail

 

 

VE SVĚTĚ SE SPOUŠTÍ NOVÁ ŽELEZNÁ OPONA. NA KTERÉ STRANĚ ZŮSTANE ČESKO ?

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/ve-svete-se-spousti-nova-zelezna-opona-na-ktere-strane-zustane-cesko.A190122_161046_firmy-trhy_kain

 

 

USA A RUSKO ZLIKVIDOVALY OD ROKU 1987 TISÍCE BALISTICKÝCH RAKET. NYNÍ SMLOUVA KONČÍ

 

https://infografiky.ihned.cz/balisticke-rakety/r~0a189100296011e991e8ac1f6b220ee8/

 

 

KAM MIZÍ PENÍZE Z PLATU - JDE O PROCENTUÁLNI ČÁSTKY


https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/247800-cista-versus-hruba-mzda-kam-presne-mizi-penize-z-naseho-platu/

 

NECO JINEHO BY BYLO, KDYBY BYLY STANOVENY PEVNE CASTKY, NIKOLI PROCENTUALNI.

 

TAKTO JE ČLOVĚK DOKONALE VYSÁVÁN.

 

 

PROTI CENZUŘE. KLAUS ML. ŽÁDÁ AŽ TŘI ROKY VĚZENÍ ZA PORUŠENÍ SVOBODY PROJEVU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 

https://echo24.cz/a/Sxpwp/proti-cenzure-klaus-ml-zada-az-tri-roky-vezeni-za-poruseni-svobody-projevu-na-socialnich-sitich

 

Klaus ohlásil přípravu předlohy už loni v létě. „Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká,“ uvedl tehdy Klaus. Svobodný internet je podle něho důležitou součástí svobody slova, když naboural monopol tradičních médií.

 

Poslední dobou podle Klause vzniká tlak dostat internet pod kontrolu. „Spousta lidí je blokována za naprosto nevinné názory nebo prostě názory vyplývající z jejich smýšlení,“ soudí. Odmítl argumenty, že sociální sítě provozují soukromé společnosti, které si mohou nastavit podmínky tak, jak chtějí.

 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ OMEZUJÍ SOVOBODU PROJEVU, TVRDÍ SKUPINA POSLANCŮM S KLAUSEM. CHTĚJÍ TO TRESTAT


https://www.e15.cz/domaci/socialni-site-omezuji-sovobodu-projevu-tvrdi-skupina-poslancum-s-klausem-chteji-to-trestat-1355728

 

 

MAZÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA FACEBOOKU BY MOHL BÝT TRESTNÝ ČIN, NAVRHUJE KLAUS MLADŠÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/mazani-prispevku-na-facebooku-by-mohl-byt-trestny-cin-navrhu/r~d265cd36216c11e990fd0cc47ab5f122/

 

Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval na sociální sítě s více než 100.000 uživateli. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

 

 

JE TO PASKVIL, ŘÍKAJÍ PRÁVNÍCI O KLAUSOVĚ NÁVRHU TRESTAT MAZÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/experti-klausuv-zakon-je-nesmysl.A190201_181343_domaci_lva

 

Zde má každý důkazy o tom, že sociální sítě jsou ve „svobodné demokracii“ jen mhohem lepší a rafinovanější kamufláží likvidace svobody projevu a slova, než jak to dělal komunistický režim – ten to také kamufloval, ale méně, takže bylo více zřejmé, že lidé nemají svobodu slova.

 

Všechny režimy, které si tu loutkolidé vytvořili ze své svobodné vůle, se vyznačují omezováním svobody projevu a slova, liší se jen v míře omezení a v míře a způsobu kamuflování tohoto omezení !  Tyto pseudorežimy jsou loutkolidem nastrčovány z Temných světů a to tak, aby byli lidé více a více ovladatelní a zárověň aby toto podvodné ovládání bylo co nejvíce kamuflováno – podobně, jak je kamuflován Měsíc svým „přirozeným“ povrchem a přitom je celý vykuchaný pseudotvůrci – ještěry z pekel a pod povrchem jsou technologické struktury za účelem ovládání myslí všech lidí. Dnes to probíhá v míře 90 – 95 %, a tato míra se stále zvyšuje tak, jak loutkolidé baští ovládací programy a klamy Sil temna z Temných světů. Tedy s tím, jak loutkolidé si zvolili a volí NEspolupráci se Stvořitelem Prvotním všeho a všech.

 

 

NOVÝ SYSTÉM BIOMETRICKÉHO OVĚŘENÍ V TELEFONU VÁS POZNÁ PODLE CHŮZE

Další krok k čipové totalitě – www.neocipuj-se.cz


https://www.e15.cz/magazin/novy-system-biometrickeho-overeni-v-telefonu-vas-pozna-podle-chuze-1356546

 

 

MUSK SI 15.11.2018 PRIVLASTNIL SVETOVOU SIT 5G ZAMEREM 7500 DRUZIC STARLINK, KTERE CHCE VYPUSTIT SPACE-X – TO JE SKUTENYM DUVODEM KONKURENCNIHO BOJE PROTI HUAWEI, KTERY CHCE TOTEZ – TATO BUDOUCI SIT 5G JE HLAVNI SITI NA OVLADNUTI CELEHO LIDSTVA – ZAKLAD SVETOVE CIPOVE TOTALITY – A O TO BOJUJI USA S CINOU – O NADVLADU NAD SVETEM

 

https://aeronet.cz/news/vime-prvni-americane-si-potichu-privlastnili-5g-satelitni-frekvence-pro-celosvetovou-internetovou-sit-starlink-huawei-s-tim-nesouhlasil-ostre-protestoval-a-zbytek-uz-znate/

 

 

PROJEKT STARLINK: SPACEX VYŠLE NA OBĚŽNOU DRÁHU ZEMĚ PŘES TISÍC SATELITŮ

 

https://insmart.cz/starlink-spacex-elon-musk-satelity/

 

STARLINK OD SPACEX SOUTEZI S CINSKOU HUAWEI O GLOBALNI 5G INTERNET – ZA PAR TYDNU PO VZNIKU CLANKU SE ROZHOREL MEDIALNI BOJ MEZI OBEMA SOUPERI.

 

TEDY SOUTEZ O GLOBALNI OVLADANI LIDSTVA POMOCI 5G INTERNETU S VLASTNENIM VSECH JEJICH DAT.

 

 

FIRMA TELESAT VYUŽIJE NEW GLENN – PRO BUDOVÁNÍ 5G SÍTĚ

 

https://www.kosmonautix.cz/2019/01/firma-telesat-vyuzije-new-glenn/

 

 

ZABIJAK 5G INTERNETOVA SIT – TESTY A REAKCE MEST – VIDEO

 

https://aeronet.cz/news/video-milimetrovy-zabijak-5g-radiace-z-mobilnich-vezi-5g-americke-spolecnosti-verizon-vyvolala-poskozeni-mozku-u-celeho-personalu-hasicske-stanice-mesta-v-kalifornii-prijimaji-zakazy-vystaveb-5g/

 

 

ČÍNSKÉ SILICON VALLEY SE ZA 10 LET EKONOMICKY VYROVNÁ BRITÁNII. MÍSTNÍ Z TOHO MAJÍ HRŮZU

 

https://www.euro.cz/byznys/cinske-silicon-valley-budi-obavy-do-roku-2030-bude-mit-region-velikost-ekonomiky-britanie-1441168?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#

 

 

DRONY NA ČUNDRÁKY, OČIPOVANÉ DĚTI I VYSAVAČ. PROJDĚTE SI NOMINACE NA ČMUCHALA ROKU

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/chytry-naramek-vysavac-i-klicenka-projdete-si-kandidaty-na-c/r~f7af64782e9e11e98854ac1f6b220ee8/

 

www.slidilove.cz

 

 

ČERNÁ LISTINA SE PLNÍ. ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR UŽ ROZHODUJE, KDO SMÍ DO VLAKU

 

https://www.euro.cz/light/cinane-chteji-byt-dobri-pohlida-je-velky-bratr-1439074

 

 

PŘIBÁŇ: ČÍNA JE SCI-FI, MIZÍ TAM LIDÉ, MAJÍ NEUVĚŘITELNÉ TECHNOLOGIE NA ŠPEHOVÁNÍ

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/dan-priban-cina-je-sci-fi-mizi-tam-lide-maji-neuveritelne-te/r~d1702490252b11e9aaa70cc47ab5f122/

 

Studium Číny je jako studium jedovatého hada.

 

 

ŽIVOT V ČÍNSKÉ RODINĚ ?  POLITIKU NEŘEŠÍ, MAJÍ VLASTNÍ ČÍNSKOU PLANETU, ŘÍKÁ VRÁTNÁ

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/zivot-v-cinske-rodine-politiku-neresi-maji-vlastni-cinskou-p/r~1a9243c630a611e9813eac1f6b220ee8/

 

HUTONG – ve středu Pekingu – slumové čtvrtě.

 

https://mapy.cz/letecka?x=116.3921692&y=39.9200938&z=14&l=0&q=HUTONG

 

Ubytována proti své vůli v čínském slumu. Domy na sebe nalepené bez oken ! Rodina velmi přátelská a vstřícná.

 

 

ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR PŘITVRZUJE. APLIKACE POZNÁ, ZDA JE V BLÍZKOSTI DLUŽNÍK A VYZVE K JEHO NAHLÁŠENÍ

 

https://www.lidovky.cz/svet/cinsky-velky-bratr-pritvrzuje-aplikace-pozna-zda-je-v-blizkosti-dluznik-a-vyzve-k-jeho-nahlaseni.A190128_121103_ln_zahranici_ele

 

 

ČÍNA SE SINGAPUREM BUDUJÍ MĚSTO PRO PŮL MILIONU LIDÍ, FARMÁŘE Z POLÍ PŘESOUVAJÍ DO START-UPŮ


https://www.e15.cz/zahranicni/cina-se-singapurem-buduji-mesto-pro-pul-milionu-lidi-farmare-z-poli-presouvaji-do-start-upu-1355932

 

Jde o pilotní projekt, kde Čína chce násilím farmáře z venkova nahnat do těchto výškových měst, aby již nežili v kontaktu s přírodou, ale stali se z nich otroci tentokrát na technologických projektech.

 

 

EVROPSKÁ KOMISE ZVAŽUJE ZÁKAZ ZAŘÍZENÍ HUAWEI PRO SÍTĚ 5G. DŮVODEM JSOU OBAVY ZE ŠPIONÁŽE

 

https://echo24.cz/a/iGhSU/evropska-komise-zvazuje-zakaz-zarizeni-huawei-pro-site-5g-duvodem-jsou-obavy-ze-spionaze

 

 

GRAFIKA: STRACH Z HUAWEIE. ZÁPAD BURCUJE KVŮLI ŠPIONÁŽI, ČÍNA VYRAZILA DO PROTIÚTOKU

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/huawei-prehledne-o-sporu/r~6464075a261011e996370cc47ab5f122/

 

Pod článkem další články o Huawei. Samozřejmě, o špionáži západních firem se nedočtete ani řádku. Nesmí se to psát ani říkat.

 

 

4G AJ 5G BUDE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ NARAZ. ČAKÁ SA NA ZARIADENIA

 

https://zive.azet.sk/clanok/138068/4g-aj-5g-bude-mozne-pouzivat-naraz-caka-sa-na-zariadenia/?utm_campaign=cross&utm_content=box-tech-hp&utm_medium=zona-hp&utm_source=aktuality.sk

 

 

KOMENTÁR ZOLA MIKEŠA: USA VYČÍTAJÚ ČÍNE HUAWEI. KONAJÚ VŠAK PODOBNE

 

https://www.aktuality.sk/clanok/656368/komentar-zola-mikesa-usa-vycitaju-cine-huawei-konaju-vsak-podobne/

 

 

JDE NEJEN O VAŠE ZDRAVÍ - MEZINÁRODNÍ VÝZVA – ZASTAVME BUDOVÁNÍ 5G INTERNETU (I V ČR)

27.1.2019

 

https://ideablog.cz/clanky/mezinarodni-vyzva-zastavme-budovani-5g-internetu-vcetne-ceske-republiky/?fbclid=IwAR20q-ONbBuz1-ZPWofcPkTXktLCkNAzZ4u9_IjB1jAx0fOzWGHg51AGmbc

 

Podpořte mezinárodní výzvu na zastavení budování 5G sítí v zájmu zdraví našeho i našich dětí. Tato výzva se opírá o studie mnoha odborníků, které hovoří o extrémní škodlivosti násobně zesíleného RF záření z nově zaváděných 5G sítí na zdraví každého z nás. V ČR se má s budováním 5G sítí začít v nejbližších měsících.

Aby 5G sítě mohly fungovat, je nutné překročit 10 krát až 100 krát už tak škodlivé stávající hodnoty, které byly stanoveny pro současné pozemní přenosové stanice.

Zákonodárci záměrně nevzali vědecké důkazy o škodlivosti v potaz.

Buďme aktivní jako občané v Polsku, kteří začínají s organizováním protestů proti budování 5G síti v jejich zemi:

https://gloria.tv/video/WoGzEj1QefZg6khpVguwMboDU

 

Text mezinárodní výzvy zde:
http://www.elektrosmog-zony.cz/download/5G_mezinarodni_vyzva_1118.pdf

 

Zde je možné výzvu podepsat:
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

 
Nové mobilní a internetové 5G sítě. Co je na nich natolik hrůzu nahánějícího ?
https://ideablog.cz/clanky/nove-mobilni-a-internetove-5g-site-co-je-na-nich-natolik-hruzu-nahanejiciho/

 

Vybudování 5G sítí do roku 2020 požaduje EU po svých členských státech:
https://www.cnews.cz/nove-cile-eu-v-roce-2020-chce-5g-site-v-roce-2...

 

Firma Huawei chtěla v ČR v blízké době investovat do rozvoje 5Gsítí 8,5 miliardy korun:

https://www.novinky.cz/domaci/494153-cina-chysta-kvuli-huawei-odvet...

 

První soudní případ Spojeného království proti sítím 5G – lidé vyhráli:

https://steemit.com/cesky/@sione/prvni-soudni-pripad-spojeneho-kral...


Zdroj: 
ZDE.

 

Časť z týždenného prekladu: http://prekladyodlesa.sk/rok-prasata-sa-zacne-velkou-odmenou-pre-ludi

 

Jedna z tém sa týka zatknutia Meng Wanzhouovej, finančnej riaditeľky čínskej spoločnosti Huawei Technologies. Ukazuje sa, že skutočný dôvod, prečo západná spravodajská komunita nariadila jej zatknutie, nebol podvod, ale skôr preto, že Huawei napreduje v zavádzaní bezdrôtovej technológie 5G zarážajúcou rýchlosťou, hoci vedci zistili, že poškodzuje ľudský mozog a narušuje prirodzené životné systémy.

 

* Otrava mobilními telefony (článek je určen k dalšímu šíření) Uvedeno ZDE.
* Wi-fi signál zabíjí: Zjistily to dánské středoškolačky, panika se
šíří po celé Evropě Uvedeno ZDE.

 

http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/jde-nejen-o-vase-zdravi-mezinarodni-vyzva-zastavme-budovani-5g-in?xg_source=activity

 

 

SKRYTÁ VLASTNOST 5G SÍTĚ

 

https://tadesco.cz/skryta-vlastnost-5g-site/

 

 

NOVÉ MOBILNÍ A INTERNETOVÉ 5G SÍTĚ. CO JE NA NICH NATOLIK HRŮZU NAHÁNĚJÍCÍHO ?

 

https://ideablog.cz/clanky/nove-mobilni-a-internetove-5g-site-co-je-na-nich-natolik-hruzu-nahanejiciho/

 

 

VE VELKÉ BRITÁNII JIŽ VYHRÁLI SOUD PROTI 5G

 

https://steemit.com/cesky/@sione/prvni-soudni-pripad-spojeneho-kralovstvi-proti-sitim-5g-lide-vyhrali?fbclid=iwar2e9ddocuc-dzxcsogufbw8sig8ylkfst4d4zc1tw1cvgyxjyxti2qkzue

 

 

SVĚTOVÝ ZÁVOD V ROBOTICE: NEZAOSTANE EVROPA V UMĚLÉ INTELIGENCI ZA USA A ČÍNOU ?

 

https://www.info.cz/evropska-unie/svetovy-zavod-v-robotice-nezaostane-evropa-v-umele-inteligenci-za-usa-a-cinou-40217.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Ve skutečnosti jde transfer technologií i ovládání lidí entitami z Temných světů.

 

„Soustředění na lidskou bytost“ je heslo, které je základem přístupu Evropské unie při stanovení pravidel pro využití umělé inteligence. Někteří zástupci průmyslu ale varují, že tato hezká fráze může zbrzdit využití umělé inteligence v Evropě. Hrozí, že starý kontinent předhoní Čína a Spojené státy a Evropa zaostane v této změně srovnávané s průmyslovou revolucí. V Číně a USA totiž nehledí na lidská práva, jen okrajově.

 

 

SLOVENSKO PRI ČIPOCH PORÁŽA AMERICKÉ SILICON VALLEY. POZRITE SI VIDEO S EXPERTOM

 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/500907-video-slovensko-pri-cipoch-poraza-americke-silicon-valley/

 

 

ODTLAČOK PRSTA ČI PODOBA TVÁRE. SLOVÁCI DOSTANÚ NOVÉ OBČIANSKE PREUKAZY

 

https://slovensko.hnonline.sk/1886923-obcianske-maju-byt-s-odtlackom-prsta

 

www.neocipuj-se.cz   www.neocipuj-sa.sk

 

 

HYUNDAI PŘEDSTAVIL NAVIGACI PRACUJÍCÍ S ROZŠÍŘENOU REALITOU

 

https://www.garaz.cz/clanek/hyundai-predstavil-navigaci-pracujici-s-rozsirenou-realitou-21001077?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp

 

 

LIDÉ, KTEŘÍ NEEXISTUJÍ. POČÍTAČ GENERUJE NEEXISTUJÍCÍ OBLIČEJE, UČÍ SE OD SEBE SAMÉHO

 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/tenhle-clovek-neexistuje-pocitac-generuje-neexistujici-obliceje-uci-se-od-sebe-sameho.A190218_091910_ln-zajimavosti_form

 

 

DŮCHOD V 67 LETECH - KRÁTKY ROZHOVOR S EKONOMEM


https://www.facebook.com/ftvprimazpravodajstvi/videos/1983037652000360/UzpfSTEwMDAwMjQ2Njk5Mzg0NDoyMTI2NzM5MTkwNzM4OTE1/?_rdr=p

 

S úsměvem z vás sedřou kůži.  www.nejsme-otroci.cz

 

 

BOJ PROTI HOTOVOSTI JE ZÁVAŽNĚJŠÍI, NEŽ LIDÉ TUŠÍ

 

http://www.infovojna.sk/article/konspiracna-teoria-sa-meni-na-realitu-boj-proti-hotovosti-je-zavaznejsi-ako-tusime?fbclid=IwAR3hepobnV4mGGMq8wUdypd-Qb3Eahv8ngbFYB_UlTFVbfmfdYNBapAvRQo

 

 

OMEZENIE HOTOVOSTI NA SLOVENSKU

 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/181297/Pellegrini-Prichadza-cas-zamysliet-sa-nad-este-vacsim-obmedzenim-hotovosti?fbclid=IwAR0b_RqjZQcz2zWktmoDowVGQ4qTIm4LY7Nk52OzvppMstcujksVoI1AFDY

 

 

EVROPSKÉ BANKY PŘESTALY TISKNOUT PĚTISETEUROVKY. BOJÍ SE JEJICH ZNEUŽITÍ TERORISTY

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/vetsina-centralnich-bank-prestava-davat-do-obehu-bankovky-50/r~c0ee84c8225511e98854ac1f6b220ee8/

 

 

MÍSTO POKLADNÍCH JEN STROJE. BANKY ZAČALY VE VELKÉM MĚNIT POBOČKY NA BEZHOTOVOSTNÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cashless-pobocky-se-stavaji-novym-trendem-ceskeho-bankovnict/r~f39ae4f2ddf411e8a181ac1f6b220ee8/

 

 

VLÁDA SCHVÁLILA ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY. STÁT MAJÍ STÁLE NEJVÝŠE 1500 KORUN ZA ROK, ELEKTROMOBILY A HYBRIDY BUDOU JEZDIT ZDARMA

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66463250-vlada-schvalila-elektronicke-dalnicni-znamky-limit-poplatku-zustane-1500-korun-hybridni-auta-a-elektromobily-budou-jezdit-zdarma

 

Krok za krokem k čipové totalitě.  www.neocipuj-se.cz

 

 

MOBIL KONTROLUJÚCI ČI HO NEUKRADLI PODĽA ŠTÝLU CHÔDZE JEHO MAJITEĽA

 

https://pc.zoznam.sk/novinka/mobil-kontrolujuci-ci-ho-neukradli-podla-stylu-chodze-jeho-majitela

 

 

DAVOS: ROBOTY ĽUDÍ NENAHRADIA

 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/499450-davos-roboty-ludi-nenahradia/

 

„V súčasnosti sa z istého uhla pohľadu nachádzame na bojisku medzi robotmi a ľudstvom. Určite sa nechceme stať otrokmi nových technológií,“ povedal jeden zo zakladateľov ekonomického fóra Klaus Schwab.

 

Už dnes môžu nadnárodné koncerny na základe dát z mobilných telefónov presne analyzovať nákupné zvyklosti a preferencie daného používateľa. Zneužitie týchto dát môže ovplyvniť nielen preferencie nakupovania, ale aj hlasovanie vo voľbách. Napríklad pred poslednými voľbami amerického prezidenta predala spoločnosť Facebook dáta svojich používateľov firme Cambridge Analytica. Získané informácie boli následne bez vedomia užívateľov použité na zostavenie kampane podporujúcej neskoršieho víťaza Donalda Trumpa.

 

 

CELY SVET MA BYT BRZY POD DOHLEDEM KAMER – 45 MILIARD – PROTOZE LOUTKOLIDE JE CHTEJI

 

https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10890-cely-svet-brzy-dohled-kamer-45-miliard-smartphon?fbclid=IwAR3q4zNoPGJWIdK9dRZwgF5yY3HyDo8kYubT5Yg19WRFi7OUFvnD6AsVtGU

 

2018 – 14 MILIARD

 

2019 – 21 MILIARD

 

2020 – 36 MILIARD

 

2022 – 45 MILIARD

 

ROCNE SE PRODA 1,5 MILIARDY SMARTPHONU, TO JE 3 MILIARDY KAMER.

 

V NOVYCH AUTECH MA BYT V ROCE 2022 PRES 25 KAMER.

 

V ROBOTICE SE POCET KAMER ZA 5 LET ZNASOBI 20x.

 

 

 

MESTÁM PO CELOM SVETE HROZÍ VEĽKÉ NEBEZPEČENSTVO. TIETO METROPOLY UŽ HACKERI PARALYZOVALI

 

https://glob.zoznam.sk/mestam-po-celom-svete-hrozi-velke-nebezpecenstvo-tieto-metropoly-uz-hackeri-paralyzovali/

 

O čo viac sú mestá pripojené k internetovým sieťam a stúpa miera ich digitalizácie, o to viac sa stávajú zraniteľnejšími.

 

 

OSTRAVA PRŮKOPNÍKEM. DOPRAVNÍ PODNIK PŘESTANE POUŽÍVAT PAPÍROVÉ JÍZDENKY – 1.2020

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/495110-ostrava-prukopnikem-dopravni-podnik-prestane-pouzivat-papirove-jizdenky.html

 

Znamená to, že IDENTITA KAŽDÉHO cestujícího bude sledována. To v článku nepíší.

 

 

ČÍNSKÝ SYSTÉM SPOLEČENSKÉHO KREDITU: VELKÝ BRATR VŠECHNO UVIDÍ "JAKO BŮH". KDO NENÍ DŮVĚRYHODNÝ, NEUDĚLÁ ANI KROK, HLÁSÁ SI ŤIN-PCHING

 

https://ekonom.ihned.cz/c1-66551760-cinsky-system-spolecenskeho-kreditu-velky-bratr-ma-novou-hracku

 

 

POŘÁDAL PROTESTY, KTERÉ ROZPRÁŠILY TANKY: ČÍNA VYMÝVÁ MOZKY, MLADÍ JSOU JAKO ROBOTI

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/kazdy-rok-slysime-nova-jmena-obeti-rika-vudce-protestu-na-na/r~90f8ad66604e11e9ab10ac1f6b220ee8/

 

 

JOUROVÁ VARUJE PŘED TECHNOLOGICKÝM VAZALSTVÍM UNIJNÍCH ZEMÍ: NEDOPUSŤME, ABY NÁS ČÍNA VYPNULA

 

Přeloženo: OCHRANA SÍTÍ NENÍ NIC JINÉHO NEŽ ÚPLNÁ KONTROLA VŠECH LIDÍ – JEJICH ZOTROČENÍ – ČIPOVÁ TOTALITA !!!

 

https://www.lidovky.cz/noviny/jourova-varuje-pred-technologickym-vazalstvim-unijnich-zemi-nedopustme-aby-nas-cina-vypnula.A190503_194759_ln_noviny_vag

 

„Platí‚ já pán – ty pán‘. Vůči Číně je to naprosto jasný požadavek reciprocity. Pokud bychom se měli dostat do situace, kdy nás Čína může vypnout v životních funkcích kritické infrastruktury, ale my jí to udělat nemůžeme, je asi někde něco špatně,“ říká Jourová.

 

Vysvětleno: Čína nemusí nikoho vypínat, stačí, když bude kohokoliv vydírat a určovat mu, co má dělat. Technicky to probíhá na nejvyšší státní úrovni - tedy mezi prezidenty a premiéry států, často mezi čtyřma očima.

 

Stejně to dělali ovládači z Moskvy nebo ze Západu.

 

Lidé se dostávají do propasti, opět si dnes sami svobodně volí, ale to si zřejmě zažijí na vlastní kůži, kam to dopracovali - stát se naprostými otroky, to není jen tak.

 

Viz info světelné na  www.andele-nebe.cz

 

 

 

VŠICHNI LIDÉ NA SVĚTĚ DOSTANOU ČIP !

 

https://ceskoaktualne.cz/2018/08/top-10/vsichni-lide-svete-dostanou-cip/?fbclid=IwAR0SSz-Z6Fls7FYBMo4ZJAQXdJp_kGDqd1inyyWJheSnAbjJ7ccV3OLsRQE

 

 

VYTVÁŘÍ EU VELKÉHO BRATRA ?  EVROPSKÝ PARLAMENT SCHVÁLIL VYTVOŘENÍ OBROVSKÉ BIOMETRICKÉ DATABÁZE


https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/255744-vytvari-eu-velkeho-bratra-evropsky-parlament-schvalil-vytvoreni-obrovske-biometricke-databaze/

 

 

JDE TO I BEZ HUAWEI. JIŽNÍ KOREA SPOUŠTÍ JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ SÍŤ 5G

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/jde-to-i-bez-huawei-jizni-korea-spousti-jako-prvni-na-svete-sit-5g-1357757

 

 

ZOTROČENÍ LIDSTVA STROJI ?  TŘETINA ČECHŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH MÁ STRACH Z UMĚLÉ INTELIGENCE

 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/internet/254549-zotroceni-lidstva-stroji-tretina-cechu-na-socialnich-sitich-ma-strach-z-umele-inteligence/#photoInArticle-49772

 

 

BERTE MOŽNOST PRACOVAT 12 HODIN DENNĚ JAKO POŽEHNÁNÍ, VZKÁZAL ŠÉF ALIBABY ZAMĚSTNANCŮM


https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/berte-moznost-pracovat-12-hodin-denne-jako-pozehnani-vzkazal-sef-alibaby-zamestnancum-1358020

 

 

REVOLUČNÝ PLÁN BEZOSA. GLOBÁLNY INTERNET MU MÔŽE PRINIESŤ AŽ ŠTYRI MILIARDY NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

 

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1923412-revolucny-plan-bezosa-globalny-internet-mu-moze-priniest-az-styri-miliardy-novych-zakaznikov

 

 

JUDR. ROBOT. DO ADVOKACIE PŘICHÁZÍ UMĚLÁ INTELIGENCE

 

https://www.euro.cz/byznys/judr-robot-1446690

 

 

V ESTONSKU MÁ VZNIKNOUT SOUDCE-ROBOT. BUDE POSUZOVAT DROBNÉ DELIKTY

 

https://www.euro.cz/politika/v-estonsku-ma-vzniknout-robot-soudce-bude-posuzovat-drobne-delikty-1445196

 

 

NONSTOP POD DOHLEDEM. V ČÍNĚ BUDE HLÍDAT VĚZNĚ UMĚLÁ INTELIGENCE

 

https://www.euro.cz/udalosti/nonstop-pod-dohledem-v-cine-bude-hlidat-vezne-umela-inteligence-1446860

 

 

NESÚPERME SO STROJMI. SVET PLNÝ TECHNOLÓGIÍ TREBA POĽUDŠTIŤ

 

https://ekonomika.sme.sk/c/22080954/makke-zrucnosti-budu-v-buducnosti-najviac-cenene.html

 

 

MUŽI V OBLECÍCH SPÍ HOUFNĚ NA ULICÍCH A JE TO ÚPLNÁ NORMÁLKA. JAPONCE DRTÍ K SMRTI NESNESITELNÉ PRACOVNÍ NASAZENÍ

 

https://www.lui.cz/lide-zivot/15519-muzi-v-oblecich-spi-houfne-na-ulicich-a-je-to-uplna-normalka-japonce-drti-k-smrti-nesnesitelne-pracovni-nasazeni?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

TRUMP: MUSÍME VYHRÁT ZÁVOD V BUDOVÁNÍ 5G SÍTÍ

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/trump-musime-vyhrat-zavod-v-budovani-5g-siti-1358025

 

Viz komentáře – 5G je již o ovládnutí lidstva, předchozí nižší sítě byly jen přípravou k tomuto kroku. Za všemi těmito technologiemi jsou entity z Temných světů – jejich investice sem na Zemi do loutkolidí, kterou chtějí se ziskem zpět v podobě části zotročeného lidstva – které otročí tak, jak chtějí dle svých zlých záměrů jejich ovládači. Patří tam i ovládání lidí v autech atd.

 

Viz také např. kniha Hovory s Bohem 4. kniha, N. D. Walsch, kde se uvádí odpověď na to, jak to že zlí mimozemšťané jsou tak technologicky vyspělí, avšak jsou bojovní a zlí, nikoli vyspělí duchovně, morálně.

 

Odpověď je i v dnešním lidstvu, které stojí na křižovatce, část z lidí se může vydat na cestu, ze které budou tyto zlé entity s technologiemi, ale se zničenými planetami v podzemních děrách a s velmi zlými vztahy navzájem.

 

Jiná část lidí se vydává na cestu vnitřního - duchovního rozvoje, tedy neupřednostňuje technologie před morálními otázkami každodenního života.

 

Velmi poučné, velmi aktuální pro 8 miliard lidí dnes na této planetě Zemi.

 

 

PROČ CHYTRÉ TELEFONY POSTUPNĚ MĚNÍ NAŠE ŽIVOTY K HORŠÍMU

 

Člověk nepřítmoný. Kritické nemyšlení. Drží lidi v šachu. Chytré telefony odlučují uživatele od skutečnosti natolik, že si v rámci jejich užívání neuvědomují, kde se nacházejí, co prožívají, kým a s kým právě jsou.

 

https://www.flowee.cz/civilizace/6150-proc-chytre-telefony-postupne-meni-nase-zivoty-k-horsimu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ CHCE ODPOSLOUCHÁVAT VŠECHNY UŽIVATELE ČESKÉHO INTERNETU, …

 

https://aeronet.cz/news/vojenske-zpravodajstvi-chce-odposlouchavat-vsechny-uzivatele-ceskeho-internetu-vojenska-rozvedka-ma-dostat-zakonem-nevidane-pravomoci-internetovi-operatori-budou-muset-do-svych-siti-nasadit-sondy/

 

 

RECEPT NA ÚSPĚCH MILIARDÁŘE JACKA MA VYVOLAL VÁŠNĚ. PRACUJTE 12 HODIN DENNĚ 6 DNÍ V TÝDNU, PORADIL ČÍŇANŮM

 

www.nejsme-otroci.cz

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/uspesny-clovek-musi-pracovat-12-hodin-denne-sest-dni-v-tydnu-mysli-si-zakladatel-cinske-alibaby.A190419_153332_firmy-trhy_ele

 

 

FACEBOOKOVÉ DĚTI JDOU DO PUBERTY. A TVRDĚ POCIŤUJÍ DŮSLEDKY CHLUBIVÝCH FOTEK RODIČŮ

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/facebookove-deti-jdou-do-puberty-a-tvrde-pocituji-dusledky-c/r~e3e37ebc65a711e9b6a9ac1f6b220ee8/

 

 

ŽÁDNÉ KASY, ŽÁDNÉ PENĚŽENKY. ZKUSILI JSME, JAK SE BUDE NAKUPOVAT V ROCE 2030

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zadne-kasy-zadne-penezenky-zkusili-jsme-jak-se-bude-nakupovat-v-roce-2030-70909?dop-ab-variant=6&seq-no=1&source=hp

 

 

MOSKEVSKÉ METRO OTESTUJE SYSTÉM ROZPOZNÁVAJÍCÍ OBLIČEJE CESTUJÍCÍCH

 

https://21stoleti.cz/2019/04/30/moskevske-metro-otestuje-system-rozpoznavajici-obliceje-cestujicich/

 

 

AUTA JSOU NECHRÁNĚNÉ SCHRÁNKY S VAŠIMI DATY. HACKEŘI VYTÁHLI Z TESLY CENNÉ INFORMACE

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/auto/auta-jsou-nechranene-schranky-s-vasimi-daty-hackeri-vytahli/r~0ede1258653511e9be22ac1f6b220ee8/

 

 

NAVYKANIE ĽUDÍ NA ČIPOVANIE NABERÁ OBRÁTKY

 

https://zemavek.sk/navykanie-ludi-na-cipovanie-nabera-obratky/?fbclid=IwAR2q0Etoe6lMnRz3BkdcPaDPiiK2M4tHLuOL7bu60IHqN4fApYCdl_jwbRU

 

 

INTERNET PRO VŠECHNY OD SPACEX DOSTAL ZELENOU

 

https://www.letemsvetemapplem.eu/2019/04/30/internet-pro-vsechny-od-spacex-dostal-zelenou/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NÍZKÉ MZDY VYLOUČILY ČECHY Z BĚŽNÉHO ŽIVOTA: „JSME ZVÁLCOVANÍ TÍM, ŽE MÁME VÍC PRACOVAT.“

 

https://www.info.cz/cesko/nizke-mzdy-vyloucily-cechy-z-bezneho-zivota-jsme-zvalcovani-tim-ze-mame-vic-pracovat-41550.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VYŽDÍMANÁ STŘEDNÍ TŘÍDA. CHUDNE, ZADLUŽUJE SE A MLADÝM SE DO NÍ ZAVÍRAJÍ DVEŘE

 

https://www.info.cz/svet/vyzdimana-stredni-trida-chudne-zadluzuje-se-a-mladym-se-do-ni-zaviraji-dvere-41279.html

 

 

NAD DĚTMI NA INTERNETU KROUŽÍ PREDÁTOŘI. RODIČE BY SE MĚLI PROBUDIT, VARUJÍ ODBORNÍCI

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/dokument-vsiti-klusak-kybergrooming-internet-deti-zneuzivani/r~ac8682566ff311e98a200cc47ab5f122/

 

 

PRŮLOMOVÝ VÝVOJ: JIŽ BRZY SE NAŠE MOZKY PŘIPOJÍ K POČÍTAČŮM A VYTVOŘÍ TAK INTERNET MYŠLENEK

 

https://tech.instory.cz/681-prulomovy-vyvoj-jiz-brzy-se-nase-mozky-pripoji-k-pocitacum-a-vytvori-tak-internet-myslenek.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NOVÉ SKENERY V ČESKU ČLOVĚKA ‚SVLÉKNOU‘, ANIŽ BY O TOM VĚDĚL. MOHOU BÝT NA LETIŠTÍCH I STADIONECH

 

https://www.lidovky.cz/domov/vybusniny-na-tele-a-zbrane-pod-bundou-do-ceska-prisel-skener-jenz-nahledne-pod-obleceni.A190507_171029_ln_domov_rsa

 

 

ŽIVOT BEZ HOTOVOSTI PŘICHÁZÍ DO ČESKA. NA PRVNÍCH MÍSTECH UŽ MINCE ČI BANKOVKY NEPOTŘEBUJETE

 

https://www.peak.cz/zivot-bez-hotovosti-prichazi-do-ceska-na-prvnich-mistech-uz-mince-ci-bankovky-nepotrebujete/17193/

 

 

VIDEO: JE PŘESNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÁ NAVIGACE. GALILEO PŘILÁKAL DO PRAHY ODBORNÍKY Z CELÉ EU

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/video-navigace-galileo-prilakala-do-prahy-experty-z-cele-eu/r~00fc0170756311e9a305ac1f6b220ee8/

 

 

VÝZNAMNÝ PROFESOR BIOCHEMIE VARUJE: MOBILNÍ SÍŤ 5G JE NEJHLOUPĚJŠÍ NÁPAD V DĚJINÁCH

 

https://www.vylectese.cz/vyznamny-profesor-biochemie-varuje-mobilni-sit-5g-je-nejhloupejsi-napad-v-dejinach/?fbclid=IwAR22hJlTtMpf4v2o9GORohXl9CdCFv8rQArROXfUbCT63P8lU7n7eNc_OxE

 

 

VELKÝ BRATR SE PLÍŽÍ. EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR ZPŘÍSNIL KONTROLU PRACOVNÍ DOBY PRO VŠECHNY

 

https://ac24.cz/-/velky-bratr-se-plizi-evropsky-soudni-dvur-zprisnil-kontrolu-pracovni-doby-pro-vsechny?redirect=%2F

 

 

STÁTY VYVÍJÍ ZBRANĚ, KTERÉ UMÍ ZABÍJET SAMY. EXPERTI VARUJÍ PŘED NOVÝMI ZÁVODY VE ZBROJENÍ

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66571780-staty-vyviji-zbrane-ktere-umi-zabijet-samy-experti-varuji-pred-novymi-zavody-ve-zbrojeni

 

 

AMERICKÉ SAN FRANCISCO ZAKÁZALO ELEKTRONICKOU IDENTIFIKACI OBLIČEJŮ

 

https://tadesco.cz/americke-san-francisco-zakazalo-elektronickou-identifikaci-obliceju/

 

V článku není, že právě tato oblast San Francisca v Kalifornii je regionem Silicon Valey, tedy místem, kde je nejvíce největších západních, amerických firem, které vyvíjí čipové technologie a bohatnou na tom. Tedy právě tito aktéři nechtějí být sledováni, zato zbytek světa sledován být má díky jimi vyvíjenými čipovými technologiemi dodávanými ještěry z Temných světů !  Tak jsou vychytralí.  www.neocipuj-se.cz

 

 

OPERÁTOŘI MOHOU DÁL UKLÁDAT DATA O HOVORECH ČI SMS, ROZHODL ÚSTAVNÍ SOUD. PODLE PIRÁTŮ JE TO SLEDOVÁNÍ

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66576020-udaje-o-komunikaci-po-telefonu-ci-o-lokaci-muzou-operatori-i-nadale-ukladat-rozhodl-ustavni-soud

 

 

Z OSTUDY KABÁT: V ČÍNĚ SE O DLUZÍCH OBČANA DOZVÍ KAŽDÝ, KDO SE MU POKUSÍ ZAVOLAT

 

https://cdr.cz/clanek/z-ostudy-kabat-v-cine-se-o-dluzich-obcana-dozvi-kazdy-kdo-se-mu-pokusi-zavolat?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

SNĚMOVNA CHCE, ABY STÁT KOMUNIKOVAL ELEKTRONICKY

https://www.e15.cz/domaci/snemovna-chce-aby-stat-komunikoval-elektronicky-1359281

 

 

VĚDCI, LÉKAŘI, ODBORNÍCI A EXPERTI NA MIKROVLNY POŽADUJÍ ZASTAVIT BEZDRÁTOVOU TECHNOLOGII 5G. ČLEN PERSONÁLU OSN ŘÍKÁ: 5G JE VÁLKA PROTI LIDSTVU !  PROBUĎTE SE VŠICHNI

 

https://tadesco.cz/vedci-lekari-odbornici-a-experti-na-mikrovlny-pozaduji-zastavit-bezdratovou-technologii-5g-clen-personalu-osn-rika-5g-je-valka-proti-lidstvu-probudte-se-vsichni/

 

 

ODHALENÍ, ŽE 5G JE ÚTOČNOU ZBRANÍ URČENOU K NIČENÍ LIDSTVA. INFORMUJTE SE !

 

https://ac24.cz/-/odhaleni-ze-5g-je-utocnou-zbrani-urcenou-k-niceni-lidstva-informujte-se-?redirect=%2F

 

https://ac24.cz/en/-/odhaleni-ze-5g-je-utocnou-zbrani-urcenou-k-niceni-lidstva-informujte-se-?fbclid=IwAR19C79xtftwqfT3_GNwGWLNt1-uTv0XkAwi1ORtcuFnYmn1Zpyca8gAqhI

 

 

PUTIN ŘEKL, KDO SE STANE VLÁDCEM SVĚTA

 

https://ac24.cz/en/-/putin-rekl-kdo-se-stane-vladcem-sveta?redirect=%2Fen%2F

 

 

VĚRA VÁRADY, JAK NÁS OVLÁDÁ DIGITÁLNÍ SVĚT ?

 

https://www.cestyksobe.cz/vera-varady-jak-nas-ovlada-digitalni-svet/30712

 

Lidé jsou jako roboti, zombie – neustále připojeni k mobilům a netu. Jsou jako loutky ovládané loutovodiči – nadnárodními korporacemi.

 

Jen blbec sleduje cizí smyšlenky. Je to iluzorní, nereálný, svět.

 

Lidé jak upíři vysávají planetu Zemi, lidé tolik plýtvají a ničí.

 

 

 

RUSKO SE PŘIPRAVUJE NA VIRTUÁLNÍ ŽELEZNOU OPONU, ODPOJÍ SE OD GLOBÁLNÍ SÍTĚ

 

https://cdr.cz/clanek/rusko-se-pripravuje-na-virtualni-zeleznou-oponu-odpoji-se-od-globalni-site

 

Rusko má rádo vše pod kontrolou, a proto se mu nelíbí, že je součástí globálního internetu. Z toho důvodu chce mít možnost v případě potřeby se odpojit a fungovat jen na vlastním vnitrostátním RUSNETu. I této iniciativy se však dá zneužít v podobě cenzury. Další krok budování čipové totality. www.neocipuj-se.cz

 

 

SNĚMOVNA SCHVÁLILA ROZŠÍŘENÍ EET. PLATIT BUDE NOVĚ I PRO LÉKAŘE NEBO ŘEMESLNÍKY

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/poslanci-popate-hlasuji-o-eet-blizi-se-zaverecny-verdikt-73726?dop-ab-variant=8&seq-no=3&source=hp

 

Protože lidé neustále LŽOU A KRADOU, sami na sebe si budují ČIPOVOU TOTALITU – totální kontrolní a ovládací systém celého jejich pseudoživota – to ještě netuší, co to znamená a co si na vlastní kůži zažijí, neboť s tím nemají žádnou zkušenost a vyciťování mají mizerné díky svému negativnímu stavu, který nijak zvlášť neřeší.   www.neocipuj-se.cz

 

 

SNĚMOVNA SCHVÁLILA ROZŠÍŘENÍ EET. HYENISMUS, ZNÍ Z ODS
 

https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/259892-snemovna-schvalila-rozsireni-eet-hyenismus-zni-z-ods/

 

 

EET SE ROZŠÍŘÍ I NA ŘEMESLNÍKY. TVRDÝ ODPOR OPOZICE NEPOMOHL, KAPŘI ZÍSKALI VÝJIMKU

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/snemovna-schvalila-vyneti-socialnich-sluzeb-z-eet-ministerst/r~97e2c95c88ff11e998d70cc47ab5f122/

 

TAK DLOUHO KRADLI, AZ DOKRADLI - SNEMOVNA SCHVALILA ROZSIRENI EET.

 

 

FACEBOOK, WHATSAPP A INSTAGRAM NA MOBILECH HUAWEI KONČÍ

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/507002-facebook-whatsapp-a-instagram-na-mobilech-huawei-konci.html

 

Vrcholí válka aktivátorů a udržovatelů negativního stavu - pseudotvůrců o to, která firma a stát ovládne lidstvo pomocí mobilů a dalších podobných zařízení.

 

 

UMĚLÁ INTELIGENCE JEŠTĚ VÍCE ROZDĚLÍ BOHATÉ A CHUDÉ, VARUJE ZKUŠENÝ EXPERT

 

https://connect.zive.cz/clanky/umela-inteligence-jeste-vice-rozdeli-bohate-a-chude-varuje-zkuseny-expert/sc-320-a-194999/default.aspx

 

 

DRAŽBA FREKVENCÍ PRO 5G SÍTĚ V NĚMECKU VYNESLA SKORO 170 MILIARD. OPERÁTORŮM VYSOKÉ NÁKLADY VADÍ

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66589240-drazba-frekvenci-pro-sit-5g-v-nemecku-vynesla-pres-sest-a-pul-miliardy-eur-mnohem-vice-nez-se-predpokladalo

 

 

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO: VYSAVAČ JAKO NÁSTROJ ŠPEHOVÁNÍ OBČANŮ, UPOZORŇUJE POLITIK

 

https://zpravy.denikplus.cz/domaci/1165-bezpecnostni-riziko-vysavac-jako-nastroj-spehovani-obcanu-upozornuje-politik.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

V HONG KONGU DEMONSTUJI 2 MILIONY LIDI PROTI VYDAVANI DO CINSKYCH PREVYCHOVNYCH TABORU

 

https://www.lidovky.cz/Fhgg?url=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz

 

K DEMONSTRACIM SE PRIDAVAJI I NA TCHAI-WANU, NEBOT JIM HROZI PO OBSAZENI CINOU TOTEZ. HONG KONG MA 7 MILIONU LIDI.

 

V PRIPADE, ZE BY CINA POSTUPNE OVLADALA DALSI STATY, ZAVADELA BY STEJNE OVLADACI A PREVYCHOVNE PRAKTIKY VSUDE JINDE - CIPOVA TOTALITA.

 

www.nejsme-otroci.cz

www.neocipuj-se.cz

 

 

CHINA MOBILE A SAMSUNG ZAHAJUJÍ VÝVOJ 6G SÍTĚ

 

https://dotekomanie.cz/2019/06/6g-china-mobile-tsinghua-university-samsung-research-company/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Další krok k čipové totalitě budované lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

NOVÉ JEDNOTNÉ EVROPSKÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY: DVA OTISKY PRSTŮ, FOTOGRAFIE A VELIKOST PLATEBNÍ KARTY

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/obcansky-prukaz-evropska-unie-otisk-karta_1906062153_och?fbclid=IwAR2R8R1Mts3_ugjVU7sl-qMJukIr6nMNYhPUwVQ_K9xXD97WVeVdpEoXVQw

 

Z důvodu množství zel, které lidé provádí, si sami na sebe přivozují čipovou totalitu. Tento občanský průkaz ovšem nemusí být posledním krokem, záleží jen na lidech, co si budou volit.

 

www.neocipuj-se.cz

www.nejsme-otroci.cz

 

 

HONGKONGSKÝ ÚNIK PŘED ČÍNSKÝM VELKÝM BRATREM. ŽÁDNÉ SELFIE ČI PLATBY KARTOU A ZAKRÝT SI OBLIČEJ

 

https://www.lidovky.cz/svet/unik-pred-cinskym-velkym-bratrem-zadne-prukazky-ani-karty-a-zakryjte-si-oblicej.A190619_134514_ln_zahranici_mha

 

Letošní masivní demonstrace, kterých se v neděli zúčastnilo až dva miliony lidí, vypukly kvůli návrhu nového zákona hongkongské vlády. Ten by umožnil vydávání odsouzených z Hongkongu do Čínské lidové republiky.

 

Návrh zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli podle demonstrantů čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům. Správkyně města Carrie Lamová v úterý demonstrantům ustoupila a návrh zákona stáhla.

 

„Otáčejí kamery na obličeje demonstrantů, jako by to byly zbraně,“ napsal na Twitter novinář Allan Wong žijící v Hongkongu. A nejde jen o pouliční kamerový systém. Podle vyjádření hongkongské policie se bezpečnostní složky zaměřily i na zpravodajské záznamy, aby mohli identifikovat demonstranty.

 

Šifrované konverzace

 

Z důvodu ochrany bezpečnosti také nikdo nepoužívá Facebook, Twitter či WhatsApp, ale spoléhají se na textovací službu Telegram. Na rozdíl od zbývajících aplikací mohou zprávy na Telegramu rozšifrovat jen příjemci a odesílatelé zpráv a komunikační platforma tak umožňuje téměř bezpečné prostředí. Skrze skupinový chat se tak šíří i další tipy a bezpečnostní opatření.

 

Spoléhejte se na analog

 

Vyhnout se chytrým technologiím je základní předpoklad skrytí vlastní identity. Obyvatelé Hongkongu si tak například navzájem doporučují, aby nikdo nepoužíval průkazku na městskou hromadnou dopravu zvanou Octopus, ale raději si koupil papírový lístek. Ve vestibulech metra se tak v neděli před demonstracemi tvořily velké fronty před automaty. Účastníci protestů se také vyhýbají placení kartou. 

 

 

Řada Hongkongčanů si také pořídila předplacené SIM karty na smyšlená jména, aby mohli bezpečně komunikovat. Absolutním tabu se také staly selfie (fotografie sebe sama) a ostatně jakékoliv snímky ukazující obličeje.

 

Místní policie v posledních letech značně vylepšila svůj kamerový systém se softwarem na rozpoznávání obličejů, který by podle kritiků nemohl být natolik efektivní, kdyby bezpečnostní složky nespolupracovaly s kolegy z pevninské Číny. Ti jsou mistry v oblasti digitálního sledování. 

Demonstranti se samozřejmě před systémem snaží ukrýt a používají například chirurgické roušky. Poslední zprávy o vývoji této technologie však ukazují, že čínská vláda je již v mnoha případech schopna rozpoznat tvář člověka i přesto, že má roušku.

 

LIDE SE SNAZI UNIKNOUT VELKEMU BRATROVI - V HONG KONGU SE DEJE TO, CO SE DOSUD NIKDE NIKDY V LIDSKE SPOLECNOSTI NEDELO

 

POPRVE SE MASY LIDE SNAZI UNIKNOUT PRED CIPOVOU TOTALITOU, JINDE TOMU TAK V DRTIVE VETSINE NENI.

 

OVSEM LIDE V HONG KONGU TO NEMAJI JEDNODUCHE A PROPAD DO PASTI CINSKE CIPOVE TOTALITY JE ZREJMY !

 

JEDINOU MOZNOSTI VYZVOBOZENI JE ZMENA NEGATIVNIHO STAVU V POZITIVNI STAV.

 

JEN SE PODIVEJTE NA UJGURY, CO JE S NIMI CINANY PROVADENO !

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

MILIONŮM LIDÍ JDE O PŘEŽITÍ A SVĚT MLČÍ. PREZIDENT SI CHCE BÝT BOHEM, ŘÍKÁ UJGURKA

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/jde-o-preziti-a-existenci-ujguru-rika-o-situaci-ujguru-v-sin/r~d8f4db9e86d211e9819e0cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

EXKLUZIVNÍ REPORTÁŽE ZE SEVERNÍ KOREJE. MILAN ŠÍMA NATÁČEL V NEJIZOLOVANĚJŠÍ ZEMI SVĚTA

 

https://www.televizeseznam.cz/video/svet-bez-obalu/exkluzivni-reportaze-ze-severni-koreje-milan-sima-natacel-v-nejizolovanejsi-zemi-sveta-63931102?dop_ab=1&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=i5DM0McF9o5-201906211217&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=boxik&utm_campaing=abtest128_clanky_typu_galerie_varB

 

Severní Korea překonává Orwella již po řad desetiletí, pro zahraniční turisty či novináře je ukazována jen Potěmkinova vesnice – tedy naaranžováno uměle to málo, co smí vidět. Skutečný pkelený život Severokorejce však vidět nesmí nidky. Přesto o něm existuje již množství informací a výpovědí těch, kteří utekli z pekla.

 

 

JAPONSKO ODPOUŠTÍ OD ROZVOJE 5G SÍTÍ KVULI ZDRAVÍ OBČANŮ

 

https://stop5g.cz/japonsko-odpousti-od-rozvoje-5g-siti-kvuli-zdravi-obcanu/?fbclid=IwAR0myofuqmswigduj5xnHok2FPNvmT-WsX_qdj2DtVMZ-bzrjAI5Ea9NwW4

 

 

VYŠŠÍ RYCHLOST, NIŽŠÍ LATENCE. V ČESKU SE JIŽ TESTUJE 5G PŘIPOJENÍ

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/508377-vyssi-rychlost-nizsi-latence-v-cesku-se-jiz-testuje-5g-pripojeni.html?fbclid=IwAR0FT4Obc0gq1VB14CnQ7WwvbicrahS38J1nrCem2xJ-qeWtZUP2q_KxMJc#utm_content=freshnews&utm_term=%C4%8Cesko%20testuje%205G%20technologie&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

 

 

DIGITÁLNÍ ZDRAVOTNICTVÍ NIKDO NECHCE. BYLO BY DO NĚJ MOC VIDĚT, ŘÍKÁ MAJITEL KLINIKY OLDŘICH ŠUBRT


https://www.e15.cz/rozhovory/digitalni-zdravotnictvi-nikdo-nechce-bylo-by-do-nej-moc-videt-rika-majitel-kliniky-oldrich-subrt-1360034

 

 

TRPÍTE NEMOCEMI ?  LÉKAŘI TO NYNÍ ZJISTÍ Z PŘÍSPĚVKŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

 

https://21stoleti.cz/2019/06/19/trpite-nemocemi-lekari-to-nyni-zjisti-z-prispevku-na-socialnich-sitich/

 

 

HUAWEI: 5G SIEŤ PRINÁŠA VEĽKÉ VÝZVY V KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

 

https://hnonline.sk/pr-clanky/1928586-huawei-5g-siet-prinasa-velke-vyzvy-v-kybernetickej-bezpecnosti

 

 

MIKULÁŠ MINÁŘ V OBLEČENÍ A BARVÁCH NSDAP A HITLERJUGEND

 

https://aeronet.cz/news/mikulas-minar-skryte-propaguje-nsdap-a-hitlerjugend-proc-ten-mladik-nosi-hnede-kalhoty-a-kosili-jako-fuhrer-ctenarka-aeronetu-v-uctyhodnem-veku-mozna-odkryla-neco-co-melo-zustat-tajemstvim/

 

https://aeronet.cz/news/milionovy-chlivek-na-letne-vital-na-podiu-rimsko-katolickeho-jahna-ze-sudet-ale-vetsina-zmanipulovaneho-davu-netusila-ze-v-pozadi-ridi-vsechny-demonstrace-proti-babisovi-3-mocenske-skupiny/

 

Existuje PETICE proti spolku "Milion chvilek pro demokracii", je v diskusi pod článkem. Adresa petice:

 

https://www.petice24.com/petice_proti_spolku_milion_chvilek_pro_demokracii?a=2&uv=16203167

 

 

ČÍNA VYHAZUJE Z REGÁLŮ BOTY NIKE. JEJICH DESIGNÉR PODPOŘIL HONGKONGSKÉ PROTESTY

 

https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/cina-nike-boty-undercover-hongkong.A190626_172732_eko-zahranicni_mato

 

 

PRUHY, BEZ KTERÝCH NELZE NIC KOUPIT. ČÁROVÝ KÓD SLAVÍ 45 LET

https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/pruhy-bez-kterych-nelze-nic-koupit-carovy-kod-slavi-45-let-1360121

 

Čárový kód je jen předstupněm před očipovávím všeho, co lze očipovat – to je záměr Sil temna. Je to klíčová technická část budované čipové totality ještěry z Temných světů díky lidské hlouposti omezenosti a nevědomosti. Cílem je maximálně dálkově OVLÁDAT život člověka pekelnými entitami z Temných světů.

 

Andělé v Nebi žádné čárové kódy ani žádné čipy ve věcech nemají – nepotřebují to, NIKOHO NEOVLÁDAJÍ, KAŽDÝ SE OVLÁDÁ SÁM.

 

www-neocipuj-se.cz

 

 

STŘEDOVĚCÍ ROLNÍCI MĚLI VÍCE ČASU NEŽ MODERNÍ LIDÉ, PRÝ TAKÉ MÉNĚ PRACOVALI

 

http://extrastory.cz/stredoveci-rolnici-meli-vice-casu-nez-moderni-lide-pry-take-mene-pracovali.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR0t7yStz_EE2ai4cAglPif7rB95PEjDbrLe_VSMqFFQJlgb6iOilr6T028

 

Nová studie říká, že moderní člověk je nevolník.

 

Zemědělská práce je sezónní a zdaleka netrvá celý rok. Lidé pracující na poli tak měli podle ní minimálně devět a půl týdne v roce volno. Srovnejte s pěti týdny dovolené, které dává dnes zaměstnancům většina zaměstnavatelů.

 

Svou roli hrála také církev, která vyhlašovala poměrně mnoho svátků, kdy se nepracovalo. I těchto dní byl vyšší počet, než kolik jich máme dnes.

 

Navíc lidé byli podle Schoorové v mnohem menším stresu než dnes. S jídlem se nespěchalo, žádná půlhodinka na oběd a pak zpět na pole. Jídlo bylo posvátné a jedlo se tak dlouho, jak bylo potřeba. Středověký člověk nespěchal, protože neměl schůzky, mobily, nikam se nehnal, práce na poli mu neutekla. Lidé sice nebyli bohatí, ale byli šťastnější a více v pohodě, než jsme dnes.

 

Kam jsme se od středověku posunuli ?  Je to zcela zásadní otázka. Nemusíme pracovat v kancelářích a nejsme nevolníky ve smyslu, že by měl někdo absolutní moc nad našimi životy. Ale na druhou stranu jsme vystresovaní, mnoho lidí má více než jednu práci nebo jí věnuje často celý den ve snaze vydělat co nejvíce peněz a zabezpečit rodinu. Tento krysí závod je prakticky nekonečný a stojí spoustu sil. Dovolená je jen organizované a velmi nákladné cestování někam, kde si člověk sice na chvíli odpočine, ale vzápětí se vrátí do práce a opět ho pohltí ještě větší stres, protože se mu práce mezitím nakupila. Nejsme přes všechny vymoženosti moderního světa ani šťastnější, ani nemáme více času než středověký rolník. Možná bychom se jako civilizace měli nad sebou vážně zamyslet.

 

 

Již 22 let nám to říkají Vesmírní přátelé – Andělé Nebe.  www-andele-nebe.cz

 

 

PENTAGON MÁ LASER, KTERÝ UMÍ IDENTIFIKOVAT TERORISTU PODLE JEHO SRDEČNÍ AKCE

 

https://fzone.cz/clanky/pentagon-ma-laser-ktery-umi-identifikovat-teroristu-podle-jeho-srdecni-akce-700

 

Srdeční akce je další biometrický znak člověka. Další krok budování čipové totality.

 

 

SKUTOČNE ŽIJEME V SIMULÁCII ?  TREBA TO BRAŤ VÁŽNE, DÔKAZ PROTI TOMU NEMÁM, HOVORÍ ZNÁMY FUTUROLÓG

 

https://style.hnonline.sk/tech/1966342-zijeme-v-pocitacovej-simulacii-a-je-matrix-vobec-realny-odpovedal-nam-znamy-futurista

 

Ve skutečnosti je jedna ze 2 hemisfér mozku – PSEUDOMYSL – drtivé většiny lidí dálkově odládána na cca 90 – 95 % , budováním čipové totality lidé zvyšují své ovládání k 99,9 % - to je cíl Silm temna z temných světů.

 

Viz  www.andele-nebe.cz  –  CO JE S VAŠÍM DUCHEM, DUŠÍ A FYZICKÝM TĚLEM.

 

Lze se vysvobodit – viz  www.andele-nebe.cz  –  DUCHOVNÍ CESTA

 

 

4KA CHCE BUDÚCI TÝŽDEŇ UKÁZAŤ 5G SIEŤ. ČO VIEME O TESTE A MOŽNOSTIACH

 

https://zive.aktuality.sk/clanok/141120/4ka-chce-buduci-tyzden-ukazat-5g-siet-co-vieme-o-teste-a-moznostiach/?utm_campaign=cross&utm_content=box-tech-hp&utm_medium=zona-hp&utm_source=aktuality.sk

 

 

ČTYŘICET LET PŘIBÝVÁNÍ LEDU ZVRÁTILY TŘI ROKY. ANTARKTIDA TAJE, VĚDCI NEVĚDÍ PROČ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/antarktida-taje-vedci-nevi-proc/r~18d56c029ccb11e9a305ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VAROVNÉ SVĚDECTVÍ Z FOSILIÍ: NA ANTARKTIDĚ ROSTLY STROMY, EMISÍ BYLO STEJNĚ JAKO DNES

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/varovne-svedectvi-z-fosilii-na-antarktide-rostly-stromy-emis/r~bb714e3456c811e9b38a0cc47ab5f122/

 

Tepleji v průměru o tři až čtyři stupně Celsia, hladiny moří vyšší až o 20 metrů, Grónsko i velká část Antarktidy byly bez ledu, a dokonce i na jižním pólu rostly stromy. Takhle Země vypadala před 2,5 až 5 miliony lety v období pliocénu. A může tak vypadat i v budoucnu.

 

Právě v pliocénu bylo ve vzduchu stejně vysoké množství oxidu uhličitého jako dnes. Tehdejší doba by podle britských vědců proto měla sloužit jako varování. Jde o analogii toho, co nás v budoucnosti může čekat.

 

 

ČÍNA POMOCOU APLIKÁCIE VYKRÁDA TURISTOM Z MOBILOV DÁTA. MÁ TAK O NICH PREHĽAD

 

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1970458-cina-pomocou-aplikacie-vykrada-turistom-z-mobilov-data-ma-tak-o-nich-prehlad

 

Pohraničná stráž turistom odoberie telefóny, do ktorých tajne nainštaluje aplikáciu sťahujúce emaily, kontakty a ďalšie cenné informácie.

 

Turisti vypovedali, že im úrady vopred neoznámili, čo bude softvér v ich telefóne hľadať, alebo či bude získané informácie zo zariadení sťahovať. Vyšetrovanie preukázalo, že čínski pohraničníci úplne bežne kontrolujú telefóny turistov na hraničnom priechode Irkeštam.

 

Podľa Edina Omanoviča z ľudskoprávnej organizácie Privacy International sú nové zistenia alarmujúce, pretože v Číne môžete podľa neho skončiť kvôli nevhodnému novinovému článku alebo aplikácii v telefóne vo väznici.

 

Kým telefóny iPhone kontrolóri zapoja do čítačky, ktorá ich podrobne prehľadá, do telefónov so softvérom Android nainštalujú aplikáciu, ktorá urobí to isté. Hoci vo väčšine prípadov pohraničníci aplikáciu z telefónu odstraňujú ešte pred jeho vrátením, niektorí cestujúci ju vo svojom mobile objavili.

 

Podľa The Guardianu zatiaľ nie je jasné, kam získané informácie putujú alebo na ako dlho sa archivujú. Hoci neexistujú dôkazy o tom, že by sa dáta používali pri sledovaní ľudí na ich ceste po Číne, podľa expertov by zhromaždené údaje spoločne s lokalizáciou telefónu umožnili úradom nájsť konkrétneho človeka.

 

 

PŮL ROKU V ŘETĚZECH A BEZ MYTÍ. UJGUR LÍČÍ POMĚRY V ČÍNSKÉM TÁBORU PRO MUSLIMY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pul-roku-v-retezech-a-bez-myti-omir-bekali-vypovida-o-cinsky/r~09d85d2a23fb11e996370cc47ab5f122/

 

 

ZLODĚJI SENA NARAZILI, BALÍKY BYLY OČIPOVANÉ

 

https://www.novinky.cz/krimi/509950-zlodeji-sena-narazili-baliky-byly-ocipovane.html

 

 

ODEJDĚTE Z FACEBOOKU, VYZVAL UŽIVATELE SPOLUZAKLADATEL APPLU

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/510159-odejdete-z-facebooku-vyzval-uzivatele-spoluzakladatel-applu.html

 

 

VYSLANCI 22 ZEMÍ VYZVALI ČÍNU, ABY PŘESTALA UTLAČOVAT UJGURY. ŽIJÍ V BEZPEČNÉM A ŠŤASTNÉM REGIONU, VZKÁZAL PEKING

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66606880-vyslanci-z-22-zemi-vyzvali-cinu-aby-prestala-utlacovat-ujgury-podle-pekingu-jsou-opatreni-nutna-pro-bezpecnost-zeme

 

 

IGOR NĚMEC: VELKÝ BRATR TADY UŽ FUNGUJE, NENÍ CESTY ZPĚT

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBNxIjFFNKg

 

 

ZAČNOU ČEŠI ODCHÁZET NA SLOVENSKO ?  MÉNĚ SE TAM PORUŠUJÍ PRÁVA PRACOVNÍKŮ, ZJISTILA STUDIE

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/263070-nejhorsi-mista-pro-zamestnance-cr-je-na-tom-hure-nez-slovensko/

 

 

DATA O MILIONECH LIDÍ UKRADLI Z BULHARSKÉ FINANČNÍ SPRÁVY HACKEŘI

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/510650-data-o-milionech-lidi-ukradli-z-bulharske-financni-spravy-hackeri.html

 

 

BUDE MOZEK PROPOJEN S POČÍTAČEM ?  MUSKŮV NEURALINK KONEČNĚ ODHALÍ VÝSLEDKY SVÉ DOSAVADNÍ PRÁCE

 

https://vtm.zive.cz/clanky/bude-mozek-propojen-s-pocitacem-muskuv-neuralink-konecne-odhali-vysledky-sve-dosavadni-prace/sc-870-a-199355/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Jde o přípravu dalšího zotročení lidstva v čipové totalitě.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

MUSK PŘEDSTAVIL IMPLANTÁT PRO OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE MYŠLENKAMI. FUNGOVAL U OPICE, NA LIDECH HO CHCE TESTOVAT ZA ROK

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66609350-musk-predstavil-implantat-pro-ovladani-pocitace-myslenkami-fungoval-u-opice-na-lidech-ho-chce-testovat-za-rok

 

Jde o přípravu dalšího zotročení lidstva v čipové totalitě.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

EVROPA MÁ VÍC SILNIČNÍCH KAMER NEŽ ZBYTEK SVĚTA DOHROMADY. ČESKO JE PATNÁCTÉ

 

https://www.novinky.cz/auto/510641-evropa-ma-vic-silnicnich-kamer-nez-zbytek-sveta-dohromady-cesko-je-patnacte.html

 

 

ČAPUTOVÁ PŘIJALA ČÍNSKÉHO MINISTRA ZAHRANIČÍ, KRITIZOVALA PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/caputova-prijala-cinskeho-ministra-zahranici-kritizovala-por/r~f403362aa31411e9a049ac1f6b220ee8/

 

 

ČÍNA PŘITVRDILA. KOLIK BERETE A KDE BYDLÍ VAŠE MATKA, CHCE VĚDĚT OD ŽADATELŮ O VÍZUM

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cina-pritvrdila-kolik-berete-a-kde-bydli-vase-matka/r~1592f4e2a70211e9b5e8ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

V ANGLII SE ŘIDIČI UDÁVAJÍ NAVZÁJEM. POLICISTÉ JSOU NADŠENI

 

https://www.garaz.cz/clanek/v-anglii-se-ridici-udavaji-navzajem-policiste-jsou-nadseni-21002189?dop-ab-variant=8&seq-no=2&source=hp

 

Loutkolidé otročí nejen v práci, ale jestě i po práci, například za policisty.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

VIDEO: SINGULARITA PŘED BRANAMI SE JMENUJE NEURALINK !  ELON MUSK PŘEDSTAVIL PRVNÍ NEURONOVÝ IMPLANTÁT, KTERÝ ČLOVĚKU UMOŽNÍ OVLÁDAT STROJE A KOMUNIKOVAT S UMĚLOU INTELIGENCÍ !

 

https://aeronet.cz/news/video-singularita-pred-branami-se-jmenuje-neuralink-elon-musk-predstavil-prvni-neuronovy-implantat-ktery-cloveku-umozni-ovladat-stroje-a-komunikovat-s-umelou-inteligenci-bionicke-rozhrani-cloveka/

 

Všechny tyto technologie vám, loutkolidem připravují ještěři z Temných světů, jelikož loutkolidé svobodně každodenně přijímají NEGATIVNÍ STAV – volí zle a žijí převrácený negativní život. Konzum je jen součást tohoto zlého života, který ničí přírodu, životní prostředí a sebe sama – výsledkem jsou masy nemocných lidí, po 50. roce života již není téměř nikdo zdravý.

 

Okouzlení technologiemi je zvrácenost negativního stavu.

 

Lidé v pozitivním stavu tohle nechtějí a nepotřebují a je jim to odporné. Tito pozitivní lidé se nepotřebují hlásit v robotické továrně o práci, jak je na konci článku uvedeno, nemají tam co dělat. JEJICH ŽIVOT JE V PŘÍRODĚ, V ZAHRADÁCH A PARCÍCH, a ne zavřeni v továrnách – tohle lidé v negativním stavu nechápou. Všechny tyto zlé technologie pozitivní lidé chápou jako zbytečné a nadbytečné a navíc zotročující samotného člověka !

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.co-jist.cz

 

 

HUAWEI V ČESKU SBÍRÁ DATA O LIDECH A ROZEBÍRÁ JE S PRACOVNÍKY ČÍNSKÉ AMBASÁDY, TVRDÍ EXMANAŽEŘI FIRMY

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66611900-zamestnanci-ceske-pobocky-huawei-sbiraji-citliva-data-o-klientech-cinska-firma-obvineni-odmita

 

 

NĚKTEŘÍ ZAMĚSTNANCI HUAWEIE ZÁROVEŇ PRACUJÍ PRO ČÍNSKOU ARMÁDU, TVRDÍ STUDIE. JEJÍ AUTOŘI ZKOUMALI ŽIVOTOPISY PRACOVNÍKŮ FIRMY

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66604630-nekteri-zamestnanci-huaweie-zaroven-pracuji-pro-cinskou-armadu-tvrdi-studie-jeji-autori-zkoumali-zivotopisy-pracovniku-firmy

 

 

VELKÁ KARETNÍ REVOLUCE. BRZY BUDEME PLATIT JEDNODUŠE OTISKEM PRSTU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/brzy-budeme-platit-jednoduse-otiskem-prstu-72477

 

Na podzim začíná platit další část nařízení PSD2. Tentokrát vynucuje při platbách kartou na internetu opravdové dvoufaktorové ověření zákazníka. I když to zní jako další komplikace či administrativa navíc, v praxi to bude mít opačný účinek.

 

Skončí totiž současný způsob ověřování. Tedy přepisování kódu zaslaného SMS zprávou do počítače nebo mobilu. To nebylo příliš uživatelské přívětivé a zákazníky to často vedlo k předčasnému ukončení nákupu.

 

Nově se bude identita ověřovat jinak. Pro majitele chytrých telefonů tím, že místo SMS dostanou notifikaci, po jejímž rozkliknutí jednoduše potvrdí svou totožnost buď otiskem prstu, nebo skenem obličeje. Tak jak to už dnes dělají v internetovém bankovnictví. Kdo chytrý telefon nemá, bude to řešit pravděpodobně prostřednictvím zadání vlastního hesla nebo jiným alternativním způsobem.

 

 

PRŮLOM DO SOUKROMÍ. ČESKÉ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY CHTĚJÍ VLASTNÍ DATABÁZI ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/prulom-do-soukromi-ceske-zpravodajske-sluzby-chteji-vlastni-databazi-rozpoznavani-obliceju-76242?utm_source=Seznamzpravy_static&utm_medium=Nejsledovanejsi_sidebar&utm_campaign=variantaC&utm_content=5&autoplay=1

 

 

MÁ SA TO UDIAŤ DO ROKU 2030 - DAVID ICKE - SK TITULKY

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fUZsNnxT4c

 

DAVID ICKE VARUJE PŘED OČIPOVÁNÍM LIDÍ A ČIPOVOU TOTALITOU – VARUJE STEJNĚ, JAKO IVO A. BENDA.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

SROVNÁNÍ PLATŮ ČR VS. ČÍNA: PLATY NA VÝCHODĚ ASIE SE VÝRAZNĚ LIŠÍ

 

https://www.fondik.cz/zajimavosti-ze-sveta-financi/srovnani-platu-cr-vs-cina-platy-na-vychode-asie-se-vyrazne-lisi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

996 - od 9 hodin rána do 9 hodin večer 6 dni v týdnu - tak je běžně vyžadována pracovní doba komunistickým režimem - proto se tam toho tolik buduje !

 

Čínský otrok je opravdu skvělý prototyp čipové totality na planetě Zemi v dnešní době 7.2019.

 

Psát o nějakých platech je blud - kdy ty peníze užije, když je stále otrok v otrokárně ?

 

 

ČÍNA A RUSKO UPEVŇUJÍ SVOJI POZICI V AFRICE, USA JEN BEZRADNĚ PŘIHLÍŽÍ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afrika-spojene-staty-usa-rusko-cina-vliv-obchod-vojenska-zakladna-summit-forum-bezpecnost.A190719_114635_zahranicni_dtt

 

 

ZA ŠPATNÉ CHOVÁNÍ ZÁKAZ CESTOVÁNÍ I LEPŠÍCH ŠKOL. ČÍNSKÝ SYSTÉM SOCIÁLNÍCH KREDITŮ SE MÁ DO ROKA ROZJET NAPLNO

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66614780-za-spatne-chovani-zakaz-cestovani-i-lepsich-skol-cinsky-system-socialnich-kreditu-se-ma-do-roka-rozjet-naplno

 

 

AMAZON CHYSTÁ DALŠÍ ÚDER PRODEJNÁM. BRZY ZŘEJMĚ OTEVŘE DOSUD NEJVĚTŠÍ OBCHOD BEZ POKLADEN

 

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/amazon-chysta-dalsi-uder-prodejnam-brzy-zrejme-otevre-dosud-nejvetsi-obchod-bez-pokladen-1360990

 

Senzory v regálech zaznamenávají vybrané zboží a připisují je na účet aplikace ve smartfonu.

 

Další krok v budování čipové totality lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

AKCELEROMETR V TELEFONECH O VÁS PROZRAZUJE VÍCE, NEŽ SE MYSLELO

 

https://mobilizujeme.cz/clanky/akcelerometr-v-telefonech-o-vas-prozrazuje-vice-nez-se-myslelo?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Akcelerometr je miniaturní a velmi levná součástka, kterou dnes najdeme prakticky ve všech smartphonech, i těch naprosto nejlevnějších. Zajišťuje totiž například automatické otáčení obsahu na displeji po přetočení telefonu v ruce, automatické probuzení displeje po zvednutí ze stolu či kapsy, nebo třeba počítá kroky na základě počtu otřesů, ať už máte telefon v kapse nebo v ruce. Z pohledu soukromí se při těchto příkladech zdá být celkem neškodná, ovšem opak je pravdou.

 

Vědci z univerzity Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) totiž zjistili, že pokud předvídají osobnostní rysy pomocí protokolů telefonních hovorů a zpráv a pak k tomu ještě přidají údaje získané z akcelerometru, výrazně tím zvýší přesnost určení typu osobnosti.

 

Hlavní zjištění studie

 

 

 

KDOPAK TO VOLÁ ?  UMĚLÁ INTELIGENCE DOKONALE NAKLONUJE VÁŠ HLAS

 

https://www.flowee.cz/ditevsiti/bezpeci/6679-kdopak-to-vola-umela-inteligence-dokonale-naklonuje-vas-hlas

 

Je obtížné rozeznat, co je skutečné a co umělé. A s tím přicházejí i snahy o vytváření umělé pravdy.

 

 

VLADIMÍR DLOUHÝ A PODNIKATELÉ SVÉ UČNĚ NESEŽENOU. NENARODILI SE

 

https://www.forum24.cz/vladimir-dlouhy-a-podnikatele-sve-ucne-nesezenou-nenarodili-se/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Vaši novodobí otrokáři pocházejí z PROGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ (bývá jeden ve státě) a rádi by VÍC A VÍC OTROKŮ. Jen NEPOCHOPILI, že zotročené pseudorodiny – většinou rozvedené či nefungující – a to již prognostiky pramálo zajímá – JIŽ NECHTĚJÍ MÍT NÁKLADNÉ DĚTI !

 

Takže, řečeno řemeslnicky, je vymalováno. Lidí není dost z toho nejbanálnějšího důvodu, prostě se jich dost nenarodilo.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

ČÍNA ZAKÁZALA MILIONŮM NEPOSLUŠNÝCH OBČANŮ CESTOVAT, MAJÍ NÍZKÉ SKÓRE

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-kamery-zakaz-cestovani.A190302_213230_zahranicni_chtl

 

 

ČÍNSKÝ SOCIÁLNÍ KREDIT V PRAXI: „NEDŮVĚRYHODNÍ“ NESMÍ DO VLAKŮ A LETADEL

 

https://www.idnes.cz/technet/veda/cina-socialni-skore-doprava-vlak-letadlo-letenka.A180319_121924_veda_mla

 

 

ANONYMNÍ CHATOVACÍ APLIKACE SICE PODPORUJÍ SVOBODU PROJEVU, ALE I KYBERŠIKANU

 

https://www.flowee.cz/ditevsiti/bezpeci/6966-anonymni-chatovaci-aplikace-sice-podporuji-svobodu-projevu-ale-i-kybersikanu

 

 

MRTVÉ VČELY, PTÁCI A UMÍRAJÍCÍ STROMY. TAKOVÉ JSOU PRVNÍ DŮSLEDKY, KDE BĚŽÍ 5G

 

https://ac24.cz/en/-/mrtve-vcely-ptaci-a-umirajici-stromy-takove-jsou-prvni-dusledky-kde-bezi-5g?redirect=%2Fen%2F

 

 

ČEŠI JSOU V PRÁCI NESPOKOJENÍ. TŘEBA I PROTO, ŽE JE NIKDO NEPOCHVÁLÍ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesi-jsou-v-praci-nespokojeni-treba-i-proto-ze-je-nikdo-nepochvali-76939?seq-no=1&dop-ab-variant=3&source=article-detail

 

Ať žije otroctví !  To je vnitřní heslo většiny dněšních lidí. A jinak to prý nejde.

 

 

HUAWEI PŘEDSTAVIL VLASTNÍ OPERAČNÍ SYSTÉM. PŮJDE S NÍM PROTI ANDROIDU I WINDOWS

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/huawei-predstavil-vlastni-operacni-system-pujde-s-nim-proti-androidu-i-windows-40292668

 

 

5G SÍTĚ BY MOHLY OHROZIT PŘESNOST PŘEDPOVĚDI POČASÍ. MŮŽE JÍT DOKONCE O LIDSKÉ ŽIVOTY, VARUJÍ VĚDCI

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/5g-site-by-mohly-ohrozit-presnost-predpovedi-pocasi-muze-jit-dokonce-o-lidske-zivoty-varuji-vedci-77053?dop-ab-variant=7&seq-no=2&source=hp

 

 

U NÁDRAŽÍ Z HARRYHO POTTERA SKENUJÍ OBLIČEJE. OBAVY ZE ZNEUŽITÍ ŠMÍROVACÍ TECHNOLOGIE MAJÍ I JINDE

 

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/u-nadrazi-z-harryho-pottera-skenuji-obliceje-obavy-ze-zneuziti-smirovaci-technologie-maji-i-jinde-1361474

 

Samotnou identifikací to navíc celé vůbec nemusí končit. Amazon před pár dny oznámil, že jeho technologie rozpoznání obličeje jde ještě dál. Umí na základě skenu tváře nejen identifikovat daného člověka, ale poznat na něm i sedm druhů emocí. Nejen tedy, že se o daném člověku bude vědět, kdo je, ale ještě bude možné určit, jak se aktuálně má.CHINA INTERNET REPORT: ASIJSKÁ VELMOC SE CHLUBÍ, V ČEM UŽ NÁS PŘEDBĚHLA

 

https://connect.zive.cz/clanky/china-internet-report-asijska-velmoc-se-chlubi-v-cem-uz-nas-predbehla/sc-320-a-199814

 

 

HUAWEI CHYSTA VLASTNI MAPY - AMERICKE OD GOOGLU JSOU NA 5 MLD ZARIZENICH


https://www.zive.cz/clanky/huawei-chysta-vlastni-mapy-rika-jim-map-kit-a-vytvori-je-spolecne-s-ruskem/sc-3-a-199799/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


NOVÁ TECHNOLOGIE UKAZUJE, PROČ NEMŮŽETE VĚŘIT NIČEMU, CO UVIDÍTE VE ZPRÁVÁCH A TV  

 

https://ac24.cz/en/-/zpravy-ze-sveta/7795-realita-editovana-v-realnem-case-nova-technologie-ukazuje-proc-nemuzete-verit-nicemu-co-uvidite-ve-zpravach?redirect=%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm_delta%3D12%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_lCcnss25eNbm_cur%3D824&fbclid=IwAR0mCkvPd72DK9joXKtkTAfg-JdEapbW8OhgaOp86yyHwkityvRfxvWqOZY

 

 

STARTUP VYVINUL NEJVĚTŠÍ POČÍTAČOVÝ ČIP NA SVĚTĚ. POSLOUŽÍ UMĚLÉ INTELIGENCI

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/clanek/startup-vyvinul-nejvetsi-pocitacovy-cip-na-svete-poslouzi-umele-inteligenci-40293726

 

Čipy pro UI vyvíjí v roce 2019 na 50 firem.

 

Další krok v budování čipové totality lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

KONIEC SLOBODY: CHCÚ NÁM ZRUŠIŤ PAPIEROVÉ PENIAZE

 

https://www.napalete.sk/koniec-slobody-chcu-nam-zrusit-papierove-peniaze/

 

ŠVÉDSKO AKO PRVÝ ŠTÁT V EURÓPE PLÁNUJE ÚPLNÉ ZRUŠENIE HOTOVOSTNÝCH PLATIEB.

 

ĽUDIA PRÍDU O SVOJU SLOBODU A DOSTANÚ SA POD ÚPLNÚ KONTROLU ŠTÁTOV, BÁNK A KONCERNOV.

 

ŠTÁT BUDE VEDIEŤ O KAŽDOM NAŠOM CENTE A MÔŽE NAŠE FINANCIE NIELEN KONTROLOVAŤ, ALE NÁM Z NICH AJ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA VYDEĽOVAŤ.

 

Další krok v budování čipové totality lidmi.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.nejsme-otroci.cz

 

 

ORANGEU UŽ NESTOJÍ NIČ V CESTE: DOSTANE SA K 5G FREKVENCIÁM OD KONKURENTA

 

https://zive.aktuality.sk/clanok/142051/orangeu-uz-nestoji-nic-v-ceste-dostane-sa-k-5g-frekvenciam-od-konkurenta/?utm_campaign=cross&utm_content=box-tech-hp&utm_medium=zona-hp&utm_source=aktuality.sk

 

 

PSYCHOLOG: LIDÉ JSOU ZÁVISLÍ NA MOBILECH, ZVYKLI JSME SI BÝT NEUSTÁLE VE SPOJENÍ

 

https://magazin.aktualne.cz/psycholog-lide-jsou-zavisli-na-mobilech-navykli-jsme-si-byt/r~475b87a4c40911e9b6a9ac1f6b220ee8/

 

 

MAJITELÉ PSŮ V ČESKU MAJÍ UŽ JEN PÁR MĚSÍCŮ NA SPLNĚNÍ NOVÉ POVINNOSTI, JINAK JIM BUDOU HROZIT VYSOKÉ POKUTY

 

https://www.prazskypatriot.cz/majitele-psu-v-cesku-maji-uz-jen-par-mesicu-na-splneni-nove-povinnosti-jinak-jim-budou-hrozit-vysoke-pokuty/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sbrowser

 

 

ČÍNA CHCE UPLATŇOVAT SYSTÉM SOCIÁLNÍHO KREDITU I NA ZAHRANIČNÍ FIRMY

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/cina-chce-uplatnovat-system-socialniho-kreditu-i-na-zahranicni-firmy-40294607

 

 

STANOU SE ZE ZAMĚSTNANCŮ KYBORGOVÉ ?  FIRMY UŽ OČIPOVALY STOVKY ZAMĚSTNANCŮ

 

https://www.peak.cz/stanou-se-ze-zamestnancu-kyborgove-firmy-uz-ocipovaly-stovky-zamestnancu/19327/

 

 

ZAMĚSTNANCI HUAWEI POMÁHALI AFRICKÝM VLÁDÁM SLEDOVAT OPOZICI, PÍŠE AMERICKÝ LIST

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/zamestnanci-huawei-pomahali-africkym-vladam-sledovat-opozici-pise-americky-list-40293314

 

 

UNIE CHCE DATA CESTUJÍCÍCH TAKÉ Z RYCHLOVLAKŮ A LODÍ

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/unie-chce-data-cestujicich-take-z-rychlovlaku-a-lodi-40295672

 

 

LIDÉ JAKO ČÍSLA. ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR TESTUJE SOCIÁLNÍ KREDITOVÝ SYSTÉM

 

https://www.lidovky.cz/byznys/statni-pokladna/lide-jako-cisla-cinsky-velky-bratr-testuje-socialni-kreditovy-system.A170127_154007_statni-pokladna_ele?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

Článek z 28.1.2017.

 

 

170 MILIONŮ KAMER A KREDITY PODLE CHOVÁNÍ. ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR BUDE SLEDOVAT VŠECHNY, I ZAHRANIČNÍ FIRMY

 

https://www.lidovky.cz/svet/budou-kredity-stacit-cinsky-velky-bratr-bude-sledovat-i-zahranicni-firmy-ty-ale-nejsou-pripraveny.A190906_142717_ln_zahranici_mha

 

 

TELEPATIE SE STANE BRZY REALITOU. PODLE ODBORNÍKŮ JDE O PŘIROZENÝ VÝVOJ KOMUNIKACE

 

https://morezprav.cz/svetodeni/telepatie-se-stane-brzy-realitou-podle-odborniku-jde-o-prirozeny-vyvoj-komunikace

 

Ještěři z pekel - pseudotvůrci připravují loutkolidem vnitřní loutko-komunikaci na bázi čipů propojených přímo do nervové soustavy člověka. Pro lidi, kteří tohle zbaští i s navijákem, je to cesta do Temnot. Jejich ovládání se zvýší z dněšních 90 – 95 % na 99,9 % , čož je již strašlivý loutkoúděl.

 

 

ČÍNA ŠPEHOVALA UJGURY POMOCÍ VIRU V JEJICH MOBILECH. CITLIVÁ DATA SBÍRALA DVA ROKY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cina-spehovala-ujgury-pomoci-viru-v-jejich-mobilech/r~eaafcf10cd8611e98d520cc47ab5f122/

 

 

STANOU SE ZE ZAMĚSTNANCŮ KYBORGOVÉ ?  FIRMY UŽ OČIPOVALY STOVKY ZAMĚSTNANCŮ

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/stanou-se-ze-zamestnancu-kyborgove-firmy-uz-ocipovaly-stovky-zamestnancu.A190914_121930_firmy-trhy_rkj

 

 

INDIE ZAČALA S VÝSTAVBOU NOVÝCH SUPERPOČÍTAČŮ. ZATÍM DOKONČILA 3 Z PLÁNOVANÝCH 60

 

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/526222-obama-podporil-thunbergovu-ty-a-a-ja-sme-tim/

 

 

REVOLUČNÁ NOVINKA V KOSTOLOCH: PLATBA DAROV BEZKONTAKTNE

 

https://www.tvnoviny.sk/zahranicne/1929578_revolucna-novinka-v-kostoloch-platba-darov-bezkontaktne?fbclid=IwAR0UqSAghmN1o0kqrvYc8em-8BpSuzCO9Yd6SzOT8gPsRWYjQ_lcr9DV48E

 

 

ČÍNSKÝ VELKÝ BRATR MÁ LIDI V HRSTI

 

https://tech.instory.cz/802-cinsky-velky-bratr-ma-lidi-v-hrsti.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Je to velký experiment komunistické Číny, který se ve zkratce nazývá systém sociálního kreditu. Zavedl škálu prohřešků a odměn a tím pádem sestavuje společenské skóre každého občana. V podstatě jde o to, že z veřejných služeb je přiděleno na základě tohoto kreditu každému jen to, co si zaslouží. Čínská vláda přitom využívá dat sebraná z aplikací a umělé inteligence.

 

Velké objemy dat nasbíraných od uživatelů mobilních a internetových aplikací, tzv. big data, a pak umělá inteligence (Al). Třetím faktorem ve hře jsou ještě systémy masivního dohledu nad občany. A k tomu dochází prostřednictvím průmyslových kamer. Počítá se i s využitím softwaru na rozpoznávání obličejů.

 

 

VIDEO: RTVS PROPAGUJE ČIPOVANIE ĽUDÍ, ARGUMENTUJE PRITOM VÝHODAMI

 

https://www.infovojna.sk/article/video-rtvs-propaguje-cipovanie-ludi-argumentuje-pritom-vyhodami

 

JEN MALO LIDI BYLO SCHOPNO PRED TIMTO PROBLEMEM - CIPOVANI LIDI A JEJICH ZOTROCOVANI VAROVAT LIDI VCAS, ABY SE MOHLI NA TUTO DOBU PRIPRAVIT, TEDY ABY SI SEHNALI SPRAVNE INFO A PROSTUDOVALI SI JE.

 

NYNI SAMOZREJME PRI TOM, JAK JSOU DNES STALE VICE HONENI A ZOTROCOVANI A SOUCASNE ZAVALENI VADNYMI INFORMACEMI JIZ NEMAJI CAS, ABY TOTO ZVLADLI.

 

POUZE MALA MENSINA LIDI SI SPRAVNE INFORMACE VCAS OPATRILA A PROSTUDOVALA A SPRAVNE PRIPRAVILA NA TOTO GLOBALNI NEBEZPECI, KTERE MA PUVOD V NEGATIVNIM STAVU LIDI, A TENTO STAV ZAKONITE SE VYVIJI TAK, ZE LIDE PROVADI TRANSFER TECHNOLOGII ENTIT - PSEUDOTVURCU Z TEMNYCH SVETU SEM, NA PLANETU ZEMI.

 

www.neocipuj-se.cz

 

www.neocipuj-sa.sk

 

www.nejsme-otroci.cz

 

www.nie-sme-otroci.cz

 

PRED VICE NEZ 100 LETY LIDE DOSTALI VAROVANI VE FATIME - VIZ www.andele-nebe.cz , KDE BYLO ANDELY NEBE RECENO, ZE POKUD LIDE SE NEZMENI, VZNIKNOU OBROVSKE VALKY, A TO JAKO POSLEDNI VAROVANI PRED JESTE HORSIMI UDALOSTMI - OCIPOVANI A ZOTROCENI LIDI. VSE OD DABLA, KTEREMU LIDE SVYMI CHYBNYMI VOLBAMI TOTO UMOZNUJI DELAT.

 

SAMOZREJME, TYTO INFORMACE BYLY UTAJOVANY MOCNYMI, PREDEVSIM VEDENIM KATOLICKE CIRKVE VE VATIKANU. TO BYLA A JE JEJICH SPOLUPRACE S PSEUDOTVURCI.

 

NO A V NEPOSLEDNI RADE SE DNES STALE VICE ODHALUJE, JAKOU DULEZITOU ROLI V TOMTO PROCESU MAJI VELKA MEDIA - ZCELA SPOLUPRACUJI S DABLEM - PSEUDOTVURCI A DELAJI REKLAMU JEJICH KROKUM NA OCIPOVANI A ZOTROCENI LIDSTVA NA PLANETE ZEMI. BYLO TO I DRIVE, DNES SE TO JEN VICE A VICE ZVIDITELNUJE A ODHALUJE TEM VEDOMYM LIDEM. NEVEDOMI LIDE TO VUBEC NEVIDI A NECHAPOU - K JEJICH SKODE A BUDE TO MIT PRO NE OHROMNE DUSLEDKY V JEJICH OSOBNICH ZIVOTECH V DALSIM OBDOBI - ZIVOT SI VZDYCKY CESTU NAJDE.

 

 

GPS III BUDE SPUŠTĚNA V ROCE 2023. PŘINESE TŘIKRÁT LEPŠÍ PŘESNOST A VYŠŠÍ SPOLEHLIVOST

 

https://vtm.zive.cz/clanky/gps-iii-bude-spustena-v-roce-2023-prinese-trikrat-lepsi-presnost-a-vyssi-spolehlivost/sc-870-a-200334/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

EMIRATES VYUŽIJE NA ODLETOVÝCH BRANÁCH TECHNOLOGII ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJE

 

https://21stoleti.cz/2019/09/24/emirates-vyuzije-na-odletovych-branach-technologii-rozpoznavani-obliceje/

 

 

FIRMA HUAWEI ZAČALA VYRÁBĚT STANICE PRO 5G, SOUČÁSTKY Z USA MUSÍ OŽELET
 

https://eurozpravy.cz/ekonomika/svet/firma-huawei-zacala-vyrabet-stanice-pro-5g-soucastky-z-usa-musi-ozelet.d9661422/

 

 

RAKUŠANÉ CHTĚJÍ DO ÚSTAVY PRÁVO NA PLATBU V HOTOVOSTI

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/rakusane-chteji-do-ustavy-pravo-na-platbu-v-hotovosti-40298020?seq-no=7&dop-ab-variant=3&source=article-detail

 

„Platby moderními platebními prostředky, například kartami či mobily, je neodůvodněné zasahování do občanských svobod a práva na soukromí,“ odůvodňují svobodní nápad na zakotvení nároku na hotovost v ústavě.

 

ELON MUSK PŘEDSTAVIL MOZKOVÝ IMPLANTÁT. OPICE JÍM OVLÁDALY POČÍTAČ POUHOU MYSLÍ

 

https://cdr.cz/clanek/elon-musk-predstavil-mozkovy-implantat-opice-jim-ovladaly-pocitac-pouhou-mysli

 

 

DESÍTKY ČESKÝCH MĚST CHTĚJÍ TESTOVAT 5G SÍTĚ

 

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/clanek/desitky-ceskych-mest-chteji-testovat-5g-site-40299140

 

 

SYSTÉM ZUŘÍ: I PO VYHRANÉM SOUDNÍM SPORU HROZÍ BRITSKÉMU VĚDCI VĚZENÍ ZA VAROVÁNÍ VEŘEJNOSTI PŘED ÚČINKY SÍTĚ 5G

 

https://www.cestyksobe.cz/system-zuri-i-po-vyhranem-soudnim-sporu-hrozi-britskemu-vedci-vezeni-za-varovani-verejnosti-pred-ucinky-site-5g/32307?fbclid=IwAR0hziwTKYvcpGJQORNMktLoAW1IRtrXOKtW0frFzNhYQufAlfiEn1MYCoI

 

 

IDENTITÉ CONFIRMÉE. FRANCIE ZAČNE JIŽ BRZY DIGITÁLNĚ IDENTIFIKOVAT OBLIČEJE SVÝCH OBČANŮ

 

https://www.czechcrunch.cz/2019/10/identite-confirmee-francie-zacne-jiz-brzy-digitalne-identifikovat-obliceje-svych-obcanu/

 

 

FIRMA ELONA MUSKA PREZENTOVALA POKROKY V OBLASTI PREPOJENIA MOZGU A POČÍTAČA

 

https://www.teslamagazin.sk/neuralink-prepojenie-mozog-pocitac-elon-musk/

 

ELON MUSK REVEALS HIS PLAN TO LINK YOUR BRAIN TO YOUR SMARTPHONE

 

https://www.vox.com/future-perfect/2019/7/17/20697812/elon-musk-neuralink-ai-brain-implant-thread-robot

 

 

POTVRZENO: GOOGLE DOSÁHL KVANTOVÉ NADŘAZENOSTI. BĚHEM MINUT SPOČÍTÁ TO, CO BY JINAK ZABRALO 10 TISÍC LET

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66645650-google-pry-dosahl-kvantove-nadrazenosti-jeho-pocitac-behem-tri-minut-provede-vypocet-ktery-by-dosud-trval-10-tisic-let

 

 

FIRMA IBM PŘEDSTAVILA SVŮJ PRVNÍ KVANTOVÝ POČÍTAČ. TECHNOLOGIE, KTERÁ JINAK ZABERE CELOU LABORATOŘ, SE VEŠLA DO SKLENĚNÉ KOSTKY

 

https://tech.ihned.cz/c1-66422670-firma-ibm-predstavila-svuj-prvni-kvantovy-pocitac-technologie-ktera-jinak-zabere-celou-laborator-se-vesla-sklenene-kostky

 

 

ČÍNA SPUSTILA 5G SÍTĚ V PADESÁTI MĚSTECH, CHCE BÝT SVĚTOVÝM LÍDREM. VZBUDILA ZÁJEM DESÍTEK MILIONŮ OBYVATEL

 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/cina-spustila-5g-site-chce-byt-svetovym-lidrem-zajem-o-sluzby-uz-projevilo-deset-milionu-lidi.A191102_192807_firmy-trhy_ele

 

Spuštění 5G bylo 1.11.2019.

 

 

MŮŽEME STVOŘIT ARMÁDU BYTOSTÍ S OBROVSKOU SÍLOU. VĚDCI SI HRAJÍ NA BOHY, VARUJE ADAM

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/vedci-si-hraji-na-bohy-zmenou-dna-muzeme-vytvorit-humanoidni/r~31b61f9cff2111e9926e0cc47ab5f122/

 

 

PERSONALISTI SE CHOVAJÍ HŮŘ NEŽ AGENTI STB, KARIÉRNÍ ŘÁD PŘIPOMÍNÁ TOTALITU, ŘÍKÁ SEDLÁČEK

 

https://www.televizeseznam.cz/video/strunc/personalisti-se-chovaji-hur-nez-agenti-stb-karierni-rad-pripomina-totalitu-rika-sedlacek-63987561?dop_ab=5&dop_source_zone_id=1&dop_req_id=shybURoNoqk-201911121419&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=boxik&utm_campaing=_var

 

 

DALŠÍ ZEMĚ PO VZORU ČÍNY MONTUJE DO ULIC CHYTRÉ KAMERY

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-zeme-po-vzoru-ciny-montuje-do-ulic-chytre-kamery-82611?dop-ab-variant=7&seq-no=3&source=hp

 

Kyrgyzská policie dostala z Číny novou technologii na rozpoznávání tváří.

 

 

VYNÁLEZ JAKO Z MATRIXU. ELON MUSK CHCE TÍMTO ZPŮSOBEM PŘIPOJIT LIDSKÉ MOZKY K POČÍTAČI

 

https://inteligentnisvet.cz/clanky/vynalez-jako-z-matrixu-elon-musk-chce-timto-zpusobem-pripojit-lidske-mozky-k-pocitaci

 

Pseudotvůrci z Temných světů pilně pracují díky chybným volbám dálkově ovládaných lidí (antény na Měsíci - pseudotvůrci) na plnosti negativního stavu – chtějí, aby se již sami loutkolidé navzájem ovládali přímo do mozku.

 

Odhaleno v 7 knihách NOVÉ ZJEVENÍwww.andele-nebe.cz

 

 

FORBES: ČÍNA HODLÁ ZAVÉST SVOU KRYPTOMĚNU UŽ V LISTOPADU. SPUŠTĚNÍ URYCHLUJE ZŘEJMĚ KVŮLI FACEBOOKOVÉ LIBŘE

 

https://byznys.ihned.cz/c1-66631070-cina-by-mohla-uz-v-listopadu-zavest-vlastni-kryptomenu-peking-jeji-spusteni-urychlil-patrne-kvuli-facebookove-libre

 

 

ČÍNA DO NĚKOLIKA MĚSÍCŮ SPUSTÍ VLASTNÍ DIGITÁLNÍ MĚNU. CÍLEM JE VYŠŠÍ KONTROLA NAD TRANSAKCEMI A OSLABENÍ DOLARU

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66676120-cina-do-nekolika-mesicu-spusti-vlastni-digitalni-menu-cilem-je-vyssi-kontrola-nad-transakcemi-a-oslabeni-dolaru

 

Další krok při budování čipové totality některými lidmi na planetě Zemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

 

ZMĚNA KLIMATU A MIGRACE

 

 

 

HLADOMORY A EPIDEMIE. O BLÍŽÍCÍ SE KLIMATICKÉ KATASTROFĚ V ČESKU MLČÍME, ŘÍKÁ PIXOVÁ

 

VIDEO - APEL LIDEM

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/hladomory-a-epidemie-o-blizici-klimaticke-katastrofe-v-cesku/r~0c64cf14f19311e898daac1f6b220ee8/

 

 

INFOGRAFIKA: JAK SE ZRYCHLUJE OTEPLOVÁNÍ ZEMĚ ?

 

https://www.euro.cz/udalosti/infografika-oteplovani-zeme-se-zrychluje-1444208

 

 

HROZÍ DALŠÍ MIGRAČNÍ KRIZE, LIDÉ UTÍKAJÍ PŘED EXTRÉMNÍM POČASÍM V JIŽNÍ ASII

 

https://www.televizeseznam.cz/video/zahranicni-1240695-1/hrozi-dalsi-migracni-krize-lide-utikaji-pred-extremnim-pocasim-v-jizni-asii-63940591?dop_ab=14&dop_req_id=avOq2QY3ZLW-201907191806&dop_source_zone_id=1&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NEVILLE  NICHOLLS: PŘED 40 LETY PŘEDPOVĚDĚLI VĚDCI KLIMATICKOU ZMĚNU. JEJICH PŘEDPOVĚĎ SE STALA SKUTEČNOSTÍ

 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/neville-nicholls-pred-40-lety-predpovedeli-vedci-klimatickou-zmenu.jejich-predpoved-se-stala-skutecnosti?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

---

 

 

PROBUDTE SE, GLOBALNI OTEPLOVANI SE UTRHLO ZE RETEZU - VARUJI VEDCI Z MEZIVLADNIHO PANELU OSN PRO ZMENU KLIMATU


https://zpravy.idnes.cz/globalni-oteplovani-zprava-vedci-tri-stupne-ipcc-mezivladni-panel-osn-1zk-/zahranicni.aspx?c=A181008_100946_zahranicni_kha

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nova-zprava-o-klimatickych-zmenach-neprinasi-zasadni-nova-poznani-ale-vic-troubi-na-poplach

 

https://www.lidovky.cz/svet/mame-posledni-sanci-zabranit-svetove-katastrofe-varuji-vedci-oteplovani-zeme-muze-ovlivnit-kazdy-z-nas.A181008_164907_ln_zahranici_tn

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/musime-omezit-globalni-oteplovani-jinak-prijde-katastrofa-va/r~61e99b30cad411e8b5b20cc47ab5f122/

 

https://www.euro.cz/udalosti/osn-omezit-globalni-oteplovani-vyzaduje-vyzaduje-rychle-a-bezprecedentni-zmeny-1424327

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/236716-se-zemi-je-konec-katastroficka-zmena-postupuje-rychleji-nez-se-myslelo/

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/485468-je-to-posledni-zvoneni-varovali-klimatologove-pred-oteplovanim.html

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66279630-pokud-se-teplota-zeme-zvysi-o-dva-stupne-dopady-budou-katastrofalni-omezit-oteplovani-pujde-uz-jen-pomoci-bezprecedentnich-zmen-varuje-osn

 

https://www.e15.cz/zahranicni/studie-boj-proti-zmenam-klimatu-neni-zatezi-svetove-ekonomice-muze-prinest-biliony-1350795

 

https://ac24.cz/-/experti-predpovedeli-zatopeni-nejvetsich-svetovych-mest?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fac24.cz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fac24.cz%252Fuvod%253Fp_p_id%253Dcom_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_8xiKrI4m%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_keywords%3DKLIMA%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_delta%3D10

 

1 - PRO VLADY:

 

VYTVARET STALE PRISNEJSI EMISNI A ODPADOVA PRAVIDLA SPOLECNOSTI.

 

2 - PRO JEDNOTLIVCE:

 

ZNAMENA TO PREDEVSIM ZASADNE SNIZIT KONZUM A SPOTREBU ZBOZI A SLUZEB VCETNE DOPRAVY - HLAVNE AUTOMOBILOVE.

 

JA SAM AUTO PRAKTICKY NEPOUZIVAM, JEN ZCELA VYJIMECNE - CELY ZIVOT.

 

VYROBKY A SLUZBY ZANECHAVAJI UHLIKOVOU STOPU - TEDY OTEPLOVACI PROCES, KTERY OHRIVA PLANETU ZEMI.

 

PRESTAT HROMADIT TISICE VECI A VECICEK - JE NEVYSSI CAS.

 

NAVIC LZE ZACIT POUZIVAT EKOLOGICKA RESENI - JE JICH MNOHO, VCETNE BEZOBALOVYCH SLUZEB, DOPRAVA HROMADNYMI PROSTREDKY, NA KOLE A PESKY. K TOMU PRATRI ZAZELENOVANI KRAJINY A SIDEL A UDRZOVANI VODY V KRAJINE A SIDLECH. DALE MNOHEM VETSI PODIL ZELENINY A OVOCE VE STRAVOVANI - VYPOUSTENI PRUMYSLOVYCH POTRAVIN A ZVLASTE MASA, PRO JEHOZ CHOV A ZPRACOVANI JE TREBA OHROMNE MNOZSTVI VODY A ENERGII.

 

NESTAVET NOVE DOMY, ALE NEZBYTNE REKONSTRUOVAT STAVAJICI DOMY - TAM JE VELKA USPORA V UHLIKOVE STOPE.

 

JE TREBA BYT OHLEDUPLNY K ZIVOTNIMU PROSTREDI, KDYZ SI JEJ ZNICIME, NEBUDEME MIT KDE ZIT. JINOU PLANETU NEMAME.

 

ANDELE NEBES JSOU PRIPRAVENI EVAKUOVAT POZITIVNI CAST LIDSTVA DO NEBESKYCH SVETU, POKUD TO BUDE NEZBYTNE NUTNE  www.evakuace-lidstva.cz - ZDE VARUJE IVO A. BENDA S ANDELY NEBES OD ROKU 1998.

 

 

---

 

 

ESA AND CLIMATE CHANGE

 

Video – zapnout cz překlad

 

https://www.youtube.com/watch?v=ezAZ5WVAOyI

 

 

DRTIVÉ DOPADY OTEPLOVÁNÍ: STŘEDNÍ EVROPA VYSCHNE NA PRACH, BUDE BEZ VODY A ELEKTŘINY


https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-evrope/250126-drtive-dopady-oteplovani-stredni-evropa-vyschne-na-prach-bude-bez-vody-a-elektriny/

 

 

VYSUŠENÉ STŘEDNÍ MORAVĚ PRŮMĚRNÝ DÉŠŤ STAČIT NEBUDE, VARUJE PŘEDPOVĚĎ

 

https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/sucho-stredni-morava-srazky-dest-predpoved-pocasi-podzemni-voda.A190220_131948_brno-zpravy_klu

 

Prachové bouře na Kyjovsku, jako na Sahaře – video a foto. Takto ničí půdu ovládaní lidé z Temných světů.

 

 

AUSTRALIE MA K 50 ST. C – REKORDNI VEDRA TÉMĚŘ VSUDE – VYJIMKOU JE OSTROV TASMANIE

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/494641-australii-suzuji-rekordni-vedra-teplota-se-blizi-k-50-stupnum.html

 

 

AKO VYZERALA ZEM PRED DESIATKAMI ROKOV ?  STRÁCA ĽADOVCE AJ ZELENÝ PRALES


https://tech.sme.sk/c/22032117/ako-vyzerala-zem-pred-desiatkami-rokov-straca-ladovce-aj-zeleny-prales.html#storm_gallery_115941

 

 

PŘI STOLETÉ POVODNI V AUSTRÁLII PLAVOU V ULICÍCH KROKODÝLI A JEDOVATÍ HADI

 

https://www.lidovky.cz/svet/pri-stolete-povodni-v-australii-plavou-v-ulicich-krokodyli-a-jedovati-hadi.A190204_143412_ln_zahranici_ceh

 

 

STÁVKY MÍSTO UČENÍ: RADIKÁLNÍ KLIMATICKÉ POŽADAVKY STUDENTŮ PODPORUJÍ AKADEMICI I BRUSEL

 

https://www.euro.cz/udalosti/skolaci-misto-uceni-stavkuji-za-radikalni-klimatickou-politiku-maji-podporu-akademiku-i-bruselu-1440436

 

 

EXPERT NA RIZIKA KATASTROF: ZMĚNA KLIMATU NEBERE OHLED NA HRANICE STÁTŮ. NEVYHNE SE ANI ČESKU

 

https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/674/expert-na-rizika-katastrof-zmena-klimatu-nebere-ohled-na-hranice-statu-nevyhne-se-ani-cesku/

 

 

EVROPU ČEKÁ PEKELNÝ ROK 2019. NAŠE GENERACE UŽ NORMÁLNÍ TEPLOTY NEZAŽIJE

MOHLI BY ZAŽÍT, ALE MUSELI BY OBRÁTIT VE ZPŮSOBU ŽIVOTA – ZMĚNIT KONZUMNÍ ŽIVOT V ŽIVOT NEKONZUMNÍ – www.jak-prezit.cz – bylo sděleno již před 20 lety od roku 1998


https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-evrope/250252-evropu-ceka-pekelny-rok-2019-nase-generace-uz-normalni-teploty-nezazije/

 

 

ZÁPLAVY NA KRÉTĚ NIČILY MOSTY, ŠKODY HLÁSÍ I TURISTICKÁ LETOVISKA

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-evrope/250147-zaplavy-na-krete-nicily-mosty-skody-hlasi-i-turisticka-letoviska/

 

 

BOUŘE V ITÁLII MAJÍ UŽ SEDM OBĚTÍ, OBROVSKÁ VLNA SMETLA AUTO DO MOŘE

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-evrope/250080-boure-v-italii-maji-uz-sedm-obeti-obrovska-vlna-smetla-auto-do-more/

 

 

IZRAELI DOCHÁZÍ VODA. VYSYCHAJÍCÍ GALILEJSKÉ JEZERO SE MÁ NAPÁJET Z MOŘE

 

https://www.euro.cz/udalosti/izrael-resi-nedostatek-vody-galilejske-jezero-ma-zachranit-voda-z-more-1441515

 

 

ZEM MÔŽE PRÍSŤ O DÔLEŽITÉ OBLAKY. VRÁTIA SA KROKODÍLY DO ARKTÍDY ?


https://tech.sme.sk/c/22062266/zem-mohla-prist-o-oblaky-na-antarktide-zili-krokodily-a-rastli-tropicke-lesy.html?ref=tit

 

 

BRÁNÍ OXID UHLIČITÝ. O HROZBĚ KLIMATICKÝCH ZMĚN MÁ V USA ROZHODOVAT JEJICH POPÍRAČ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/bily-dum-klimaticke-zmeny-donald-trump-globalni-oteplovani/r~3f19eb56368f11e9ae850cc47ab5f122/

 

 

EXTRÉMNÍ VEDRA, KATASTROFÁLNÍ SUCHO. CO ČEKÁ ČESKO V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH ?

 

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-evrope/249082-extremni-vedra-katastrofalni-sucho-co-ceka-cesko-v-nasledujicich-letech/

 

 

ZELENÁ, NIKOLI MODRÁ PLANETA ?  OCEÁNY NA ZEMI ZMĚNÍ SVOJI BARVU, TVRDÍ VĚDCI

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zeme-modra-planeta-zelena-barva-more-klimaticke-zmeny/r~4909c6042a0011e99182ac1f6b220ee8/

 

Video: Města USA po zatopení 2 m mořem – možná blízká budoucnost. Očistné procesy planety Země od hrubovibračních myšlenek lidí pokračují stále více www.jak-prezit.cz

 

 

VEDCI VARUJÚ PRED ANTARKTICKOU ČASOVANOU BOMBOU: ĽUDSTVU HROZÍ APOKALYPSA AKO V PRAVEKU

 

https://www.topky.sk/cl/13/1772723/Vedci-varuju-pred-antarktickou-casovanou-bombou--Ludstvu-hrozi-apokalypsa-ako-v-praveku

 

 

VĚDCI ZJISTILI, CO LEŽÍ POD ANTARKTIDOU. MOC JE TO NEPOTĚŠILO

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/248613-vedci-zjistili-co-lezi-pod-antarktidou-moc-je-to-nepotesilo/

 

Je tam 47 + 91 sopek, které při odtávání ledu mohou snížením tlaku ledu shora vybuchovat.

 

 

POD ARKTIDOU SE NACHÁZÍ OCEÁN TEPLÉ VODY, JE ZADĚLÁNO NA MALÉR

 

http://extrastory.cz/pod-arktidou-se-nachazi-ocean-teple-vody-je-zadelano-na-maler.html

 

 

ČEKÁ NÁS NEJTEPLEJŠÍ ROK V HISTORII, TVRDÍ BRITŠTÍ METEOROLOGOVÉ

https://globe24.cz/pocasi/66158-ceka-nas-nejteplejsi-rok-v-historii-tvrdi-britsti-meteorologove

 

 

REKORDNÍ MRAZY I VEDRA: ZMĚNA KLIMATU PŘINÁŠÍ DIVOKÉ EXTRÉMNÍ POČASÍ

 

https://www.idnes.cz/technet/veda/polarni-vortex-globalni-oteplovani-rekordni-mrazy-usa-zmena-klimatu-ceska-republika.A190201_163623_veda_pka

 

 

V ANTARKTICKÉM LEDOVCI VZNIKÁ OBŘÍ JESKYNĚ

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/496427-v-antarktickem-ledovci-vznika-obri-jeskyne.html

 

 

TAJÍCÍ LEDY ANTARKTIDY ZVÝŠILY HLADINU OCEÁNŮ O 14 MILIMETRŮ

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tajici-ledy-antarktidy-zvysily-hladinu-oceanu-o-14-milimetru?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

OBRAZEM: JE MOC TEPLO. OBYVATELÉ GRÓNSKA ZTRÁCEJÍ OBŽIVU, MĚNÍ SE I ŽIVOT INUITŮ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/prichazi-o-tradice-i-o-obzivu-obyvatele-gronska-celi-klimati/r~f081aa90199e11e9bc9a0cc47ab5f122/r~c8a94f4e199111e9a67dac1f6b220ee8/

 

 

OTEPĽOVANIE ODHAĽUJE KRAJINU NA OSTROVE, KTORÝ 40-TISÍC ROKOV POKRÝVAL ĽAD – BAFFINOV OSTROV

 

https://tech.sme.sk/c/22041730/oteplovanie-odhaluje-krajinu-na-ostrove-ktory-40-tisic-rokov-pokryval-lad.html#storm_gallery_117003

 

 

SUCHO I NA SNĚHU. VODA SCHÁZÍ OBCÍM UŽ I BĚHEM ZIMY

 

https://www.euro.cz/byznys/sucho-i-na-snehu-1437421

 

V současnosti dospěla klimatická změna tak daleko, jak dříve očekávali pavědci (v negativním stavu) pro roky 2030 či 2050.

 

 

KONEC TOPENÍ A TEPLÉ VODY. ČISTÁ ENERGIE V USA NESTAČILA NA ARKTICKÝ MRÁZ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/usa-pocasi-vir-vortex-mraz-energie.A190201_124922_zahranicni_luka

 

 

NASA PŘINÁŠÍ NELICHOTIVÝ POHLED DO BUDOUCNOSTI. GRÓNSKÝ LEDOVEC JE O HODNĚ VĚTŠÍ HROZBOU, NEŽ SE PŘEDPOKLÁDALO

 

https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2019-03-06-nasa-prinasi-nelichotivy-pohled-do-budoucnosti-gronsky-ledovec-je-o-hodne?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

BUDEME MAŤ PO VTÁKOCH ?

 

https://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/503770-budeme-mat-po-vtakoch/

 

 

ZIMNÍ PŘEHÁŇKY VŠUDE NEPOMOHLY. MÍSTY PODLE EXPERTŮ PANUJE UŽ TEĎ EXTRÉMNÍ SUCHO

 

https://www.lidovky.cz/domov/cast-republiky-suzuje-sucho-plodinam-nemusi-stacit-ani-normalni-pocasi.A190304_162053_ln_domov_ele

 

 

SILNÝ VICHR TERORIZUJE ZÁPAD I VÝCHOD ČESKA. ŠKODY NAPÁCHAL I V POLSKU, NĚMECKU, NA SLOVENSKU A UKRAJINĚ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/silny-vichr-terorizuje-zapad-i-vychod-ceska-skody-napachal-i-v-polsku-nemecku-na-slovensku-a-ukrajine-67800?seq-no=2&dop-ab-variant=&source=article-detail&autoplay=1

 

 

NECHCI RODIT, ABYCH ZACHRÁNILA SVĚT. DESÍTKY ŽEN SE ZŘEKLY BUDOUCÍCH DĚTÍ KVŮLI GLOBÁLNÍMU OTEPLOVÁNÍ

 

Stačilo by, kdyby lidé NEŽILI KONZUMNĚ, ALE ŽILI SKROMNĚ a opravdu nezbytně používali přírodních zdrojů – příkladů takového života je tu dost.

 

K tomu je třeba, aby se změnila i výchova dětí rodiči a ve školách s patřičným vysvětlení dopadu konzumního života na životní prostředí.

 

https://www.lidovky.cz/svet/nechci-rodit-abych-zachranila-svet-desitky-zen-se-zrekly-budoucich-deti-kvuli-globalnimu-oteplovan.A190311_172845_ln_zahranici_krev

 

 

POČASÍ LIDSTVO VYHLADOVÍ. PŘEDPOVĚDI JSOU HORŠÍ, NEŽ SE OČEKÁVALO

https://moneymag.cz/magazin/11833-pocasi-lidstvo-vyhladovi-predpovedi-jsou-horsi-nez-se-ocekavalo

 

 

SCHOOL STRIKE FOR CLIMATE - SAVE THE WORLD BY CHANGING THE RULES | GRETA THUNBERG | TEDXSTOCKHOLM

 

Zapnout cz překlad

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAmmUIEsN9A

 

 

GRETA THUNBERG TO EU'S JUNCKER: "WE STARTED TO CLEAN UP YOUR MESS, STOP SWEEPING MESS UNDER CARPET"

 

Zapnout cz překlad

 

https://www.youtube.com/watch?v=CWQPDsHJ0gc

 

 

SPEECH BY GRETA THUNBERG, CLIMATE ACTIVIST

 

Mluví před vedením EU.

 

Zapnout cz překlad

 

https://www.youtube.com/watch?v=sVeYOPJZ8oc

 

 

CLIMATE ACTIVIST GRETA THUNBERG: "I HOPE ANGELA MERKEL DOESN'T THINK WE ARE RUSSIAN SPIES"

 

Zapnout cz překlad

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzH1OuqvaAg

 

 

GRETA THUNBERG SPEAKS TO DONALD TRUMP

 

Zapnout cz překlad

 

https://www.youtube.com/watch?v=jUrkqNKjeyw

 

 

POLITICI DOSTALI DVA TÝDNY NA REAKCI. JÍT POUZE NA STÁVKU NIC NEZMĚNÍ, ŘÍKÁ STUDENTKA

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jit-jen-na-stavku-nic-nezmeni-rika-organizatorka-fridays-for/r~36f73d0a474e11e9be22ac1f6b220ee8/

 

 

WE ARE ALL CONNECTED WITH NATURE: NIXIWAKA YAWANAWA AT TEDXHACKNEY

 

Zapnout cz překlad

 

https://www.youtube.com/watch?v=xk0-yebNA_o

 

 

LETOŠNÍ POČASÍ BUDE ČECHY STÁT HODNĚ PENĚZ

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-zahranici/252055-pocasi-cechum-vysaje-penezenky-kvuli-vedru-se-poradne-prohnou/

 

 

PROČ JE V EVROPĚ TAK ŠÍLENÉ POČASÍ ? METEOROLOGOVÉ MAJÍ ŠPATNOU ZPRÁVU !

https://stars24.cz/zpravy/pocasi/8265-proc-je-v-evrope-tak-silene-pocasi-meteorologove-maji-spatnou-zpravu

 

 

NEBRASKA A IOWA ČELÍ KATASTROFÁLNÍM ZÁPLAVÁM

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/500322-nebraska-a-iowa-celi-katastrofalnim-zaplavam.html

 

 

HOW EARTH WOULD LOOK IF ALL THE ICE MELTED

 

JAK BY VYPADALA ZEMĚ, KDYŽ BY LED ROZTÁL

 

https://www.youtube.com/watch?v=VbiRNT_gWUQ

 

 

SVĚTU HROZÍ DO ROKU 2030 KLIMATICKÁ KATASTROFA

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-zahranici/252365-svetu-hrozi-do-roku-2030-klimaticka-katastrofa/

 

 

SMRT MILIONŮ DOMORODÝCH AMERIČANŮ PO PŘÍCHODU EVROPANŮ ZPŮSOBILA OCHLAZENÍ PLANETY, TVRDÍ STUDIE

 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/evropsti-kolonizatori-zabili-tolik-domorodych-americanu-ze-se-planeta-ochladila-ukazuje-nova-studi.A190322_151810_ln_veda_ele

 

 

VIDEO OBJAV POD JEDNÝM Z NAJVÄČŠÍCH ĽADOVCOV ANTARKTÍDY PREDSTAVUJE HROZBU PRE CELÝ SVET

 

https://www.topky.sk/cl/13/1782617/

 

 

ZMĚNY KLIMATU PUSTOŠÍ ZEMI. JEJICH DOPADY POCÍTILY V LOŇSKÉM ROCE MILIONY LIDÍ

 

https://technika.denikplus.cz/1295-zmeny-klimatu-pustosi-zemi-jejich-dopady-pocitily-v-lonskem-roce-miliony-lidi.html

 

 

ROK 2018 BYL V CESKU NEJTEPLEJSI – GRAFY

 

https://magazin.gnosis.cz/rok-2018-byl-v-cr-nejteplejsi-od-zacatku-mereni/

 

 

KLIMATICKÁ ZMĚNA – FAKTA - BBC

 

CLIMATE CHANGE - THE FACTS

 

19.4.2019

 

Video bylo na této adrese zrušeno. Zapnout CZ překlad, anglické znění.

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ypaUH57MO4

 

 

DAVID ATTENBOROUGH O ZMĚNĚ KLIMATU: „SVĚT BUDE TRANSFORMOVÁN“

 

DAVID ATTENBOROUGH ON CLIMATE CHANGE: 'THE WORLD WILL BE TRANSFORMED'

 

Zapnout CZ překlad, anglické znění.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tKS1alqiiU

 

 

KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ

 

Kvantum informací o změně klimatu, mnohem více než ve filmu BBC. 2:36 hodiny.

 

Zapnout CZ překlad, ruské znění.

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=AKMZSrrHUJ0

 

 

KATASTROFA, S NÍŽ SE POČÍTALO AŽ V ROCE 2050, DORAZILA DŘÍVE. TRPÍ UŽ POLOVINA ČESKA

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/katastrofa-s-niz-se-pocitalo-az-v-roce-2050-dorazila-driv-trpi-uz-polovina-ceska-70537?dop-ab-variant=8&seq-no=1&source=hp

 

 

MAGNETICKÉ POLE CHRÁNÍCÍ ZEMI PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM SE NEUVĚŘITELNÉ RYCHLE ZTENČUJE

 

https://ac24.cz/-/magneticke-pole-chranici-zemi-pred-slunecnim-zarenim-se-neuveritelne-rychle-ztencuje?redirect=%2F

 

 

VAROVNÉ SVĚDECTVÍ Z FOSILIÍ: NA ANTARKTIDĚ ROSTLY STROMY, EMISÍ BYLO STEJNĚ JAKO DNES

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/varovne-svedectvi-z-fosilii-na-antarktide-rostly-stromy-emis/r~bb714e3456c811e9b38a0cc47ab5f122/

 

 

ALJAŠKA ZAŽÍVÁ NEZVYKLOU PROMĚNU. TEPLOTY SE POHYBUJÍ VYSOKO NAD PRŮMĚREM

 

https://veda.instory.cz/674-aljaska-zaziva-nezvyklou-promenu-teploty-se-pohybuji-vysoko-nad-prumerem.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

INTERSUCHO: REZERVA VODY V PŮDĚ JE LETOS VÝRAZNĚ NIŽŠÍ NEŽ LONI

 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/intersucho-rezerva-vody-v-pude-je-letos-vyrazne-nizsi-nez-loni/1740034?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VODY V PŮDĚ JE LETOS VÝRAZNĚ MÉNĚ NEŽ LONI TOUTO DOBOU

 

https://www.novinky.cz/domaci/501410-vody-v-pude-je-letos-vyrazne-mene-nez-loni-touto-dobou.html

 

 

BOJ PROTI KLIMATU PŘIJDE ČESKO V PŘÍŠTÍCH LETECH NA STAMILIARDY. PŘESTO SÍLÍ TLAK NA RYCHLEJŠÍ POSTUP

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/boj-proti-klimatu-prijde-cesko-v-pristich-letech-na-stamiliardy-presto-sili-tlak-na-rychlejsi-postup-69348?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

STUDIE: SUCHA MOHOU BÝT PRO STARÉ TEPELNÉ ELEKTRÁRNY VĚTŠÍ HROZBOU, NEŽ SE OČEKÁVALO

 

https://oenergetice.cz/elektrina/studie-sucha-mohou-byt-stare-tepelne-elektrarny-vetsi-hrozbou-nez-se-ocekavalo/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ZA 4 HODINY SPADLO NA ZEM STEJNĚ VODY JAKO ZA ČTVRT ROKU. RIO TRÁPÍ ZÁPLAVY

 

https://www.lidovky.cz/Friooo?url=https%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz

 

 

OD SUCHA UŽ ZAČÍNA PRASKAŤ ZEM !  POZRITE SI VIDEO Z JUHOZÁPADU SLOVENSKA

 

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/508743-od-sucha-uz-zacina-praskat-zem-pozrite-si-video-z-juhozapadu-slovenska/

 

 

BIBLICKÁ POTOPA ČESKA: JAK BYCHOM DOPADLI, KDYBY NÁS ZATOPIL OCEÁN

 

https://www.zive.cz/clanky/biblicka-potopa-ceska-jak-bychom-dopadli-kdyby-nas-zatopil-ocean/sc-3-a-198047/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#part=1

 

 

ČESKO ZNOVU TRÁPÍ SUCHO. PŘEDPOVĚĎ OČEKÁVÁ RYCHLÉ ZHORŠOVÁNÍ STAVU

 

https://www.euro.cz/udalosti/cesko-znovu-trapi-sucho-predpoved-ocekava-rychle-zhorsovani-stavu-1447595

 

 

VEDCI VARUJÚ PRED HROZBOU VÄČŠOU AKO ČERNOBYĽ: NA SIBÍRI SA ROZTÁPA PERMAFROST A SPOLU S NÍM...

 

https://www.topky.sk/cl/13/1787813/Vedci-varuju-pred-hrozbou-vacsou-ako-Cernobyl--Na-Sibiri-sa-roztapa-permafrost-a-spolu-s-nim---

 

 

EPOCHA FOSILNÍCH PALIV PATŘILA K NEJVLHČÍM OBDOBÍM Z CELÉHO TISÍCILETÍ

 

https://oenergetice.cz/nazory/epocha-fosilnich-paliv-patrila-k-nejvlhcim-obdobim-celeho-tisicileti/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

DRSNÉ ZÁBĚRY Z ÍRÁNU. MASIVNÍ POVODNĚ ZCELA SPLÁCHLY CELÉ VESNICE

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/drsne-zabery-z-iranu-masivni-povodne-zcela-splachly-cele-vesnice-70257?dop-ab-variant=8&seq-no=1&source=hp

 

 

EXTRÉMNÍ SUCHO V ČESKU SE ROZŠIŘUJE, ZEMĚDĚLCI ZAČÍNAJÍ BÝT ZOUFALÍ

https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/255776-extremni-sucho-v-cesku-se-rozsiruje-zemedelci-zacinaji-byt-zoufali/

 

 

Z ČESKA BUDE POLOPOUŠŤ ?  ROZSAH ZEMĚDĚLSKÉHO SUCHA SE STÁLE ZVĚTŠUJE

https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/254953-z-ceska-bude-polopoust-rozsah-zemedelskeho-sucha-se-stale-zvetsuje/

 

 

SUCHO JE HORŠÍ NEŽ LONI, ZEMĚDĚLCI ZAČÍNAJÍ BÝT ZOUFALÍ

 

https://www.novinky.cz/domaci/503131-sucho-je-horsi-nez-loni-zemedelci-zacinaji-byt-zoufali.html

 

 

KLIMATICKÉ ZMĚNY NIČÍ ČESKO. TAKOVÉ SUCHO TADY MĚLO BÝT AŽ ZA 30 LET

 

https://refresher.sk/64854-Klimaticke-zmeny-nici-Cesko-Takove-sucho-tady-melo-byt-az-za-30-let?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ZAHRADA EVROPY MIZÍ. ŠPANĚLSKO SE MĚNÍ NA POUŠŤ

 

https://www.euro.cz/udalosti/zahrada-evropy-mizi-spanelsko-poust-1448553

 

 

KANADU ZASÁHLY OBŘÍ ZÁPLAVY. V MONTRÉALU PLATÍ VÝJIMEČNÝ STAV

 

Stále častější, až pravidelné.

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kanadu-zasahly-obri-zaplavy-v-montrealu-plati-vyjimecny-stav-71134?seq-no=4&dop-ab-variant=&source=article-detail&autoplay=1

 

 

NEJVĚTŠÍ KANADSKÉ ZÁPLAVY ZA 50 LET. HASIČI EVAKUOVALI UŽ DESET TISÍC LIDÍ

 

Stále častější, až pravidelné.

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/zaplavy-povodne-kanada-10-tisic-lidi-evakuovano-jedna-obet.A190430_061804_zahranicni_niv

 

 

LIDÉ NEBUDOU MÍT MÍT NA VODU, KATASTROFICKÉ SUCHO MŮŽE ZA VÁLKU NA UKRAJINĚ, TVRDÍ CÍLEK

 

https://video.info.cz/strunc/lide-nebudou-mit-na-vodu-katastroficke-sucho-muze-za-valku-na-ukrajine-tvrdi-cilek-12100.html

 

 

VODÁRENSKÉ NÁDRŽE MAJÍ VODU PRO ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATEL NA 20 AŽ 40 MĚSÍCŮ, TVRDÍ MŽP

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vodarenske-nadrze-maji-vodu-pro-zasobovani-obyvatel-na-20-az-40-mesicu-tvrdi-mzp

 

 

HAMR – MONITORING HYDROLOGIE, AGRONOMIE, METEOROLOGIE A RETENCE V ČESKU

 

http://hamr.chmi.cz/

 

 

PŘÍBĚHY POTÁPĚJÍCÍCH SE OSTROVŮ: STAČÍ MÁLO A NAVŽDY ZMIZÍ Z MAP

 

https://zpravy.tiscali.cz/pribehy-potapejicich-se-ostrovu-staci-malo-a-navzdy-zmizi-z-map-327628?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

POČASÍ DRTÍ EVROPU UŽ 30 LET. VELKÁ ANALÝZA UKÁZALA, JAK JSME NA TOM

https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/257337-jak-klimaticke-zmeny-ovlivnuji-evropu-od-roku-1990-je-to-cim-dal-horsi-ukazuje-studie/

 

 

VZESTUP MOŘSKÉ HLADINY

 

https://magazin.gnosis.cz/vzestup-morske-hladiny/

 

 

KŮROVEC 2.0 ?  MILIONY CHROUSTŮ LIKVIDUJÍ MORAVSKOU SAHARU, POSTŘIK NENÍ MOŽNÝ

 

https://www.lidovky.cz/domov/u-bzence-zacalo-rojeni-milionu-chroustu-madalovych-reseni-postrikem-je-vsak-podle-znalce-rizikove.A190510_103054_ln_domov_ele

 

 

U POLÁRNÍHO KRUHU BYLO 31 °C. NAD RUSKEM SE OBJEVILA TEPLOTNÍ ANOMÁLIE

 

https://www.lidovky.cz/svet/vyjimecne-teploty-zasahly-rusko-v-nedeli-bylo-za-polarnim-kruhem-31-c.A190513_123217_ln_zahranici_mha

 

Obvyklé teploty jsou 0 – 5 st. Celsia.

 

 

DUKOVANSKÁ JADERNÁ FRAŠKA. VÝSTAVBU REAKTORŮ MŮŽE ZHATIT NEDOSTATEK VODY

 

https://www.euro.cz/byznys/dukovanska-jaderna-fraska-1450692?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

EURÓPU SUŽUJÚ BÚRKY: VIDEO JEDEN Z NAŠICH OKRESOV BOJUJE SO ZÁPLAVAMI, ZLÁ SPRÁVA OD METEOROLÓGOV

 

https://www.topky.sk/cl/10/1795499/Europu-suzuju-burky--VIDEO-Jeden-z-nasich-okresov-bojuje-so-zaplavami--zla-sprava-od-meteorologov

 

 

MÁME 12 LET NA ZÁCHRANU SVĚTA. PAK UŽ BUDE POZDĚ, VARUJE OSN

 

https://www.flowee.cz/planeta/5208-mame-12-let-na-zachranu-sveta-pak-uz-bude-pozde-varuje-osn

 

Hlavní příčiny globální změny klimatu jsou ale v energetice, dopravě a zemědělství. Tyto obory se musí zásadně transformovat po celém světě. Jinak pro naše děti žádný svět nezbude.“

 

 

VĚDCI VARUJÍ: INDII ČEKAJÍ KONCEM STOLETÍ VELKÉ EXISTENČNÍ PROBLÉMY

 

https://veda.instory.cz/732-vedci-varuji-indii-cekaji-koncem-stoleti-velke-existencni-problemy.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

O KLIMATICKÝCH ZMĚNÁCH SE VÍ OD 80. LET. SVĚT SE DAL DO BOJE, PŘEVLÁDLI SKEPTICI

 

https://www.flowee.cz/planeta/6685-o-klimatickych-zmenach-se-vi-od-80-let-svet-se-dal-do-boje-prevladli-skeptici?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

V létě 1988 vystoupil klimatolog James Hansen v Kongresu a pronesl první buddhistickou pravdu o budoucím utrpení: „Svět se otepluje. Nikoli náhodně, nýbrž růstem skleníkových plynů.“ Zahájil tak novou etapu, v níž jej ostatní následovali i pronásledovali

 

Planeta není nekonečná a všechen odpad zůstává na palubě. A ještě si zakládáme na nečasí.

 

Na sucho nejvíc a nejdřív doplatí ti, kteří ho nezpůsobují.

 

 

BLÍZKÉMU VÝCHODU DOCHÁZÍ VODA. JESTLI NEPOMŮŽEME, PŘIJDE SE NAPÍT DO EVROPY, VARUJE NOBELISTA

 

https://www.lidovky.cz/svet/blizkemu-vychodu-dochazi-voda-jestli-nepomuzeme-prijde-se-napit-do-evropy-varuje-nobelista.A190525_195421_ln_zahranici_ele?&recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000&&recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

 

ČEKÁ LIDSTVO KATASTROFA ?  VYHLÍDKY SE ZHORŠUJÍ, ZNÍ Z USA
 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/amerika/259144-dopady-klimaticke-zmeny-budou-nicivejsi-z-usa-zni-pochmurne-odhady/

 

 

POTÍŽE SE SUCHEM UŽ V ČESKU ŘEŠILA KAŽDÁ PÁTÁ FIRMA. NEJVÍCE BYLY POSTIŽENY MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66584820-potize-se-suchem-v-cesku-resila-kazda-pata-firma-nejvice-byly-postizeny-male-a-stredni-podniky

 

 

LEDOVCE TAJÍ. A ASII TO BUDE NEJSPÍŠ HODNĚ BOLET

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ledovce-taji.v-asii-to-bude-nejspis-hodne-bolet?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

TAJÍCÍ GRÓNSKÝ LEDOVEC JE PRO VĚDCE STÁLE PLNÝ ZÁHAD A PŘEKVAPENÍ

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/tajici-gronsky-ledovec-je-pro-vedce-stale-plny-zahad-a-prekvapeni

 

 

NAŠA CIVILIZÁCIA SKONČÍ V ROKU 2050, TVRDÍ NOVÁ ŠTÚDIA. ZABIJÚ NÁS NÁVALY TEPLA A MILIARDA ĽUDÍ BUDE V OHROZENÍ

 

https://refresher.sk/66211-Nasa-civilizacia-skonci-v-roku-2050-tvrdi-nova-studia-Zabiju-nas-navaly-tepla-a-miliarda-ludi-bude-v-ohrozeni?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

POČASÍ PROJDE REVOLUČNÍ OBMĚNOU. VĚDCI VARUJÍ PŘED BOUŘKAMI, JAKÉ JSME JEŠTĚ NEZAŽILI

 

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-evrope/260401-pocasi-projde-revolucni-obmenou-vedci-varuji-pred-bourkami-jake-jsme-jeste-nezazili/#photoInArticle-66865

 

 

POČASÍ DEVASTUJE EVROPU: ČÁST ANGLIE POD VODOU, NĚMECKO ČEKÁ KRUPOBITÍ +VIDEO
 

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-evrope/260239-pocasi-trapi-evropu-anglie-bojuje-se-zaplavami-nemecko-ceka-krupobiti/

 

 

SILNÉ BOUŘE V NĚMECKU LÁMALY STROMY, ZPOMALILY LETIŠTĚ A ZRANILY 20 LIDÍ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/deste-privalove-evropa-nemecko-pocasi-letecka-zeleznice-doprava.A190612_235233_zahranicni_maka

 

 

ČEŠTÍ TURISTÉ V OHROŽENÍ ?  V MOŘI U CHORVATSKA JE ŽRALOK !
 

https://stars24.cz/aktualne-z-internetu/10556-cesti-turiste-v-ohrozeni-v-mori-u-chorvatska-je-zralok

 

Oteplováním planety Země, a tedy i moří, vinou člověka, se do severnějších moří stěhují teplomilní živočichové, včetně žraloka.

 

 

V CHORVATSKU SE OBJEVIL DALŠÍ ŽRALOK !  OHROZÍ DOVOLENOU ČESKÝM TURISTŮM?

https://stars24.cz/aktualne-z-internetu/10624-v-chorvatsku-se-objevil-dalsi-zralok-ohrozi-dovolenou-ceskym-turistum

 

 

JAK SE OCHLADIT V BYTĚ BEZ KLIMATIZACE. VE DNE NEVĚTRAT A SPÁT S MOKRÝMI VLASY

 

https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/pres-den-nevetrejte-a-chodte-spat-s-mokrymi-vlasy-tipy-jak-prezit-vedra.A180730_111445_ln-zdravi_krku

 

 

VYPRAHLÁ INDIE DYCHTIVĚ ČEKÁ NA MONZUN. ZATÍM JI SPALUJÍ PADESÁTISTUPŇOVÁ VEDRA

 

https://svetobeznik.info/vyprahla-indie-dychtive-ceka-na-monzun-zatim-ji-spaluji-padesatistupnova-vedra/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Podzemní vody v Indii se v posledních letech vyčerpávají neudržitelným tempem. Pokud budou sucha a extrémní vedra pokračovat i v dalších letech, nebude mít 40 % obyvatel Indie přístup k pitné vodě již v roce 2030. Nejde však jen o vesnice. Bez pitné vody se mohou ocitnout i velkoměsta včetně Dillí nebo Bengaluru.

 

 

V CENTRÁLNÍ ANTARKTIDĚ NABRALO TEMPO UBÝVÁNÍ LEDU NA OBRÁTKÁCH. VĚDCI BIJÍ NA POPLACH

 

https://svetobeznik.info/v-centralni-antarktide-nabralo-tempo-ubyvani-ledu-na-obratkach-vedci-biji-na-poplach/

 

 

KLIMATICKÁ ZMĚNA ZPŮSOBILA PÁD PRVNÍ MNOHONÁRODNOSTNÍ ŘÍŠE

 

http://extrastory.cz/klimaticka-zmena-zpusobila-pad-prvni-mnohonarodnostni-rise.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

MEGA SUCHO VE STAROVĚKU ROZDĚLUJE VĚDCE. ŽIJEME OPRAVDU V MÉGHÁLAJANSKÉM VĚKU ?

 

http://extrastory.cz/megasucho-ve-staroveku-rozdeluje-vedce-zijeme-opravdu-v-meghalajanskem-veku.html

 

 

OSTRAVSKÉ LETIŠTĚ MÁ PROBLÉM. NA POKŘIVENÉ DRÁZE NEMOHOU PŘISTÁVAT LETADLA

https://www.denik.cz/regiony/ostravske-letiste-ma-problem-na-pokrivene-draze-nemohou-pristavat-letadla-20190611.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

STRANGE AND UNUSUAL EVENTS IN TURKEY | News June 2019 Part 26

 

https://www.youtube.com/watch?v=NyI09DpMgoI

 

 

Z LÉTÁNÍ SE STÁVÁ SPOLEČENSKY NEPŘIJATELNÁ AKTIVITA, AEROLINKY SE BRÁNÍ

 

https://www.televizeseznam.cz/video/zahranicni-1240695-1/z-letani-se-stava-spolecensky-neprijatelna-aktivita-aerolinky-se-brani-63929662?dop_ab=4&dop_req_id=q7Ptp9JcNBl-201906171437&dop_source_zone_id=1&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

TAHLE FOTKA ZASKOČILA I VĚDCE. DŮKAZ, ŽE GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ POSTUPUJE, ŘÍKÁ EKOLOG

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/tahle-fotka-zaskocila-i-vedce-je-to-dukaz-ze-globalni-oteplo/r~5a9b752c91dc11e98aa4ac1f6b220ee8/

 

Především o Grónském ledovci.

 

 

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ STOJÍ ZA NÁRŮSTEM EXTRÉMNÍCH SRÁŽEK A POVODNÍ V AFRICE

 

https://svetobeznik.info/globalni-oteplovani-stoji-za-narustem-extremnich-srazek-a-povodni-v-africe/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VEDCI SKÚMALI ARKTÍDU A ZOSTALI ŠOKOVANÍ Z TOHO, ČO ZISTILI: PRED NAŠIMI OČAMI SA DEJE KATASTROFA

 

https://www.topky.sk/cl/13/1803459/Vedci-skumali-Arktidu-a-zostali-sokovani-z-toho--co-zistili--Pred-nasimi-ocami-sa-deje-katastrofa

 

 

ZA POMOCI SPECIÁLNÍ PONORKY VĚDCI OBJEVILI DOSUD NEZNÁMÝ PROCES, KTERÝ VÝRAZNĚ OTEPLUJE OCEÁN

 

https://veda.instory.cz/756-za-pomoci-specialni-ponorky-vedci-objevili-dosud-neznamy-proces-ktery-vyrazne-otepluje-ocean.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

Z TRETINY GRÉCKA SA MÔŽE STAŤ PÚŠŤ, VARUJÚ EKOLÓGOVIA

 

https://science.hnonline.sk/klima-a-fyzika/1961834-z-tretiny-grecka-sa-moze-stat-pust-varuju-ekologovia

 

 

ČESKÁ VLÁDA NECHÁVÁ OBČANY NAPOSPAS KLIMATICKÉ KRIZI

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/ceska-vlada-nechava-obcany-napospas-klimaticke-krizi/r~89ed6170942311e9b9980cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ODBORNÍK: OTEPLOVÁNÍ VÝRAZNĚ PRODLOUŽÍ VEGETAČNÍ OBDOBÍ V ČR

 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornik-oteplovani-vyrazne-prodlouzi-vegetacni-obdobi-v-cr/1769702?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE LIDSTVO VYHYNE, ZNIČÍME SE SAMI. ZMĚNY JSOU MOC POMALÉ, ŘÍKÁ SPRINGORUM

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/je-pravdepodobne-ze-lidstvo-vyhyne-znicime-se-sami-zmeny-jsou-moc-pomale-rika-springorum-74286?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

POČASÍ SE ZHORŠUJE, VEDRA MOHOU ZABÍT DESETITISÍCE LIDÍ !  NIKDO NEVÍ, KDY SKONČÍ !

 

https://stars24.cz/zpravy/pocasi/11068-pocasi-se-zhorsuje-vedra-mohou-zabit-desetitisice-lidi-nikdo-nevi-kdy-skonci

 

 

ZAPOMEŇTE NA HORKO. GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU OHROŽUJÍ ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA, VZKAZUJE OSN

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zapomente-na-horko-globalni-zmeny-klimatu-ohrozuji-zakladni-lidska-prava-vzkazuje-osn-74870?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

OCHRANNÉ ZDI PROTI STOUPAJÍCÍ HLADINĚ MOŘÍ MOHOU STÁT AMERICKOU SPOLEČNOST STOVKY MILIARD DOLARŮ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ochranne-zdi-proti-stoupajici-hladine-mori-mohou-stat-americkou-spolecnost-stovky-miliard-dolaru-74494

 

 

AMERIČANÉ SE ZAČALI BÁT GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ

 

https://www.flowee.cz/planeta/6808-americane-zacinaji-brat-globalni-oteplovani-vazne-a-boji-se?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Až 44 % Američanů by podle výsledků podpořilo uhlíkovou daň, a pokud by výnosy byly použity na obnovu lesů, mokřadů a dalších environmentálních aktiv, vzrostla by její podpora na plných 67 %.

 

Vstupujeme do nové éry klimatického znepokojení a jako důkaz dodává fakt, že před 5 lety většina Američanů globální oteplování jako reálnou hrozbu nevnímala. Dnes je přitom všechno jinak. 

 

 

ROZŽHAVENÁ FRANCIE OČEKÁVÁ AŽ 45 STUPŇŮ, VE ŠPANĚLSKU SE VEDREM VZNÍTIL HNŮJ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/vedro-evropa-francie-nejvyssi-stupen-spanelsko-extremni-riziko.A190628_104506_zahranicni_kha

 

 

SRŠEŇ ZABIJAK ROZSIEVA STRACH PO EURÓPE !  POČET OBLASTÍ, KDE ÚTOČÍ, SA ZVYŠUJE

 

https://www.topky.sk/cl/11/1805471/Srsen-zabijak-rozsieva-strach-po-Europe--Pocet-oblasti--kde-utoci--sa-zvysuje

 

 

VLNY VEDER OPĚT SUŽUJÍ EVROPU A ASII, TOHLE JE REÁLNÁ ZMĚNA KLIMATU V PLNÉ SÍLE

 

https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/854/vlny-veder-opet-suzuji-evropu-a-asii-tohle-je-realna-zmena-klimatu-v-plne-sile/

 

 

POŽÁRY NA EXTRÉMNĚ ROZPÁLENÉM JIHU FRANCIE ZNIČILY UŽ 10 DOMŮ A STOVKY HEKTARŮ LESŮ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pozary-na-jihu-francie-znicily-pres-deset-domu-a-stovky-hekt/r~f7b243249a6811e9b7740cc47ab5f122/

 

 

SAHARSKÝ VÍTR PROMĚNÍ ČESKO VE VÝHEŇ. TROPICKÁ NEDĚLE PŘINESE AŽ 38 STUPŇŮ CELSIA

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/extremni-teploty-trapi-cely-svet-slavky-se-na-pobrezi-kalifornie-ve-svych-schrankach-vari-75174?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

TROPICKÁ VEDRA VYSTŘÍDALO KRUPOBITÍ, MĚSTO V MEXIKU POKRYL METR VYSOKÝ LEDOVÝ KRUNÝŘ

 

https://magazin.aktualne.cz/kroupy/r~31119e5c9bdc11e994100cc47ab5f122/

 

 

JAPONSKÝ OSTROV KJÚŠÚ BIČUJÍ LIJÁKY, EVAKUOVÁNO PŘES 800 TISÍC LIDÍ

https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/262186-japonsky-ostrov-kjusu-bicuji-lijaky-evakuovano-pres-800-tisic-lidi/

 

 

LETOŠNÍ ČERVEN NEBYL NORMÁLNÍ: BYL NEJTEPLEJŠÍ OD ROKU 1961. METEOROLOGOVÉ NESTÍHAJÍ PŘEPISOVAT TABULKY

 

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-cr/262232-cervnove-pocasi-se-vymykalo-normalu-meteorologove-nestihaji-prepisovat-tabulky/

 

 

EVAKUUJÚ MESTO VEĽKÉ AKO BRATISLAVA: TAKMER METER ZRÁŽOK, HROZIA OBROVSKÉ ZOSUVY PÔDY

 

https://www.topky.sk/cl/11/1806605/Evakuuju-mesto-velke-ako-Bratislava--Takmer-meter-zrazok--hrozia-obrovske-zosuvy-pody

 

 

NĚMECKO BYLO ZA POSLEDNÍ MĚSÍC TŘIKRÁT NA HRANĚ BLACKOUTU. POMÁHALA ELEKTŘINA Z ČESKA

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nemecko-bylo-za-posledni-mesic-trikrat-na-hrane-blackoutu-po/r~1b66faac9e5c11e9a049ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

CO LEŽÍ POD ANTARKTIDOU? VĚDCI OBJEVILI SKUTEČNÉ PEKLO
 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/262571-co-lezi-pod-antarktidou-vedci-objevili-skutecne-peklo/

 

Klimatické změny začínají rozpouštět antarktickou ledovou vrstvu a jakákoli silná vulkanická erupce věci jen zhorší. Možná ještě znepokojivější je, že bezprecedentní mizení antarktického ledu způsobí, že budoucí výbuchy budou stále více pravděpodobné.

 

Nejen, že se voda dostane do styku s magmatem, ale méně ledu celkově znamená menší tlak na spodní magmatické komory. To umožňuje vznik bublin plynu v magmatu, což vytváří větší tlak na skálu obklopující vulkán. Celkově to způsobí, že vulkanické výbuchy budou mnohem pravděpodobnější a velice masivní.TEPLOTNÍ ROZDÍL 40 STUPŇŮ ?  VĚDCI ZJISTILI, CO SE DĚJE S POČASÍM. MAJÍ VELMI ŠPATNÉ ZPRÁVY

 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/262564-teplotni-rozdil-40-stupnu-vedci-zjistili-co-se-deje-s-pocasim-velmi-spatne-zpravy/

 

 

STOVKY MILIONŮ LIDÍ V INDII TRPÍ NEDOSTATKEM VODY, VZNIKLO KVŮLI TOMU I NOVÉ MINISTERSTVO, ŘÍKÁ ČESKÝ VELVYSLANEC

 

https://www.lidovky.cz/svet/stovky-milionu-lidi-trpi-nedostatkem-vody-ale-situace-se-zlepsuje-tvrdi-z-indie-cesky-velvyslanec.A190704_151953_ln_zahranici_ele

 

Podle analýzy Indického institutu pro transformaci Indie v roce 2020 až 2021 ve velkých indických městech vyschnou spodní vody. To jsou závažné alarmují tvrzení.

 

 

POČASÍ ZEŠÍLELO ?  NA ALJAŠCE NAMĚŘILI PŘES 32 STUPŇŮ
 

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-zahranici/262608-pocasi-zesilelo-na-aljasce-namerili-pres-32-stupnu/

 

 

JINOU PLANETU NEMÁME A POLITICI NIC NEDĚLAJÍ. BYLI JSME U OBŘÍ STÁVKY ZA LEPŠÍ KLIMA

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/stavka-fridays-for-future-v-cachach-v-cachach-reportaz/r~3f266160968411e989de0cc47ab5f122/

 

 

VYPRAHLÉ ČESKO. POROVNEJTE SI, JAK SE DVA ROKY EXTRÉMNÍHO SUCHA PODEPISUJÍ NA KRAJINĚ

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/porovnejte-si-jak-se-sucho-podepisuje-na-krajine/r~a3e1b376a3d011e98aa4ac1f6b220ee8/

 

 

INDIE ČEKÁ NA DÉŠŤ. SLABÝ MONZUN OHROŽUJE CELOU EKONOMIKU MILIARDOVÉ ZEMĚ
 

https://www.e15.cz/byznys/potraviny/indie-ceka-na-dest-slaby-monzun-ohrozuje-celou-ekonomiku-miliardove-zeme-1360515

 

 

EVROPA SE UVAŘÍ ?  NOVÁ STUDIE ODHALUJE ZNEPOKOJIVOU BUDOUCNOST

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/263157-bude-v-evrope-podnebi-jako-na-blizkem-vychode-nova-studie-odhaluje-znepokojivy-obrazek/

 

 

Sucho mění Krkonoše před očima. Rašeliniště vysychají a tamní lesy brzy umřou

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sucho-meni-krkonose-pred-ocima-raseliniste-vysychaji-a-tamni-lesy-brzy-umrou-75561

 

 

‚NASTÁVÁ BOD ZLOMU.‘ EVROPSKÁ MĚSTA VYHLAŠUJÍ KLIMATICKÝ STAV NOUZE, ČESKÁ ZATÍM VÁHAJÍ

 

https://www.lidovky.cz/domov/co-vsechno-delaji-mesta-kvuli-klimaticke-zmene-metropole-se-vrhaji-na-zelenou-politiku.A190714_143605_ln_domov_ele

 

 

MILIARDA OSOB V OHROŽENÍ, INFORMUJE SVĚTOVÝ MÍROVÝ INDEX PRO ROK 2019. DŮVOD ?  ZMĚNA KLIMATU.

 

https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/846/miliarda-osob-v-ohrozeni-informuje-svetovy-mirovy-index-pro-rok-2019duvod-zmena-klimatu/

 

 

NA ORAVE, LIPTOVE A V POLONINÁCH VLÁDNE STOROČNÉ SUCHO. A MÔŽE BYŤ HORŠIE

 

https://www.aktuality.sk/clanok/707154/na-orave-liptove-a-v-poloninach-vladne-storocne-sucho/

 

 

PANIKA V CHORVÁTSKU: KVÔLI POŽIARU EVAKUOVALI 10-TISÍC ĽUDÍ !

 

https://www.cas.sk/clanok/862259/panika-v-chorvatsku-kvoli-poziaru-evakuovali-10-tisic-ludi/

 

 

SLOVENSKO TRÁPI SUCHO. ZAČÍNA SA BOJ O PITNÚ VODU

 

https://slovensko.hnonline.sk/1974565-podoby-sucha-na-slovensku-prazdne

 

 

HROZIVÉ PROGNÓZY ZMENY KLÍMY: SLOVENSKO SA O 30 ROKOV ZMENÍ NA AUSTRÁLSKU PÚŠŤ !

 

https://www.topky.sk/cl/10/1809741/Hrozive-prognozy-zmeny-klimy--Slovensko-sa-o-30-rokov-zmeni-na-australsku-pust-

 

 

ZMĚNA KLIMATU SVĚT VYTRESTÁ ZTRÁTOU BILIONŮ DOLARŮ. NEJVÍCE POSTIHNE INDII

 

https://www.peak.cz/zmena-klimatu-svet-vytresta-ztratou-bilionu-dolaru-nejvice-postihne-indii/18487/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

JEDOVATÉ HOUSENKY ÚTOČÍ NA ČESKO: JEJICH JED ZVLÁDNE ZABÍT I ČLOVĚKA
 

https://www.extra.cz/jedovate-housenky-utoci-na-cesko-jejich-jed-zvladne-zabit-i-cloveka?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

JEDOVATÉ HOUSENKY V ČESKU: ROZTRHNETE JEJICH VAK A MÁTE VELKÝ PROBLÉM, ŘÍKÁ ENTOMOLOG


https://www.extra.cz/jedovate-housenky-v-cesku-roztrhnete-jejich-vak-a-mate-velky-problem-rika-entomolog?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

JEDOVATÉ HOUSENKY SE PŘEMNOŽILY V EVROPĚ: ZPŮSOBUJÍ HOREČKY, NEVOLNOST I SMRT


https://www.extra.cz/jedovate-housenky-se-premnozily-v-evrope-zpusobuji-horecky-nevolnost-i-smrt

 

 

LIDSTVO ČEKÁ KATASTROFICKÁ BUDOUCNOST ?  NOVÝ VÝZKUM DĚSÍ VĚDCE

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/263839-lidstvo-ceka-katastroficka-budoucnost-novy-vyzkum-desi-vedce/

 

 

VĚDCI VARUJÍ: UNIKÁTNÍ SCHOPNOST OCEÁNŮ UDRŽET NAŠÍ PLANETU OBYVATELNOU, JE V OHROŽENÍ

 

https://veda.instory.cz/779-vedci-varuji-unikatni-schopnost-oceanu-udrzet-nasi-planetu-obyvatelnou-je-v-ohrozeni.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

SUCHO PŘITVRZUJE. LIDÉ SI ZVYKAJÍ NA ZÁKAZY KROPENÍ ZAHRAD. ZAČÍNAJÍ HÁDKY O STUDNY

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sucho-pritvrzuje-lide-si-zvykaji-na-zakazy-kropeni-zahrad-zacinaji-hadky-o-studny-76164?dop-ab-variant=8&seq-no=1&source=hp

 

 

NA SIBIŘI HOŘÍ KVŮLI VEDRU A SUCHU SKORO MILION HEKTARŮ LESA, POŽÁR NIKDO NEHASÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/na-sibiri-hori-kvuli-vedru-a-suchu-skoro-milion-hektaru-lesa/r~f6071302ad1311e9a049ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ROZSÁHLÉ POŽÁRY NA SIBIŘI JSOU VIDĚT Z VESMÍRU

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/511572-rozsahle-pozary-na-sibiri-jsou-videt-z-vesmiru.html

 

 

ZMĚNY KLIMATU SE DO ROKU 2050 MOHOU STÁT EXISTENČNÍ HROZBOU PRO LIDSTVO

 

https://nedd.tiscali.cz/zmeny-klimatu-se-do-roku-2050-mohou-stat-existencni-hrozbou-pro-lidstvo-329931?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

MILIARDA UPRCHLÍKŮ ?  GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ POVEDE KE KONCI NAŠÍ CIVILIZACE, TVRDÍ STUDIE


https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/264314-miliarda-uprchliku-globalni-oteplovani-povede-ke-konci-nasi-civilizace-tvrdi-studie/

 

 

PŘÍŠTÍ ROK SKONČÍ SVĚT ?  RESPEKTOVANÝ VĚDEC PRONESL OSTRÉ VAROVÁNÍ

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/264379-pristi-rok-skonci-svet-respektovany-vedec-pronesl-ostre-varovani/

 

 

TOHTOROČNÉ LETO ZREJME PREPÍŠE HISTÓRIU SLOVENSKA: FOTO DESIVÉ SLOVÁ METEOROLÓGA O TOM, ČO ZAŽIJEME V AUGUSTE

 

https://www.topky.sk/gl/602229/2448313/Tohtorocne-leto-zrejme-prepise-historiu-Slovenska--FOTO-Desive-slova-meteorologa-o-tom--co-zazijeme-v-auguste#infopanel

 

 

POČASÍ NAHÁNÍ EXPERTŮM STRACH. TEPLOTNÍ REKORD PADL I NA ZCELA NEČEKANÉM MÍSTĚ

 

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-evrope/264503-pocasi-nahani-expertum-strach-teplotni-rekord-padl-i-na-nejsevernejsim-obydlenem-miste-planety/

 

 

STUDIE: NYNĚJŠÍ OTEPLOVÁNÍ NEMÁ V POSLEDNÍCH 2000 LETECH OBDOBY

 

https://echo24.cz/a/SYMCf/studie-nynejsi-oteplovani-nema-v-poslednich-2000-letech-obdoby

 

 

ALJAŠSKÉ LEDOVCE TAJÍ STOKRÁT RYCHLEJI, NEŽ SE DŘÍVE MYSLELO

 

https://ceskoaktualne.cz/2019/07/top-10/aljasske-ledovce-taji-stokrat-rychleji-nez-se-drive-myslelo/

 

 

SUCHO: JAK BUDE BRZY VYPADAT ČESKÁ KRAJINA

 

https://www.euro.cz/udalosti/uschly-raj-to-na-pohled-1459697

 

Uschlý ráj to na pohled. Nové invazní druhy rostlin, ale i mokřady a stromy na polích - českou krajinu čeká kvůli suchu proměna.

 

 

CO SE DNES DĚJE S KLIMATEM ?  NĚCO TAKOVÉHO, TADY TISÍCE LET NEBYLO
 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/264488-co-se-dnes-deje-s-klimatem-neco-takoveho-tady-tisice-let-nebylo/

 

 

SÍLA TORNÁD V ČESKU ROSTE. PŘEDPOVÍDAT JE LZE TĚŽKO, VARUJE METEOROLOG

https://globe24.cz/pocasi/69323-sila-tornad-v-cesku-roste-predpovidat-je-lze-tezko-varuje-meteorolog

 

 

TEPLÁ VODA TOPÍ ĽADOVCE 100-KRÁT RÝCHLEJŠIE AKO VEDCI PREDPOKLADALI

 

https://refresher.sk/67716-Tepla-voda-topi-ladovce-100krat-rychlejsie-ako-vedci-predpokladali?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

METEOROLOGOVÉ UKÁZALI, JAK V ČESKU V POSLEDNÍCH DESETI LETECH PRŠELO

 

https://www.novinky.cz/pocasi/511770-meteorologove-ukazali-jak-v-cesku-v-poslednich-deseti-letech-prselo.html

 

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ: JAK BUDE V ROCE 2050 ?

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/predpoved-pocasi-jak-bude-v-roce-2050?fbclid=IwAR0F8zhlgBoTJeK8NCcaylE_kpSfrVVPr9Oa8oOh2sYf0ZtQ3qQCCxFuhek

 

Rozhodně to nebud nuda, bude to drama.

 

 

NOVÁ VLNA VEDER POSTIHNE TENTO TÝDEN 25 DEPARTEMENTŮ VE FRANCII

 

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nova-vlna-veder-postihne-tento-tyden-25-departementu-ve-francii

 

 

DEN, KDY DOŠLA VODA. VYPRAHLÉ INDICKÉ MĚSTO ZÁSOBUJE VLAK, LIDÉ ČASTO PANIKAŘÍ

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2882603-den-kdy-dosla-voda-vyprahle-indicke-mesto-zasobuje-vlak-lide-casto-panikari?fbclid=IwAR3s7MhGvdduv6eMAQeAWeuwteKDOuyhOah7AQsS9oFL4IpUV0fMAK_EUCk

 

Sedmimilionové město Čennaí je bez vody – tak dlouho si řezali pod sebou větev, až si ji uřezali.

 

 

V STAROVEKOM MESTE, KTORÉ ZMIZLO PRED 1200 ROKMI, OBJAVILI POKLADY

 

https://www.topky.sk/cl/13/1811733/V-starovekom-meste--ktore-zmizlo-pred-1200-rokmi--objavili-poklady

 

Thonis - Heracleion - potopený přístav východně Od Alexandrie – takto mohou dopadnout tisíce dnešních pobřežních měst po zatopení mořem z roztátých ledovců Grónska a Antarktidy.

 

Google

 

https://www.google.sk/search?q=heracleion+egypt+MAPA&tbm=isch&tbs=rimg:Ca4gdT8HIexxIjiw_1Wa2c1E2h5zGbP3rh1v2pyx1_10aeZmDHD-NYdDcq2IcFlGqDlcJ7SMzmuWPaVXecosXB2xg1hCoSCbD9ZrZzUTaHEQNb89dGb8aMKhIJnMZs_1euHW_1YR4eBdimm_1JQwqEgmnLHX_1Rp5mYBHsid9RS7HM9ioSCccP41h0NyrYERLUHlhhOt-AKhIJhwWUaoOVwnsRl3yttSW4o14qEglIzOa5Y9pVdxHfsSMkrolEkSoSCZyixcHbGDWEEWq8nQrwDN6p&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj23JT83N7jAhWJyKQKHVYXC9QQ9C96BAgBEBs&biw=1187&bih=747&dpr=1.22#imgrc=_

 

Google - poloha - mapa

 

https://www.google.sk/search?biw=1187&bih=747&tbm=isch&sa=1&ei=mU5BXfv9IpLosAf-rIHACg&q=heracleion+egypt+MAPA&oq=heracleion+egypt+MAPA&gs_l=img.3...94052.94785..95076...0.0..0.131.589.0j5......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i8i30j0i24.fu2AvsPbLww&ved=0ahUKEwi7rtuM3N7jAhUSNOwKHX5WAKgQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=_

 

 

ZATOPENÉ EGYPTSKÉ MĚSTO VYDÁVÁ SVÁ TAJEMSTVÍ. VĚDCI OBJEVILI JEDINEČNÉ ARTEFAKTY

https://www.denik.cz/veda-a-technika/zatopene-egyptske-mesto-vydava-sva-tajemstvi-vedci-objevili-jedinecne-artefakty-20190802.html

 

 

TAK HROZIVÉ SUCHO NENIČILO POLSKO UŽ VÍC NEŽ TISÍC LET

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/511820-tak-hrozive-sucho-nenicilo-polsko-uz-vic-nez-tisic-let.html

 

 

POŽIARE NA SIBÍRI SA ĎALEJ ŠÍRIA, KALAMITA VYVOLÁVA VEREJNÉ PROTESTY

 

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/521209-poziare-na-sibiri-sa-dalej-siria-kalamita-vyvolava-verejne-protesty/

 

 

OHNIVÁ ZKÁZA NA SIBIŘI: DÝM DORAZIL DO USA, KATASTROFA VYVOLÁVÁ VEŘEJNÉ PROTESTY
 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/evropa/265015-pozary-na-sibiri-se-siri-dym-dorazil-do-usa-katastrofa-vyvolava-verejne-protesty/

 

 

SHOŘELA PLOCHA O VELIKOSTI ČESKOSLOVENSKA. POŽÁR NA SIBIŘI JE EKOLOGICKÁ KATASTROFA

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/pozary-na-sibiri-spalily-uz-12-milionu-hektaru-lesa/r~b4fa243cb45511e993a6ac1f6b220ee8/

 

Lesy hoří už od června 2019 na americké Aljašce a především na ruské Sibiři. Podle evropského meteorologického centra požáry v arktické oblasti letos vypustily do ovzduší celkem 125 megatun oxidu uhličitého.

 

 

LESY UMÍRAJÍ. ČESKO ZAŽÍVÁ NEJVĚTŠÍ KALAMITU V HISTORII. KŮROVEC UŽ SE PUSTIL I DO BOROVIC A MODŘÍNŮ

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66616400-lesy-umiraji-cesko-zaziva-nejvetsi-kalamitu-v-historii-kurovec-uz-se-pustil-i-do-borovic-a-modrinu

 

 

DŮSLEDEK SUCHA. ZEMĚDĚLCI NAVYŠUJÍ PORÁŽKY DOBYTKA. DO BUDOUCNA MŮŽE MASO CHYBĚT

 

https://echo24.cz/a/ShLyf/dusledek-sucha-zemedelci-navysuji-porazky-dobytka-do-budoucna-muze-maso-chybet

 

 

BRABEC: ZMĚNU KLIMATU UŽ NEZASTAVÍME, LZE JI JEN ZPOMALIT

 

https://www.novinky.cz/domaci/512250-brabec-zmenu-klimatu-uz-nezastavime-lze-ji-jen-zpomalit.html

 

To není pravda – změnou životního stylu všech lidí na světě lze změnu klimatu zvrátit.

 

www.jak-prezit.cz

 

 

EXTRÉMNE TEPLO ZASIAHLO ĽADOVCE V GRÓNSKU. ZA JEDEN DEŇ SA TAM ROZTOPILO 12 MILIÁRD TON ĽADU

 

https://hnonline.sk/svet/1984550-extremne-teplo-zasiahlo-ladovce-v-gronsku-za-jeden-den-sa-tam-roztopilo-12-miliard-ton-ladu

 

 

VIDEO PREDPOVEĎ POČASIA Z ROKU 2014 SA STALA VIRÁLOM: DESIVÝ DÔVOD, FIKCIA SA MENÍ NA REALITU

 

https://www.topky.sk/cl/13/1813645/VIDEO-Predpoved-pocasia-z-roku-2014-sa-stala-viralom--Desivy-dovod--fikcia-sa-meni-na-realitu

 

Článek vyšel  4.8.2019.

 

 

ČERVENEC BYL NEJTEPLEJŠÍ MĚSÍC V HISTORII MĚŘENÍ, UVEDLI VĚDCI. S PŘIBÝVAJÍCÍMI EMISEMI BUDOU PADAT DALŠÍ REKORDY

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66619310-cervenec-byl-nejteplejsi-mesic-v-historii-mereni-uvedli-vedci-s-pokracujicimi-emisemi-budou-padat-dalsi-rekordy

 

 

SUCHO V KRKONOŠÍCH OHROŽUJE VZÁCNÉ EKOSYSTÉMY. JE TO ALARMUJÍCÍ, TVRDÍ SPRÁVA PARKU

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sucho-v-krkonosich-ohrozuje-vzacne-ekosystemy-je-to-alarmuji/r~9e8130c6b80411e9a305ac1f6b220ee8/

 

 

ČESKÉ STROMY DUSÍ PANDEMIE JMELÍ

 

https://www.novinky.cz/domaci/512320-ceske-stromy-dusi-pandemie-jmeli.html

 

 

ROPU MAJÍ, VODU NE. BOHATÁ MĚSTA SE ŘÍTÍ KE DNI NULA, PŘÍPAD Z INDIE JE VARUJE

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nedostatek-vody-bohatym-mestum-hrozi-den-nula/r~eb725bd8b84211e9b16b0cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

PROJEKT FAKTA O KLIMATU: V MÉDIÍCH MAJÍ POPÍRAČI KLIMATICKÝCH ZMĚN VĚTŠÍ PROSTOR, NEŽ BY MĚLI MÍT

 

https://wave.rozhlas.cz/projekt-fakta-o-klimatu-v-mediich-maji-popiraci-klimatickych-zmen-vetsi-prostor-8033240?fbclid=IwAR2Xlx6FizStuGSm4-C2Z1sTcmVKgjMUWQU3reWK3tpru9lvN14iGhvH6zo

 

 

V RUSKU OBJAVILI PÄŤ NOVÝCH OSTROVOV: NIKTO SA ALE NETEŠÍ, KVÔLI TOMUTO JE TO DESIVÁ SPRÁVA

 

https://www.topky.sk/cl/13/1821457/V-Rusku-objavili-pat-novych-ostrovov--Nikto-sa-ale-netesi--kvoli-TOMUTO-je-to-desiva-sprava

 

 

LETOŠNÍ LÉTO BYLO V KLEMENTINU NEJTEPLEJŠÍ ZA POSLEDNÍCH 245 LET

 

https://www.novinky.cz/pocasi/clanek/letosni-leto-bylo-v-klementinu-nejteplejsi-v-historii-mereni-40295633

 

 

PLANÉTA SA OTEPĽUJE RÝCHLEJŠIE, NEŽ SA ČAKALO

 

https://tech.sme.sk/c/22214843/zem-sa-moze-oteplit-o-sedem-stupnov-ak-nezakrocime-proti-klimatickej-zmene.html

 

Původní článek:

 

Earth to warm more quickly, new climate models show

 

https://www.afp.com/en/news/826/earth-warm-more-quickly-new-climate-models-show-doc-1kc6091

 

 

FOTO: DOMY SE POSUNUJÍ, SOBI HYNOU HLADY. NA ŠPICBERKY TVRDĚ DOPADÁ KLIMATICKÁ ZMĚNA

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/castejsi-laviny-a-hroutici-se-domy-obyvatele-spicberku-celi/r~a0c26184d94711e9ac760cc47ab5f122/

 

 

BOJ ZA ÚČINNEJŠIU OCHRANU KLÍMY VYPUKOL, OTVORILI HO AUSTRÁLSKI ŠKOLÁCI

 

https://www.topky.sk/cl/11/1825159/Boj-za-ucinnejsiu-ochranu-klimy-vypukol--otvorili-ho-australski-skolaci

 

 

ZAČNE POČASÍ DEVASTOVAT EVROPU ?  DĚSIVÁ PŘEDPOVĚĎ METEOROLOGŮ

https://globe24.cz/pocasi/zacne-pocasi-devastovat-evropu-desiva-predpoved-meteorologu.faeb1ca2

 

 

VĚDCI ZAZNAMENALI OBROVSKÉ EMISE METANU V OBLASTI VÝCHODOSIBIŘSKÉHO MOŘE

 

https://www.stoplusjednicka.cz/vedci-zaznamenali-obrovske-emise-metanu-v-oblasti-vychodosibirskeho-more?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NARŮSTAJÍCÍ HROZBA: NA SIBIŘI NAŠLI 7 TISÍC BUBLIN METANU HROZÍCÍCH EXPLOZÍ

 

https://www.stoplusjednicka.cz/narustajici-hrozba-na-sibiri-nasli-7-tisic-bublin-metanu-hrozicich-explozi

 

 

VEDCI SI NAD ANTARKTÍDOU VŠIMLI NEZVYČAJNÚ ANOMÁLIU: PREKONALA VŠETKY DOTERAJŠIE REKORDY

 

https://www.topky.sk/cl/13/1830387/Vedci-si-nad-Antarktidou-vsimli-nezvycajnu-anomaliu--Prekonala-vsetky-doterajsie-rekordy

 

 

STREDOMORIE SA OTEPĽUJE RÝCHLEJŠIE, NEŽ JE SVETOVÝ PRIEMER

 

https://www.aktuality.sk/clanok/732212/stredomorie-sa-otepluje-rychlejsie-nez-je-svetovy-priemer/

 

Středomoří se otepluje o 20 % rychleji než průměr světa.

 

 

BOUŘETŘESENÍ ? VĚDCI PROKÁZALI NOVÝ JEV, SPOJUJÍ SE PŘI NĚM DVA NIČIVÉ ŽIVLY

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/bouretreseni-vedci-prokazali-novy-jev-spojuji-se-pri-nem-dva-nicive-zivly.74fddd3c/

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

NIČENÍ PŘÍRODY LIDMI

 

 

PESTICIDY A HNOJIVA HUBÍ VEŠKERÝ ŽIVOT, NIČENÍ KRAJINY SI PLATÍME Z DANÍ, ŘÍKÁ HRUŠKA

 

VIDEO - APEL LIDEM JAKUBA HRUŠKY

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/pesticidy-a-hnojiva-hubi-veskery-zivot-niceni-krajiny-si-pla/r~59b8251677c811e9ab10ac1f6b220ee8/

 

 

MÍSTO LESŮ VYTĚŽENÁ MĚSÍČNÍ KRAJINA S PAŘEZY. NEVĚŘÍTE ?  UŽ TO ZAČALO, ŘÍKÁ BLÁHA

 

VIDEO - APEL LIDEM JAROMÍRA BLÁHY

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/misto-lesu-vytezena-mesicni-krajina-s-parezy-neverite-uz-to/r~e4dec4a25a8111e880d30cc47ab5f122/?redirected=1553425589

 

 

GRETA THUNBERG SPEECH AT THE EUROPEAN PARLIAMENT

 

Zapnout CZ překlad

 

https://www.youtube.com/watch?v=IgLFuyD1Y44

 

 

KTO JE GRETA THUNBERG ?  ŠTUDENTKA, KTORÁ BIJE NA POPLACH DOKÁZALA ZMOBILIZOVAŤ CELÝ SVET

 

https://hashtag.zoznam.sk/kto-je-greta-thunberg-studentka-ktora-bije-na-poplach-dokazala-zmobilizovat-cely-svet/

 

Robím to preto, lebo vy, dospelí, kašlete na moju budúcnosť.“ 

 

Ak sa majú zastaviť klimatické zmeny, tak ich musíme zastaviť my. Je to čierne alebo biele – nie sú sivé zóny, keď ide o prežitie. Buď budeme pokračovať ako civilizácia, alebo nebudeme.“

 

 

NIČENÍ A STAV OZÓNOVÉ VRSTVY – SHMÚ

 

Ničení ochranné ozónové vrstvy škodlivými látkami vypouštěnými člověkem je bláznivé a nemá v lidské historii obdoby. Poklesy dosahují již 25 % oproti průměru (3.2019) a tyto poklesy se stále zvětšují.

 

Lidé mohou vše zvrátit zahradním životem s obživou převážně zeleniny a ovoce, nikoli průmyslových potravin + otročení v otrokárnách.

 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_ozon

 

 

NIČENÍ OZÓNOVÉ VRSTVY PŘICHÁZÍ Z VÝCHODU

 

https://21stoleti.cz/2019/03/07/niceni-ozonove-vrstvy-prichazi-z-vychodu/

 

 

PROFESOR STORCH: HROZÍ VYMÍRÁNÍ A VÁLKY O VODU, NEMŮŽE ZA TO ALE ZMĚNA KLIMATU. ČESKO BUDE JINÉ, NEŽ MYSLÍTE

 

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/94113/profesor-storch-hrozi-vymirani-a-valky-o-vodu-nemuze-za-to-ale-zmena-klimatu-cesko-bude-jine-nez-myslite.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Zločiny člověka na přírodě:

 

Homogenní lesy založené na smrku je výtvor člověka – zde myslivců, nikoli přírody. Myslivec je od slova myslet, ale zjevně při sázení smrků se nijak nemyslelo.

 

Velké udusané lány chemizovaných monokultur je další ránou člověka do krajiny.

 

Dále jsou to napřímené toky řek, původní řeky měly přírodní koryta několikrát delší a zastíněná stromy – aby teplota vody byla nízká, ze kterých se mj. snadno doplňovala voda do spodních vod (umožňuje to nízká teplota vody – konvekce). Teplá voda současných řek se do spodních vod dostává velmi špatně, neboť je lehčí než studená a koryta řek jsou mnohem kratší bez meandrů a ramen.

 

 

LESY NÁM MIZNÚ, AKTIVISTI DNES PODALI ŽALOBU NA EURÓPSKOM SÚDNOM DVORE

 

https://www.aktuality.sk/clanok/672382/lesy-nam-miznu-aktivisti-dnes-podali-zalobu-na-europskom-sudnom-dvore/

 

 

ČERSTVĚ ZLIKVIDOVANÉ LESY VÝCHODNĚ OD JESENÍKŮ – MAPY.CZ

 

https://mapy.cz/letecka?x=17.5279328&y=50.1243804&z=11&l=0

 

Jsou to všude plošky dohněda, při zvětšení je to pak vidět.

 

Oblast je obrovská a je to právě za to poslední období zničeno.

 

Mapy.cz jsou na Moravě aktualizované 7.8.2018.

 

 

SMRKY V ČESKU JSOU V OHROŽENÍ. LESNÍCI KVŮLI KŮROVCI POTŘEBUJÍ LISTNÁČE, AŽ DESET MILIONŮ JEHLIČNANŮ KVŮLI TOMU SKONČÍ V KOMPOSTU NEBO V OHNI

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66509260-kvuli-kurovci-skonci-miliony-stromku-z-lesnich-skolek-v-kompostu-a-v-ohni-nova-pravidla-omezuji-vysazovani-smrku

 

 

SUCHO V ČESKU NENIČÍ JEN SMRKY. PŘED OČIMA SCHNOU I STROMY, KTERÉ MĚLY VYDRŽET

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/sucho-v-cesku-nenici-jen-smrky-pred-ocima-schnou-i-stromy-ktere-mely-vydrzet-67689?dop-ab-variant=6&seq-no=1&source=hp

 

 

EURÓPSKA KOMISIA KRITIZUJE SLOVENSKO ZA ZLÉ OVZDUŠIE, ODPADY A NIČENIE LESOV

 

https://www.aktuality.sk/clanok/672377/europska-komisia-kritizuje-slovensko-za-zle-ovzdusie-odpady-a-nicenie-lesov/?AT=wgt.article_clanok-podclankom.c.x...B.

 

 

EÚ ZAČALA KONANIE PROTI SLOVENSKU ZA NEDOSTATOČNÚ OCHRANU PRÍRODY

 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/500100-eu-zacala-konanie-proti-slovensku-za-nedostatocnu-ochranu-prirody/

 

 

VĚTRNÍKY KOSÍ HMYZ PO MILIARDÁCH. PROTI FOSILNÍM ZDROJŮM ZLOMEK, TVRDÍ OBHÁJCI TURBÍN

 

https://www.euro.cz/udalosti/vetrne-turbiny-zabijeji-hmyz-behem-leta-po-miliardach-1444822?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#

 

 

ŠESTI MILIONŮM ZDRAVÝCH SMRČKŮ V ČESKU HROZÍ LIKVIDACE. ZŘEJMĚ SKONČÍ NA KOMPOSTU

 

https://www.info.cz/cesko/sesti-milionum-zdravych-smrcku-v-cesku-hrozi-likvidace-zrejme-skonci-na-kompostu-40595.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VTEŘINY PŘED KATASTROFOU - FUKUŠIMA

 

https://www.youtube.com/watch?v=ngeBdnqwRaY

 

 

SLOVÁCI NAJVIAC PLYTVAJÚ V DOMÁCNOSTIACH. DO KOŠA PUTUJE NAJMÄ OVOCIE, SALÁMY A SYRY

 

https://style.hnonline.sk/gastro/1901882-slovaci-najviac-plytvaju-v-domacnostiach-do-kosa-putuje-najma-ovocie-salamy-a-syry

 

 

SOVĚTSKÝ JADERNÝ BOMBARDÉR MOHL VYDRŽET VE VZDUCHU PO DOBU, NEŽ ZEMŘELA POSÁDKA NA OZÁŘENÍ

 

https://www.securitymagazin.cz/historie/sovetsky-jaderny-bombarder-mohl-vydrzet-ve-vzduchu-pod-dobu-nez-umrela-posadka-na-ozareni-1404058545.html

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ POHROMA JE UKRYTA V NAŠICH KAPSÁCH

 

https://roklen24.cz/a/SSxvu/environmentalni-pohroma-je-ukryta-v-nasich-kapsach?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VODOJEMY PO CELÉM SVĚTĚ OBSAHUJÍ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ ANTIBIOTIK A ANTIDEPRESIV

 

https://ac24.cz/-/vodojemy-po-celem-svete-obsahuji-obrovske-mnozstvi-antibiotik-a-antidepresiv?redirect=%2F-%2F-hroziva-zbran-national-interest-ohodnotil-raketu-zirkon%3Fredirect%3D%252F

 

 

PŘÍPRAVY VOLKSWAGENU NA ELEKTRICKÝ VĚK NARAZILY U ODBORŮ

Odbory jsou spolupříčinou smradlavých aut.


https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/pripravy-volkswagenu-na-elektricky-vek-narazily-u-odboru-1357084

 

 

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL ZAMOŘUJÍCÍ PLANETU. KDO VYMYSLEL PET LAHEV ?

 

https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/verejny-nepritel-zamorujici-planetu-kdo-vymyslel-pet-lahev.A190312_094723_ln-zajimavosti_ape

 

 

EMISE KYSLIČNÍKU DUSIČITÉHO PODLE SENTINELU 5

 

https://www.kosmonautix.cz/2019/03/https-www-kosmonautix-cz-2019-03-emise-nox-podle-sentinelu-5/

 

 

ORIGINÁLNÍ ZPRÁVA EN O EMISÍCH ZJIŠTĚNÝCH DRUŽICÍ SENTINEL-5P

 

https://www.atmos-meas-tech.net/8/4719/2015/amt-8-4719-2015.pdf

 

 

SENTINEL 5P DATA - GOOGLE

 

Rozlišení 7 x 3,5 km

 

https://www.google.sk/search?biw=1066&bih=671&tbm=isch&sa=1&ei=qrOMXJzTGM7JwALEhY_ICg&q=sentinel+5p+data&oq=sentinel+5p+data&gs_l=img.3..0i24l3.11253043.11253043..11253513...0.0..0.112.112.0j1......1....1..gws-wiz-img.EmXp9TKO_WY

 

 

BOOM HYDROELEKTRÁREN: VE SVĚTĚ SE STAVÍ TISÍCE VODNÍCH DĚL

 

Z bahna přehrad se uvolňuje mnoho škodlivých plynů, např. metan !

 

https://www.euro.cz/byznys/ekologove-broji-proti-prehradam-na-mnoha-mistech-sveta-je-obhajuji-jako-cisty-zdroj-energie-1443488?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#

 

 

KŮROVCI SE CHYSTAJÍ POSVAČIT. PŘEMNOŽENÍ ŠKŮDCI VŠECH ZEMÍ SE SPOJILI A BEROU SVĚTOVÉ LESY ÚTOKEM

 

https://www.euro.cz/udalosti/kurovci-se-chystaji-posvacit-1443076

 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ VYHÁNÍ Z KRAJINY PTÁKY. MIZÍ ZÁVRATNÝM TEMPEM, ŘÍKÁ EXPERT

 

https://www.novinky.cz/domaci/498837-zemedelstvi-vyhani-z-krajiny-ptaky-mizi-zavratnym-tempem-rika-expert.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

MIROSLAV HRUŠKA: KAM SE ZTRATILA VODA?

 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-hruska-kam-se-ztratila-voda?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

BOHATÉ ZEMĚ VYSÁVAJÍ BÝVALÉ KOLONIE SKRZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. ŘÍKÁ SE TOMU KLIMATICKÝ KOLONIALISMUS

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/bohate-zeme-vysavaji-byvale-kolonie-skrz-obnovitelne-zdroje-energie.rika-se-tomu-klimaticky-kolonialismus

 

 

PODLE SOUDU ROUNDUP ZPŮSOBUJE RAKOVINU. AKCIE BAYERU PADAJÍ

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66532630-podle-soudu-roundup-zpusobuje-rakovinu-akcie-bayeru-padaji

 

 

BAYER MÁ FARMÁŘI ZAPLATIT ODŠKODNÉ 1,8 MILIARDY, HERBICID PRÝ PŘISPĚL K TOMU, ŽE MÁ RAKOVINU

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/501107-bayer-ma-farmari-zaplatit-odskodne-1-8-miliardy-herbicid-pry-prispel-k-tomu-ze-ma-rakovinu.html

 

 

KŮROVCOVÁ KALAMITA: PENÍZE NA DŘEVO JSOU PRÁVĚ K SEŽRÁNÍ

 

https://faei.cz/kurovcova-kalamita-penize-na-drevo-jsou-prave-k-sezrani/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČESKÝ RECEPT NA ZÁCHRANU PLANETY. PLÁN ROZŠÍŘIT UHELNÝ DŮL BÍLINA JE HAZARD SE ZDRAVÍM

 

https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2019-03-21-cesky-recept-na-zachranu-planety-plan-rozsirit-uhelny-dul-bilina-je-hazard?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NASA PŘINÁŠÍ NELICHOTIVÝ POHLED DO BUDOUCNOSTI. GRÓNSKÝ LEDOVEC JE O HODNĚ VĚTŠÍ HROZBOU, NEŽ SE PŘEDPOKLÁDALO

 

https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2019-03-06-nasa-prinasi-nelichotivy-pohled-do-budoucnosti-gronsky-ledovec-je-o-hodne?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

KLIMA JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ BŘIDLICOVÝ BOOM. SOUD ZATRHL TRUMPOVI STOVKY VRTŮ

 

Mapy těžby v USA.

 

https://www.euro.cz/byznys/soudce-dela-problemy-trumpovi-zatrhl-stovky-bridlicovych-vrtu-1444535

 

 

JAN METZL: PROČ MIZÍ KRÁLOVNA DŘEVIN Z NAŠICH LESŮ ?

 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jann-metzl-proc-mizi-kralovna-drevin-z-nasich-lesu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

CZECH ZERO WASTE: ŽIJEME V DOBĚ ODPADOVÉ, PLASTY JSOU I V PITNÉ VODĚ A TĚLECH ZVÍŘAT

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/plasty-jsou-i-v-pitne-vode-nad-odpady-ztracime-kontrolu-varu/r~a9941204336a11e99d3cac1f6b220ee8/

 

 

JABLONĚ HROMADNĚ UMÍRAJÍ. VĚDCI SI NEVÍ RADY A VARUJÍ PŘED DALŠÍ VLNOU

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/253377-jablone-hromadne-umiraji-vedci-si-nevi-rady-a-varuji-pred-dalsi-vlnou/

 

 

O DEGRADACI ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY SE VÍ ROKY. CESTA K NÁPRAVĚ JE ZNÁMÁ. CO BRÁNÍ SE PO NÍ VYDAT?

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/o-degradaci-zemedelske-pudy-se-vi-roky.-cesta-k-naprave-je-znama.-co-brani-se-po-ni-vydat

 

 

SŮL Z POSYPU SILNIC ZABÍJÍ STROMY. PŮSOBÍ STEJNĚ JAKO SUCHO

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/strom-les-silnice-sul-doprava-ekologie.A190131_163040_domaci_onkr

 

 

VĚDCI ZJISTILI, ŽE SONAR SPOUŠTÍ U KYTOVCŮ SMRTÍCÍ PANIKU


https://www.e15.cz/magazin/vedci-zjistili-ze-sonar-spousti-u-kytovcu-smrtici-paniku-1355982

 

 

NOVODOBÁ VÁLKA V HLUBINÁCH. KYTOVCE OHROŽUJE HLUK V OCEÁNECH I ULTRAZVUKOVÉ SIGNÁLY

 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/novodoba-valka-v-hlubinach-kytovce-ohrozuje-hluk-v-oceanech-i-ultrazvukove-signaly.A190211_163538_ln_veda_ape

 

 

VEĽRYBY PÁCHAJÚ SAMOVRAŽDY PRE VOJENSKÉ SONARY, ODHALILI VEDCI

 

https://www.aktuality.sk/clanok/663279/velryby-pachaju-samovrazdy-pre-vojenske-sonary-odhalili-vedci/

 

 

ČEŠI NEJVÍCE POŠKOZUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ELEKTRÁRNAMI A CHOVEM PRASAT

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/znecisteni-veprove-maso.A190218_458141_domaci_zaz

 

Ale také konzumní spotřebou zboží a služeb, jejich plýtváním (včetně nekvality), které nepotřebují, a při jejich výrobě je zněčištění přírody.

 

 

VITAJTE NA SLOVENSKU. V KRAJINE NIČITEĽOV LESA

 

https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/502004-vitajte-na-slovensku-v-krajine-nicitelov-lesa/

 

 

PŘI ÚPRAVÁCH POTOKŮ UHYNE AŽ ŠEDESÁT PROCENT RYB, ZJISTILI OCHRÁNCI

 

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/koryto-tok-reka-ryby-uhyn-beskydy-bagr-potrava-ostravice-pstruh-vranka.A190219_458574_ostrava-zpravy_jaga

 

 

Z ČESKA MIZÍ ORNICE. PROTIEROZNÍ VYHLÁŠKA JE ALE V NEDOHLEDNU

 

https://www.euro.cz/byznys/z-ceska-mizi-ornice-protierozni-vyhlaska-je-ale-v-nedohlednu-1438059

 

 

ČESKÉ LOUKY ZTICHLY, Z KRAJINY VE VELKÉM MIZÍ PTÁCI. HLAVNĚ KVŮLI CHEMII V ZEMĚDĚLSTVÍ

 

https://www.lidovky.cz/domov/ceske-louky-ztichly-z-krajiny-ve-velkem-mizi-ptaci-hlavne-kvuli-chemii-v-zemedelstvi.A190216_195922_ln_domov_ele

 

Toto vše zničující dělají nevědomí loutkolidé, v negativním stavu, takto dálkově ovládaní entitami z Temných světů. Ničení je základní atribut negativního stavu. Viz  www.andele-nebe.cz

 

Hlavní viníky (nikoli jediné) si každý může snadno najít – všechny vlády Československy a Česka a Slovenska, které vycházejí a opírají se o pavědce z univerzit. Tam je primární příčina problému, avšak skutečná celková příčina je v negativním stavu většiny lidí – cca 95 % populace, kteří volí tyto vlády, kteří nedělají nic, proti ničení přírody, naopak podporují ničitele – výrobce chemikálií a framáře. Sami také chemizují své zahrádky a zahrady, takže nikdo nemůže pochybovat o tom, co zde loutkolidé, v negativním stavu, provádějí.

 

 

ZA STO LET MŮŽE ZMIZET ZE ZEMĚ VEŠKERÝ HMYZ, VARUJÍ VĚDCI

 

https://echo24.cz/a/SBMdA/za-sto-let-muze-zmizet-ze-zeme-veskery-hmyz-varuji-vedci

 

 

VYMÍRÁNÍ HMYZU JE VARUJÍCÍ, JE TO JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMŮ, TVRDÍ BIOLOG

 

Video rozhovor s odborníkem, který je z toho nervní. Hlavní viník je člověk – farmář.

 

Řešením je život lidí na rodových statcích cca 1 ha – s pěstováním zeleniny a ovoce bez chemie.

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/zastaveni-vymirani-pulka-planety-pro-zvirata-pulka-pro-lidi/r~fe554cb0352f11e9b9980cc47ab5f122/

 

 

HMYZ VYMÍRÁ A ČEŠI KÁCÍ, HNOJÍ, BETONUJÍ JAK DIVÍ. REVOLUCI HLAV POTŘEBUJEME

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/hmyz-vymira-a-cesi-kaci-hnoji-betonuji-jak-divi/r~a45d6be2369311e9be22ac1f6b220ee8/

 

 

I OCHRANÁŘI ČASTO ODMÍTAJÍ PŘÍRODĚ POMÁHAT, JAKKOLI ABSURDNĚ TO ZNÍ, ŘÍKÁ ENTOMOLOG

 

Podrobnější článek o druzích hmyzu a jejich ohrožování.

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/i-ochranari-casto-odmitaji-prirode-pomahat-jakkoli-absurdne/r~5c5f188e369011e9b38a0cc47ab5f122/

 

 

SRNČÍ ZVĚŘ HYNE NA OTRAVU ŘEPKOU

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/1289513-srnci-zver-hyne-na-otravu-repkou?fbclid=IwAR3RPQpp6gNXv1JGN_LrvS0g8te166xsjXxXHXNqRLxtJfnaRT0SnzlQJQc

 

 

PŘIKRMOVÁNÍ PEČIVEM ZABILO SRNCE, JE TO ALE SKUTEČNÝ PROBLÉM? ZVÍŘATA HYNOU KVŮLI ŘEPCE A POD KOLY AUT

 

https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2018-01-05-prikrmovani-pecivem-zabilo-srnce-je-ale-skutecny-problem-zvirata-hynou

 

 

AUSTRÁLIE PROHLÁSILA MALOU HNĚDOU KRYSU ZA VYHYNULÝ DRUH

 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/australie-prohlasila-malou-hnedou-krysu-za-vyhynuly-druh.A190220_133638_ln_veda_ape

 

Kvůli stoupajícímu oceánu. Austrálie je země s nejvyšší mírou vymírání živočichů z důvodu klimatických změn – oteplování.

 

 

HRDLIČKA DIVOKÁ MIZÍ Z ČESKÉ KRAJINY

 

https://magazin.aktualne.cz/hrdlicka-divoka-ptak-roku-2019/r~ecf109423b4111e98aa4ac1f6b220ee8/

 

 

ČESKO SELHÁVÁ V OCHRANĚ OVZDUŠÍ. ZE 23 OPATŘENÍ BYLO SPLNĚNO JEN SEDM

 

https://www.euro.cz/politika/cesko-selhava-v-ochrane-ovzdusi-ze-23-opatreni-bylo-splneno-jen-sedm-1437309

 

U jemných prachových částic, které patří mezi hlavní znečišťující látky, klesly emise mezi lety 2005 a 2016 pouze o 12 procent. Pro splnění limitu by tak emise prachu musely být do roku 2020 sníženy o dalších 42 procent. „Tempo snižování emisí se ale spíše zpomaluje, a limitů se tak nemusí povést dosáhnout,“

 

„Stát nedělá pro čisté ovzduší a tedy pro naše zdraví dost. To se však může rychle změnit, pokud ministerstvo životního prostředí přestane přešlapovat kolem nutných řešení, jako je například zvýšení energetické daně z uhlí a návazný komplexní program pro čisté lokální vytápění. Mělo by také rezolutně odmítnout udělování výjimek z nových limitů pro uhelné elektrárny a tlačit na obce, aby rychleji řešily znečištění ovzduší z dopravy,“

 

 

ŠKODA ZPŮSOBENÁ KŮROVCEM BY JEN V CENĚ DŘÍVÍ MOHLA PŘESÁHNOUT PŮL BILIONU, VÍCE NEŽ TŘETINU STÁTNÍHO ROZPOČTU, VARUJÍ LESNÍCI

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66499190-skoda-zpusobena-kurovce-by-jen-v-cene-drivi-mohla-presahnout-500-miliard-vice-nez-tretinu-statniho-rozpoctu

 

Pravou příčinou není změna klimatu, ale hospodářství orientované na rychlý zisk – monokultury smrku. Toto primitivní hospodářství se právě hroutí.

 

Listnaté stromy velmi dobře čelí výkyvům počasí, horku, suchu a škůdcům, dokonce mnohé z nich čelí i požárům, např. buky či duby.

 

 

EXPERTI ČEKAJÍ KŮROVCOVOU APOKALYPSU. LETOS MŮŽE PADNOUT 30 MILIONŮ STROMŮ

 

https://www.lidovky.cz/noviny/kurovcova-zkaza-experti-letos-ocekavaji-zniceni-kolem-30-milionu-stromu.A190128_195351_ln_domov_form

 

 

RAKOVINOTVORNÝ GLYFOSÁT BUDE ČESKO TOLEROVAT. ZÁKAZ BY NÁS ZNEVÝHODNIL, MÍNÍ TOMAN

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ministerstvo-glyfosat-plosne-nezakaze-oznamil-toman-nema-tot/r~db3814d2222f11e9b73eac1f6b220ee8/

 

 

MILIONY MRTVÝCH RYB. NEJVĚTŠÍ ŘÍČNÍ SYSTÉM V AUSTRÁLII MÁ VÁŽNÉ PROBLÉMY

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/497666-miliony-mrtvych-ryb-nejvetsi-ricni-system-v-australii-ma-vazne-problemy.html

 

 

EXTRÉMNÍ HORKO V AUSTRÁLII SI VYŽÁDALO SMRT 90 DIVOKÝCH KONÍ

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/extremni-horko-v-australii-si-vyzadalo-smrt-90-divokych-koni

 

 

NEJVĚTŠÍ EVROPSKÝ SUPERVULKÁN JE NA POKRAJI VÝBUCHU, VARUJE NOVÁ STUDIE ITALSKÝCH VĚDCŮ

 

https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/9599-evropa-vulkan-varuji-vedci-vybuch?redirect=%2F

 

 

V NĚMECKU VYROSTLA OBROVSKÁ BÍLÁ HORA. KAŽDOU HODINU JE TĚŽŠÍ O 900 TUN A EXTRÉMNĚ ŠKODÍ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

 

https://ac24.cz/-/v-nemecku-vyrostla-obrovska-bila-hora-kazdou-hodinu-je-tezsi-o-900-tun-a-extremne-skodi-zivotnimu-prostredi?redirect=%2F

 

 

VĚDCI ZKOUMALI PADESÁT MOŘSKÝCH ZVÍŘAT, VŠECHNA V SOBĚ MĚLA PLASTY. ŠOKUJÍCÍ, ŘÍKAJÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/vedci-zkoumali-padesat-morskych-zvirat-vsechny-v-sobe-mely-p/r~0753452a289611e9a66a0cc47ab5f122/

 

 

UNDERSTANDING THE ACCIDENT OF FUKUSHIMA DAIICHI

 

POROZUMĚNÍ HAVÁRIE VE FUKUŠIMĚ

 

Zapnout CZ překlad

 

https://www.youtube.com/watch?v=YBNFvZ6Vr2U

 

 

NOVINKY VE FUKUŠIMĚ: PROVOZOVATEL ZVEŘEJNIL FOTKY Z ROZTAVENÉHO REAKTORU

 

https://www.euro.cz/byznys/novinky-ve-fukusime-sonda-se-dostala-k-roztavenemu-materialu-ktery-se-da-uchopit-1440621

 

 

POLOVINU SPOTŘEBIČŮ NEJDE OPRAVIT. MÁ SE TO ZMĚNIT

 

Na tyto spotřebiče musí lidé zbytečně otročit a také plýtvat surovinami a ničit tak přírodu.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

https://www.novinky.cz/domaci/494549-polovinu-spotrebicu-nejde-opravit-ma-se-to-zmenit.html

 

„Kurvítka neboli plánované zastarávání nejsou konkrétní součástky, ale spíše soubor výrobních postupů nebo použití nekvalitních materiálů, které způsobí, že levnější spotřebiče mají po dvou až třech letech poruchy. Výrobci například úmyslně ztěžují opravitelnost tím, že používají místo šroubů nýty, nebo třeba tím, že baterie je pevnou součástí mobilního telefonu,“

 

Výsledkem je PLÝTVÁNÍ A MRHÁNÍ ZDROJI: Ničení přírody při nadbytečné výrobě včetně těžby surovin a zotročování lidí, kteří musejí vydělávat peníze na další a další nesmyslné spotřebiče a jejich předchůdce vyhodí.

 

 

VÝROBCI MONTUJÍ DO ELEKTROSPOTŘEBIČŮ "KURVÍTKA", SPECIÁLNÍ VADNĚ SOUČÁSTKY

Na tyto spotřebiče musí lidé zbytečně otročit a také plýtvat surovinami a ničit tak přírodu.

 

www.nejsme-otroci.cz

 

https://www.denik.cz/rodina/vyrobci-montuji-do-elektrospotrebicu-kurvitka-specialni-vadne-soucastky-20190211.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

LIDÉ JSOU NEPOUČITELNÍ. TRÁPÍ MĚ TO ČÍM DÁL VÍC, ŘÍKÁ STOLETÝ CESTOVATEL ZIKMUND

 

https://zpravy.aktualne.cz/lide-jsou-nepoucitelni-trapi-me-to-stale-vic-sveruje-se-100l/r~eb9e179619aa11e98a8e0cc47ab5f122/

 

"Lidé jsou nepoučitelní. Trápí mě to stále víc. Například to, jak cílevědomě ničí netolerancí, obžerstvím, nadbytkem, plýtváním a rozhazovačností tuto jedinečnou planetu,"

 

"Nikdo nás neohrožoval ani v nejodlehlejších koutech. Dnes ovšem po naší tehdejší trase z Casablanky do Kapského Města už nikdo neprojede, všude tam jde o život kvůli netoleranci, korupci a nacionalismu. Rozvrat je i v Iráku, který jsme s Jirkou v roce 1960 procestovali od Kurdistánu přes Bagdád až po Basru. Například Bagdád - to zní až neuvěřitelně - byl charismatické a absolutně bezpečné město, po němž jste se mohli bez nejmenších obav toulat v kteroukoliv denní či noční dobu. Osud Iráku se Africe velmi podobá,"

 

Cestovatel a dávný obdivovatel Spojených států (nebýt světové války, získal by v USA prospěchové stipendium na univerzitě) dnes "trpí zklamáním z Ameriky". A také z toho, "jak jsou plundrovány země, které jsme s Jirkou poznali. Byly svébytné a hrdé. Například v Burundi, kterou jsme zažili jako ráj, vypukla za pár desítek let strašná apokalypsa,"

 

"Třeba ekvádorští lovci lebek jsou sice negramotní, ale neuvěřitelně inteligentní. Mají úctyhodnou vnitřní kulturu. A možná jsou v lecčems modernější, například v krásných vztazích plných vzájemného respektu rodičů k dětem i dětí k rodičům. Totéž se týká Aboriginců, tedy původních obyvatel Austrálie. Přežívají i v situacích, v nichž by Evropan zakrátko zemřel. Kdyby západní civilizace nepodceňovaly ty 'zaostalé', tak bychom možná nebyli svědky takových tragédií jako v Iráku, Afghánistánu či Africe," domnívá se cestovatel.

 

"Afričané se snaží napodobit svět bílých a bohatých. Zapomínají, že ti ale také makají,"

 

 

TOP 20 COUNTRY CARBON DIOXIDE (CO2) EMISSION HISTORY (1960-2017)

 

Graf emisí CO2 TOP 20 států 1960 - 2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=AL5Hjg30b_M

 

 

UHELNÉ ELEKTRÁRNY ŠKODÍ OVZDUŠÍ VÍCE NEŽ HUTĚ, NEJVĚTŠÍM ZNEČIŠŤOVATELEM ČESKA JSOU POČERADY

 

https://www.euro.cz/udalosti/uhelne-elektrarny-skodi-ovzdusi-vice-nez-hute-nejvetsim-znecistovatelem-ceska-jsou-pocerady-1445861#topic-2281

 

 

EMISE JAKO OD VŠECH NÁKLADNÍCH AUT. OVZDUŠÍ V ČESKU NEJVÍC ZNEČIŠŤUJE ELEKTRÁRNA POČERADY

 

https://www.lidovky.cz/byznys/energetika/emise-jako-od-vsech-nakladnich-aut-ovzdusi-v-cesku-nejvic-znecistuje-elektrarna-pocerady.A190402_123127_energetika_vag

 

 

KREML PROTI TRUMPOVU NÁVRHU JADERNÉ SMLOUVY. MLUVČÍ PUTINA HO NEPOVAŽUJE ZA REÁLNÝ

 

https://echo24.cz/a/SF8AD/kreml-proti-trumpovu-navrhu-jaderne-smlouvy-mluvci-putina-ho-nepovazuje-za-realny

 

 

Z JADERNÉHO EXPERIMENTOVÁNÍ S PALIVEM V TEMELÍNĚ ČIŠÍ PRŮŠVIH ZA MILIARDY

 

https://www.peak.cz/z-jaderneho-experimentovani-s-palivem-v-temeline-cisi-hruza-za-miliardy/16397/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VĚTŠINA STARÝCH CIVILIZACÍ VYSCHLA, VARUJE BIOLOG POKORNÝ. MĚLI BYCHOM SE PODÍVAT NA DŮVODY

 

https://www.lidovky.cz/domov/biolog-pokorny-vetsina-starych-civilizaci-vyschla-meli-bychom-se-podivat-na-to-proc.A190426_220457_ln_domov_vag?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

 

VELKÉ AGROFIRMY NIČÍ ZEMI. VODY JE DOST, JEN SE O NÍ NEUMÍME STARAT, ŘÍKÁ PŘÍRODOVĚDEC SYROVÁTKA

 

https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/94266/velke-agrofirmy-nici-zemi-vody-je-dost-jen-se-o-ni-neumime-starat-rika-prirodovedec-syrovatka.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

SOUČASNÝ ZPŮSOB BOJE S KŮROVCEM NEFUNGUJE, ZJISTIL TÝM VĚDCŮ. KDYŽ SE LESY NEZMĚNÍ, KALAMIT SE NEZBAVÍME, ŘÍKAJÍ

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66547730-soucasny-zpusob-boje-s-kurovcem-nefunguje-zjistil-tym-vedcu-kdyz-se-lesy-nezmeni-kalamit-se-nezbavime-rikaji

 

 

FOTO: BOJ S KŮROVCEM ČESKO PROHRÁLO. KVŮLI KALAMITĚ SI NIČÍME REZERVACE V JESENÍKÁCH

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kvuli-drevu-si-nicime-rezervace-v-jesenikach-zasahovat-ci-ne/r~5b0f361a72d911e8a302ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČESKÉ LESY UŽ VE VELKÉM NIČÍ I KŮROVEC Z RUSKA. JE ODOLNÝ A TĚŽKO SE HLEDÁ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ceske-lesy-uz-ve-velkem-nici-i-kurovec-z-ruska-je-odolny-a-tezko-se-hleda-70065?seq-no=1&dop-ab-variant=8&source=article-detail

 

 

ČESKO SE KVŮLI KŮROVCI ROZDĚLÍ, V SEDMI KRAJÍCH NA VÝCHODĚ VYHLÁŠENA KALAMITNÍ ZÓNA

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-se-kvuli-kurovci-rozdeli-v-sesti-krajich-na-vychode-vyhlasena-kalamitni-zona-69641

 

 

KŮROVEC LIKVIDUJE I ČESKOU CHLOUBU. NEJVÍC TO POCÍTÍTE NA VÝCHODĚ REPUBLIKY

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kurovec-likviduje-i-ceskou-chloubu-nejvic-to-pocitite-na-vychode-republiky-69699

 

 

KŮROVEC ŘÁDÍ UŽ I V ČESKÝCH MĚSTECH. JEDNOMU HROZÍ, ŽE PŘIJDE O VŠECHNY STROMY V ZÁMECKÉM PARKU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kurovec-radi-uz-i-v-ceskych-mestech-jednomu-hrozi-ze-prijde-o-vsechny-stromy-v-zameckem-parku-70543?dop-ab-variant=8&seq-no=1&source=hp

 

 

NEJVĚTŠÍ KŮROVCI SEDÍ V PRAZE, ŘÍKÁ JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH VLASTNÍKŮ LESŮ V ČESKU CONSTANTIN KINSKÝ

 

https://ekonom.ihned.cz/c1-66552010-nejvetsi-kurovci-sedi-v-praze-rika-jeden-z-nejvetsich-vlastniku-lesu-v-cesku-constantin-kinsky

 

 

V BOJI S KŮROVCEM SE ČESKO ROZDĚLÍ NA DVĚ ZÓNY. KALAMITA JE V SEDMI KRAJÍCH

 

https://www.lidovky.cz/domov/v-boji-s-kurovcem-se-cesko-rozdeli-na-dve-zony-kalamita-je-v-sesti-krajich.A190402_153230_ln_domov_ele?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

 

ČESKÉ LESY ŠLY KŮROVCI NAPROTI. DRŽÍ PRVENSTVÍ, KTERÁ JE ČINÍ ZRANITELNÝMI

 

https://www.lidovky.cz/noviny/ceske-lesy-sly-broukovi-naproti-cesko-drzi-par-smrkovych-prvenstvi-ty-je-cini-zranitelnym-vuci-kur.A190403_203416_ln_noviny_ele

 

Katedra ekologie lesa České zemědělské univerzity se nyní podílí na vědecké studii, na níž pracuje několik zemí střední Evropy. Průběžné poznatky ukazují, že tuzemská krajina šla lýkožroutové kalamitě dlouhodobě naproti.

 

„Ukazuje se, že Česko má nejvyšší podíl smrku na nepůvodních stanovištích z celého regionu. Zároveň má nejvyšší podíl holosečného hospodaření, tedy plantážnického stylu, navíc máme tyto lesy nejhustší. Snažili jsme se na jeden hektar vměstnat co nejvíc stromů, aby to produkovalo co nejvyšší zisk. V úhrnu faktorů je náš les v celém regionu nejméně odolný vůči kůrovci,“ říká vedoucí katedry Miroslav Svoboda. 

 

Lesnicko-dřevařská fakulta, kam katedra spadá, je spolupodepsána i pod čerstvým analytickým raportem, v němž mezinárodní tým vědců varuje před dalšími kalamitami. Podle expertů naberou v budoucnu na intenzitě, a to už nikoli v podobě izolovaných, regionálních událostí. Broučí nálet bude synchronizovaný a na rozsáhlých územích. „Se současnými přístupy nebude možné tyto kalamity potlačit ani se jim vyhnout,“ shrnul vedoucí autor zprávy Tomáš Hlásny.

 

Studie se představí ve čtvrtek na pražské konferenci s mezinárodní účastí, přítomen bude též ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), pod nějž lesy spadají. Dokument obsahuje i doporučení. To stěžejní zní, aby člověk nechal podobu lesů víc na přírodě. Pěstovat smrky v nižších polohách už v oteplujícím se klimatu není udržitelné.

 

 

BORNEO JE RÁJ ZAMOŘENÝ ODPADKY. LIDÉ NA NICH I ŽIJÍ

 

https://www.novinky.cz/cestovani/501464-borneo-je-raj-zamoreny-odpadky-lide-na-nich-i-ziji.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NĚMCI SE POMALU PROBOUZEJÍ ZE SNA, ODSTAVENÍM JÁDRA ZVÝŠÍ EMISE CO2, ŘÍKÁ MÍL

 

Videorozhovor s vládním zmocněncem

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/nemci-se-pomalu-probouzeji-ze-sna-odstavenim-jadra-zvysi-emi/r~e209155a56f411e993a6ac1f6b220ee8/

 

Pokud Německo přejde jen na plynové elektrárny, tak žádné emise nesníží, ale naopak je jako jedna z mála zemí zvýší. Představa, že všechno nahradíme obnovitelnými zdroji a plynem, je iluze, která popírá fyzikální zákony, tvrdí vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Do pěti let by se měl stát definitivně rozhodnout, jestli bude stavět nové bloky v dukovanské elektrárně. Bude to rozhodnutí extrémně složité, ale zároveň bude extrémně složité do dvaceti let nahradit výpadek 35 terawatthodin elektřiny, upozorňuje Míl.

 

 

KATASTROFICKÁ PŘEDPOVĚĎ: DO POPŘEDÍ SE DOSTÁVÁ NOVÝ ZABIJÁK, PŘEDBĚHL NEHODY I ALKOHOL


https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/253873-katastroficka-predpoved-do-popredi-se-dostava-novy-zabijak-predbehl-nehody-i-alkohol/

 

 

V ČESKU MIZÍ MOTÝLI A ČMELÁCI. ‚ZŮSTANOU JEN TI, Z KTERÝCH NEMÁME RADOST‘

 

https://www.lidovky.cz/domov/alarmujici-ubytek-motylu-a-cmelaku-na-vine-je-predevsim-chemie-a-technika.A190406_195236_ln_domov_ele

 

 

NEUVĚŘITELNĚ ZNIČUJÍCÍ ZBRAŇ. NEZASTAVITELNÝ BIČ AMERICKÉ ARMÁDY DĚSÍ


https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/technika/254086-neuveritelne-znicujici-zbran-nezastavitelny-bic-americke-armady-desi/

 

 

JAPONSKO 7 LET PO FUKUŠIMĚ: 9 REAKTORŮ JIŽ ZNOVU BĚŽÍ, DALŠÍ ČEKAJÍ NA SPUŠTĚNÍ

 

https://oenergetice.cz/jaderne-elektrarny/japonsko-7-let-fukusime-9-reaktoru-jiz-bezi-dalsi-cekaji-spusteni

 

 

VĚDCI SPOČÍTALI, ZA JAK DLOUHO ZLIKVIDUJEME PRALESY. NAŠE DĚTI UŽ JE NEUVIDÍ

https://globe24.cz/revue/67138-vedci-spocitali-za-jak-dlouho-zlikvidujeme-pralesy-nase-deti-uz-je-neuvidi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

DO 30 LET ZMIZÍ POLOVINA LEDOVCŮ V ALPÁCH. I KDYŽ OMEZÍME EMISE

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/alpy-tani-ledovcu-snih-hory-klimaticke-zmeny-oteplovani/r~2df445545b8511e9b2a00cc47ab5f122/

 

 

V EURÓPSKYCH RIEKACH PLÁVAJÚ PESTICÍDY A LIEKY

 

Graf s mapou Evropy

 

https://www.aktuality.sk/clanok/683799/v-europskych-riekach-plavaju-pesticidy-a-lieky/

 

 

ČESKO NESTÍHÁ PLNIT LIMITY PRO ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ, VARUJE KONTROLNÍ ÚŘAD

https://www.e15.cz/domaci/cesko-nestiha-plnit-limity-pro-znecisteni-ovzdusi-varuje-kontrolni-urad-1355751

 

 

V LEDOVCÍCH JE ULOŽENA SPOUSTA RADIOAKTIVNÍHO SPADU. TEĎ TO VŠECHNO ROZTÁVÁ

 

https://www.stoplusjednicka.cz/v-ledovcich-je-ulozena-spousta-radioaktivniho-spadu-ted-vsechno-roztava?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VEDCI ODHALILI ĎALŠIU HROZBU SÚVISIACU S TOPENÍM ĽADOVCOV: MÔŽE SPÔSOBIŤ KATASTROFU

 

https://www.topky.sk/cl/13/1787375/Vedci-odhalili-dalsiu-hrozbu-suvisiacu-s-topenim-ladovcov--Moze-sposobit-katastrofu

 

 

CHRAŇTE OCEÁNY, VYZVAL SEYCHELSKÝ PREZIDENT Z HLOUBKY 120 METRŮ POD MOŘEM

 

https://www.novinky.cz/koktejl/502507-chrante-oceany-vyzval-seychelsky-prezident-z-hloubky-120-metru-pod-morem.html

 

 

KŮROVCOVÁ KALAMITA DOSÁHLA LONI ZCELA EXTRÉMNÍHO ROZSAHU. PROGNÓZA NA LETOŠEK NENÍ PŘÍZNIVÁ

 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/kurovcova-kalamita-dosahla-v-roce-2018-zcela-extremniho-rozsahu.prognoza-na-letosek-neni-prizniva?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČELÍME NEJVĚTŠÍ HROZBĚ ZA TISÍCE LET, TVRDÍ VĚDCI. BBC ODVYSÍLALA OČEKÁVANÝ DOKUMENT

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/celime-nejvetsi-hrozbe-za-tisice-let-tvrdi-vedci-bbc-odvysilala-ocekavany-dokument-70692?dop-ab-variant=8&seq-no=1&source=hp

 

 

ČERNOBYL NEBYL NEJHORŠÍ ?  O KYŠTYMSKÉ KATASTROFĚ SE MLČELO 20 LET

https://globe24.cz/technika/67246-cernobyl-nebyl-nejhorsi-o-kystymske-katastrofe-se-mlcelo-20-let?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

CO ZAPŘÍČINILO TŘETÍ NEJVĚTŠÍ JADERNOU NEHODU ?  KYŠTYMSKÁ KATASTROFA BYLA ZVEŘEJNĚNA AŽ PO 30 LETECH A PŘESNÉ ČÍSLO OBĚTÍ NEZNÁME ANI DNES.

 

https://nasregion.cz/co-zapricinilo-treti-nejvetsi-jadernou-nehodu-kystymska-katastrofa-byla-zverejnena-az-po-30-letech-a-presne-cislo-obeti-nezname-ani-dnes-111022?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

V NÍZKYCH TATRÁCH ZA ÉRY ŠÉFA PARKU ZMIZLO 73 HEKTÁROV PRALESA, NEODVOLAJÚ HO

 

https://www.aktuality.sk/clanok/679751/v-nizkych-tatrach-za-ery-sefa-parku-zmizlo-73-hektarov-pralesa-neodvolaju-ho/

 

 

JSEM TU, PROTOŽE NEUMÍM PLAVAT. STUDENTI STÁVKOVALI PROTI IGNOROVÁNÍ ZMĚN KLIMATU

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/foto-cesti-studenti-protestuji-vadi-jim-ignorovani-klimatick/r~ee63809846fe11e9a305ac1f6b220ee8/

 

 

LAGUNY OSTRAMO: OKOLO ČIŠTĚNÍ JEDOVATÉ PŮDY ZAČÍNÁ BÝT DUSNO
 

https://www.denik.cz/regiony/laguny-ostramo-okolo-cisteni-jedovate-pudy-zacina-byt-dusno-20190417.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

RIZIKOVÉ POČASÍ: V CELÉM ČESKU HROZÍ POŽÁRY. NOVÁ PŘEDPOVĚĎ NA TÝDEN

https://eurozpravy.cz/pocasi/pocasi-v-cr/255481-v-celem-cesku-hrozi-pozary-nova-predpoved-pocasi-na-tyden/

 

 

ČESKU HROZÍ KVŮLI SUCHU POŽÁRY, VARUJÍ METEOROLOGOVÉ

 

https://www.novinky.cz/domaci/502970-cesku-hrozi-kvuli-suchu-pozary-varuji-meteorologove.html

 

 

EKOLÓGOVIA VARUJÚ PRED MOŽNOU KATASTROFOU V BALTSKOM MORI. TRESKE HROZÍ VYHYNUTIE

 

Ovšem vylovené tresky z Baltu mají nejvíc škodlivin z tohoto uzavřeného moře, takže jako potravina pro lidi je značně nebezpěečná – to v článku chybí.

 

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1927426-ekologovia-varuju-pred-moznou-katastrofou-v-baltskom-mori-treske-hrozi-vyhynutie

 

 

KLIMATICKÁ ZMĚNA JE RYCHLEJŠÍ, NEŽ SE ČEKALO. ČESKÁ VLÁDA NEPOCHOPITELNĚ ODMÍTÁ NEJLEVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

 

https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/786/klimaticka-zmena-je-rychlejsi-nez-se-cekalo-ceska-vlada-nepochopitelne-odmita-nejlevnejsi-reseni/

 

 

VEDRO NIČÍ ČESKÉ STROMY. PÉČE ZDRAŽÍ O MILIARDY A ZMĚNÍ SKLADBU

 

https://www.ekonomickymagazin.cz/2019/04/vedro-nici-ceske-stromy-pece-zdrazi-o-miliardy-a-zmeni-skladbu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

SVĚTOVÝ PROBLÉM, STATISÍCŮM ORGANISMŮ HROZÍ VYHYNUTÍ, TVRDÍ VĚDCI

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/255794-svetovy-problem-statisicum-organismu-hrozi-vyhynuti-tvrdi-vedci/

 

 

ŽLUTÉ ČESKO ?  POLE S ŘEPKOU SE EXTRÉMNĚ HNOJÍ A STŘÍKAJÍ, PŮDA ZMRTVÍ, ČEKAJÍ NÁS POTÍŽE, ŘÍKÁ HRUŠKA

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66130920-zlute-cesko-pole-s-repkou-se-extremne-hnoji-a-strikaji-puda-zmrtvi-cekaji-nas-potize-rika-hruska?fbclid=IwAR2zps-8-CBy-17FjJZSBOdn3lowLkXlptYrD3Ojs2kkvnwH2LiR-VFBBOE

 

 

U SOUSEDŮ JAKO NA SAHAŘE, PODÍVEJTE SE. POLSKO ZASÁHLY PÍSEČNÉ BOUŘE A ZPŮSOBILY NEHODY

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/polsko-zasahly-pisecne-boure-a-zpusobily-nehody-na-silnicich-na-vine-je-sucho-70927?dop-ab-variant=9&seq-no=1&source=hp

 

 

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA JE MRTVÁ, CHYBÍ V NÍ ŽÍŽALY I KRTCI, PROTO NEZADRŽUJE VODU, ŘÍKÁ PŘÍRODOVĚDEC. PŘI DEŠTI BUDE ZASE PROBLÉM S EROZÍ

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66560070-zemedelska-puda-je-mrtva-chybi-v-ni-zizaly-i-krtci-proto-nezadrzuje-vodu-rika-prirodovedec-pri-desti-bude-zase-problem-s-erozi

 

 

PLASTY A GLYFOSÁT ROUNDUP. ZA KOHO DOOPRAVDY KOPOU TI, CO O NÁS ROZHODUJÍ ?

 

https://www.stream.cz/adost/10031572-plasty-a-glyfosat-roundup-za-koho-doopravdy-kopou-ti-co-o-nas-rozhoduji

 

 

ROZSÁHLÉ LÁNY VYSUŠUJÍ ČESKO. SKLIZENÁ POLE SE UMÍ ROZPÁLIT JAKO BETONOVÁ PARKOVIŠTĚ

 

https://www.lidovky.cz/domov/rozsahle-lany-vysusuji-cesko-sklizena-pole-se-umi-rozpalit-jako-betonova-parkoviste.A190427_185128_ln_domov_ele

 

 

BIOLOG NAZÝVÁ ČESKÁ POLE ZEMĚDĚLSKOU POUŠTÍ

 

https://tv.idnes.cz/domaci/biolog-ceska-pole-nazyva-zemedelskou-pousti.V190427_111812_idnestv_jda

 

 

PESTICIDY ?  MYSLÍM, ŽE KATASTROFA JE VHODNÉ SLOVO, ŘÍKÁ BIOLOG PAVEL POC

https://www.denik.cz/z_domova/katastrofa-je-myslim-vhodne-slovo-20200417.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

FOTO: MEZINÁRODNÍ PROTEST NA ČESKÝCH HRANICÍCH. STOVKY LIDÍ BROJÍ PROTI POLSKÉMU DOLU

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/foto-protest-proti-rozsireni-dolu-turow/r~5cea4c566a5211e993a6ac1f6b220ee8/

 

 

POSTREK PROTI BURINE, KTORÝ SPÔSOBUJE RAKOVINU, POTÁPA GIGANT BAYER

 

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1933173-akcionari-vedeniu-bayeru-neveria

 

 

PLASTOVÁ BRČKA NEMÁ SMYSL ŘEŠIT: NEJVÍCE ZATĚŽUJEME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SPOTŘEBOU ENERGIÍ A JÍDLEM

 

https://techfocus.cz/veda-vesmir/1237-plastova-brcka-nema-smysl-resit-nejvice-zatezujeme-zivotni-prostredi-spotrebou-energii-a-jidlem.html

 

 

JÍDLO V KOŠI: NEJVÍCE PLÝTVÁ „KLIMATICKY ZODPOVĚDNÁ“ NASTUPUJÍCÍ GENERACE

 

https://www.euro.cz/udalosti/cim-mladsi-lide-tim-casteji-vyhazuji-jidlo-do-kose-1449344

 

 

NAŠE PŮDA JE VE STAVU, KDY POŽÍRÁ SAMA SEBE, ŘÍKÁ LADISLAV MIKO

 

Video o půdě a podrobný článek.

 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/nase-puda-je-ve-stavu-kdy-pozira-sama-sebe-rika-ladislav-miko?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ZPRÁVA OSN VARUJE: VYHYNUTÍ HROZÍ MILIONU DRUHŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/504149-zprava-osn-varuje-vyhynuti-hrozi-milionu-druhu-zivocichu-a-rostlin.html

 

 

MILIONU DRUHŮ ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN HROZÍ VYHYNUTÍ. 'NIČÍME ZÁKLADY NAŠICH EKONOMIK,' VARUJE OSN

 

https://www.lidovky.cz/svet/vyhynuti-hrozi-milionu-druhu-zivocichu-a-rostlin-z-osmi-milionu-na-zemi-tvrdi-osn.A190506_121402_ln_zahranici_ele

 

 

KAŽDÝ ROK UBÝVÁ 2,5 PROCENTA HMYZU. JESTLI TO TAK PŮJDE DÁL, ZA STO LET ZMIZÍ ÚPLNĚ

 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/kazdy-rok-ubyva-2-5-procenta-hmyzu-jestli-to-tak-pujde-dal-za-sto-let-zmizi-uplne.A190211_121931_ln_veda_ele?recommendationId=00000000-0000-5000-8000-000000000000

 

 

MIROSLAV VÍTEČEK: SUCHO, NEBO ŠPATNÉ HOSPODAŘENÍ S VODOU ?

 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-vitecek-sucho-nebo-spatne-hospodareni-s-vodou?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

LIDÉ ZNEČIŠŤUJÍ PŘÍRODU JAKO NIKDY PŘEDTÍM. PLANETA BUDE JINÁ, VARUJE BIOLOG

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/vymirani-druhu-planeta-zeme-bude-jina/r~7b5a41a8700811e9ad610cc47ab5f122/

 

 

SVĚT NA PRAHU ENERGETICKÉ KRIZE ?  STUDIE UKÁZALA, JAK MOC ŠPATNĚ NA TOM JSME

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/257293-kolik-zemi-by-bylo-potreba-aby-uspokojily-spotrebu-obyvatel-eu-odpoved-vas-mozna-prekvapi/

 

Podle studie World Wide Fund and Global Footprint Network od roku 1970 lidé konzumují více přírodních zdrojů než kolik jich planeta dokáže vyprodukovat. Aby se uspokojila potřeba průměrného člověka, bylo by potřeba další 1,7 Země.

 

Obyvatelé EU nicméně spotřebovávají přírodní zdroje a na ně navázané v ještě větší míře než průměrný světový člověk. Pokud by každý vykazoval stejnou míru spotřeby jako průměrný obyvatel EU, byla by potřeba 2,8 Zemí, aby planeta dokázala obnovit své zdroje.

 

Ekologická stopa zemí EU, která stanovuje, kolik biologicky produkované země lidé používají, v letech 1961 až 2016 vzrostla z 1,6 miliardy globálních hektarů (gha) na 2,3 miliardy gha. V současné době EU provozuje deficit biokapacity ve výši 1,3 miliard gha, což je míra ekvivalentní biokapacitě Číny.

 

Čína a USA jsou největšími spotřebiteli přírodních zdrojů, jako země je EU až třetí. Nicméně, zatímco Čína má dvojnásobně větší ekologickou stopu než USA a EU, ekologická stopa na osobu v USA a EU je mnohem větší. To je proto, že Čína má větší populaci, tedy spotřeba v USA a EU na osobu je mnohem větší.


Ze zemí EU nejvíc biokapacity spotřebovává Lucembursko. Ekologická stopa na osobu je zde přes 12 gha, ekologická stopa na průměrnou světovou osobu je přitom 1,6 gha. Na druhém místě země EU s největší ekologickou stopu je Estonsko, které spotřebovává přes 6 gha na hlavu, následované Dánskem.

 

Ze zemí Visegrádu vede Česká Republika, která se blíží 6 gha na hlavu. Polsko a Slovensko jsou něco málo nad 4 gha na osobu, Maďarsko je pod 4 gha. ČR je i nad Německem, které se blíží 5 gha. Nejmenší spotřebu gha na hlavu má Rumunsko, které je těsně nad 3 gha na osobu.

 

Studie tvrdí, že EU může zajistit udržitelnou stabilitu zastavením odlesňování, zastavením nadměrného rybolovu, podporou financování ekologických průmyslových odvětví a plným splněním emisních cílů klimatické dohody z roku 2015 v Paříži.


Komentář:

 

Pomocí biokapacity / člověka jsou definovány možnosti, zdroje a hlavně spotřeba vzhledem k těmto zdrojům. Bylo by potřeba vysázet lesy na pouště, např. na Saharu atd., aby se zvětšila rozloha lesů a tím i kapacita jejich zeleně hlavně pro zpracování CO2 a tvorbu O2 - kyslíku, ten je tvořen i v oceánech fytoorganismy.

 

 

NA ŘEKÁCH SE STALA ZVĚRSTVA A Z PŮDY DĚLÁME MRTVÝ PÍSEK, SUCHO JE VÝZVA, ŘÍKÁ HYDROGEOLOG HRKAL

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66568010-na-rekach-se-stala-zverstva-a-z-pudy-delame-mrtvy-pisek-sucho-je-vyzva-rika-hydrogeolog-hrkal

 

O Izraeli, který zvládá nedostatek vody.

 

 

NEBEZPEČNÉ 5G SÍTĚ? OHROŽUJÍ NAŠI SCHOPNOST PŘEDPOVÍDAT POČASÍ, VARUJÍ METEOROLOGOVÉ
 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/257211-nebezpecne-5g-site-ohrozuji-nasi-schopnost-predpovidat-pocasi-varuji-meteorologove/

 

 

TŘICET, PADESÁT MILIARD NA BOJ SE SUCHEM. PROČ NE ROVNOU STO, PĚT SET, NEKONEČNO?

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/miliardy-na-boj-se-suchem-proc-ne-rovnou-sto-pet-set/r~bfcf2d5440e511e5a896002590604f2e/

 

 

EVROPA ŽIJE ZA HRANICÍ PŘÍRODY, VYČERPALA UŽ ZDROJE PRO LETOŠEK. ČEŠI PRŮMĚR ZLEPŠUJÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cesi-budou-zit-na-ekologicky-dluh-od-pulky-kvetna/r~cefbc916724d11e9a305ac1f6b220ee8/

 

 

EVROPA OD PÁTKU ŽIJE NA EKOLOGICKÝ DLUH. DOŠLY JÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/evropska-unie-ekologicky-dluh-prirodni-zdroje-planeta-zeme-ochrana-prirody.A190509_110757_zahranicni_kha?

 

Z demonstrace studentů 15.3.2019 v Praze:

 

NECHÁPU, ŽE ZA TOHLE MUSÍM PROTESTOVAT.

 

Odpověď: Lidstvo si samo stvořilo loutkosvět ovládaný z 90 % entitami z Temných světů.

 

AŽ BUDU VELKÁ, CHCI BÝT NAŽIVU

 

DINOSAUŘI SI TAKÉ MYSLELI, ŽE MAJÍ ČAS

 

JE TO NA KAŽDÉM Z NÁS

 

NEMÁME PLAN-ETU B

 

VÍCE PLANET NEMÁME

 

ZACHRAŇME PLANETU

 

 

EKOSYSTÉM I OBYVATELÉ V OHROŽENÍ. DVĚ TŘETINY VELETOKŮ JSOU ZNIČENÉ, VARUJÍ VĚDCI

 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/257335-ekosystem-i-obyvatele-v-ohrozeni-dve-tretiny-veletoku-jsou-znicene-varuji-vedci/

 

 

KOLIK STROMŮ STOJÍ VAŠE DOVOLENÁ ?  KLIDNĚ I CELÝ LES

 

https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/794/kolik-stromu-stoji-vase-dovolena-klidne-i-cely-les/

 

 

Když se podíváte na množství emisí a rozlohu lesíka potřebného pro akumulaci jednoho letu nebo cesty SUVéčkem, asi vám to vyrazí dech: 

 

Elektromobil, pokud elektřina pochází z větru: 0

Autobus: 289 liber co2

Elektromobil, elektřina pochází z ropy: 549 liber co2

Vlak: 629 liber co2

Letadlo, ekonomická třída: 643 liber co2

Letadlo, první třída: 1286 liber co2

Automobil, poháněný fosilním palivem: 1836 liber Co2

Automobil, SUV: 2363 liber co2

 

 

AMERICKÉ NÁRODNÍ PARKY SE POTÝKAJÍ SE ZNEČIŠTĚNÝM OVZDUŠÍM

 

https://21stoleti.cz/2019/05/09/americke-narodni-parky-se-potykaji-se-znecistenym-ovzdusim/

 

 

I KDYŽ ZAPRŠÍ, SUCHO TO NEŘEŠÍ. PŘESTALO SE TÉMĚŘ ORAT A PŮDA JE MRTVÁ, ŘÍKÁ ODBORNÍK

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/sucho-povodne-ochrana-prirody/r~9b159bbc6ce011e98aa4ac1f6b220ee8/

 

Co s tím může dělat běžný občan ?

 

Může pomáhat pečovat o živé tvory žijící v blízkosti, být šetrný k přírodě, omezit svoji spotřebu. Může také aktivně ovlivňovat rozhodování lidí ve své obci ku prospěchu krajiny, účinně hlídat územní plány i rozhodování úřadů ve správních řízeních. A v neposlední řadě  by si mohl číst volební programy a vybírat politiky a jejich strany podle toho, co v životním prostředí naslibují. Ale také podle toho, zda si na sliby ještě vzpomenou, pokud už byli zvoleni.

 

A co mohou lidé dělat přímo se suchem ?

 

I jako bezvýznamný človíček můžu udělat hodně užitečného, to je dobré si uvědomit. Každý může třeba dát v době sucha na správné místo misku s vodou. Ulehčí tak život spoustě zvířat. A neplýtvat vodou, což obnáší třeba i nesekat trávník častěji než dvakrát ročně. Minimalizovat používání "chemie", nestříkat pampelišky herbicidy jen proto, že mi rostou mezi dlaždicemi. 

 

 

ZÁNIK BIODIVERZITY SPOLEČNĚ S KLIMATICKOU ZMĚNOU ZÁSADNĚ OVLIVNÍ ŽIVOT NA ZEMI, TAK JAK HO ZNÁME, SHODUJÍ SE VĚDCI Z CELÉHO SVĚTA

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66569120-zanik-biodiverzity-spolecne-s-klimatickou-zmenou-zasadne-ovlivni-zivot-na-zemi-tak-jak-ho-zname-shoduji-se-vedci-z-celeho-sveta

 

 

INVAZE Z KVĚTINÁČŮ. NEBEZPEČNÉ HOUBY Z CIZINY OHROŽUJÍ ČESKÉ LESY

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/houby-invazni-druhy-kurovec-les-kvetinac.A190509_171023_domaci_onkr

 

 

POŽADUJÍ VÝJIMKY, PODÁVAJÍ ŽALOBY: ENERGETIKY TRÁVÍ RTUŤ

 

https://www.euro.cz/byznys/pozaduji-vyjimky-podavaji-zaloby-energetiky-travi-rtut-1449828

 

 

PŘÍRODNÍ DRUHY MIZÍ REKORDNÍM TEMPEM. BUDE TO JAKO VYMÍRÁNÍ DINOSAURŮ

 

https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/804/priacuterodniacute-druhy-miziacute-rekordniacutem-tempem-bude-to-jako-vymiacuteraacuteniacute-dinosauru-varujiacute-vedci/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NEMÁME ANI 12 LET. ČEKÁ NÁS SUCHO, EXTRÉMNÍ VLNY VEDER I ZÁPLAVY A MASIVNĚJŠÍ MIGRACE, ŘÍKÁ VĚDEC AČ

 

https://denikn.cz/90439/nemame-ani-12-let-ceka-nas-sucho-extremni-vlny-veder-i-zaplavy-a-masivnejsi-migrace-rika-vedec-ac/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Klíčová záležitost by měla být seriózní diskuse kolem zpoplatnění fosilních paliv. Když je něco levné, spotřeba bude vysoká. Například letecká doprava nepodléhá žádné spotřební dani, v podstatě se dotuje. Úplně první věc by mělo být zrušení dotací do fosilních zdrojů. Ať už do těžby, či do využívání. Opatření by měla jít přes peněženky, na nic jiného lidé neslyší. Dotují se obnovitelné zdroje, kotlíkové dotace. Ale to, že něco zadotuji, neznamená, že omezím spotřebu jinde. Takže z mého pohledu, i většina ekonomů to podporuje, je třeba zpoplatnění nadbytečné spotřeby. Od uhlí přes ropu a zemní plyn. Jakmile se zdraží emise, zdraží se veškerá spotřeba, která s tím souvisí.

 

 

HMYZ VYMÍRÁ, BIODIVERZITA MIZÍ. GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU ODVÁDÍ POZORNOST OD AKUTNĚJŠÍ A FATÁLNÍ HROZBY, ŘÍKÁ RESPEKTOVANÝ VĚDEC

 

https://denikn.cz/121890/hmyz-vymira-biodiverzita-mizi-globalni-zmeny-klimatu-odvadi-pozornost-od-akutnejsi-a-fatalni-hrozby-rika-respektovany-vedec/?ref=in

 

 

UŽ TO VÁŽNĚ NENÍ SRANDA. HROZÍ NÁM HROMADNÉ VYMÍRÁNÍ A POPRVÉ ZA NĚ MŮŽE ŽIVÁ BYTOST, ŘÍKÁ JEDEN Z AUTORŮ ALARMUJÍCÍ ZPRÁVY

 

https://denikn.cz/122623/uz-to-vazne-neni-sranda-hrozi-nam-hromadne-vymirani-a-poprve-za-ne-muze-ziva-bytost-rika-jeden-z-autoru-alarmujici-zpravy/?ref=tema

 

 

ČERNOBYĽ JE STÁLE SMRTEĽNE NEBEZPEČNÝ. ZNEPOKOJUJÚCE ČERVENÉ FARBY NAZNAČUJÚ, ŽE SA OBLASŤ VYČISTÍ AŽ ZA DESAŤTISÍCE ROKOV

 

https://refresher.sk/65535-Cernobyl-je-stale-smrtelne-nebezpecny-Znepokojujuce-cervene-farby-naznacuju-ze-sa-oblast-vycisti-az-za-desattisice-rokov?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

PONORKA SE POTOPILA NA DNO MARIÁNSKÉHO PŘÍKOPU - I TAM NAŠLA IGELITOVÉ SÁČKY

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/504742-ponorka-se-potopila-na-dno-marianskeho-prikopu-i-tam-nasla-igelitove-sacky.html

 

 

PESTICIDY A HNOJIVA HUBÍ VEŠKERÝ ŽIVOT, NIČENÍ KRAJINY SI PLATÍME Z DANÍ, ŘÍKÁ HRUŠKA

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/pesticidy-a-hnojiva-hubi-veskery-zivot-niceni-krajiny-si-pla/r~59b8251677c811e9ab10ac1f6b220ee8/

 

 

NOVÁ HROZBA PRO PLANETU: LIDSTVO SE MŮŽE SVOJÍ VINOU UDUSIT
 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/257890-nova-hrozba-pro-planetu-lidstvo-se-muze-svoji-vinou-udusit/

 

 

TROPICKÝ RÁJ JE ZAVALENÝ PLASTOVÝMI SANDÁLY A KARTÁČKY NA ZUBY

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/505204-tropicky-raj-je-zavaleny-plastovymi-sandaly-a-kartacky-na-zuby.html

 

 

V CENTRÁLNÍ ANTARKTIDĚ NABRALO TEMPO UBÝVÁNÍ LEDU NA OBRÁTKÁCH. VĚDCI BIJÍ NA POPLACH

 

https://svetobeznik.info/v-centralni-antarktide-nabralo-tempo-ubyvani-ledu-na-obratkach-vedci-biji-na-poplach/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

AŽ 99 PERCENT PLASTOV V MORIACH JE NEVIDITEĽNÝCH. KAM MIZNÚ ?

 

https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/1942899-az-99-percent-plastov-v-moriach-je-neviditelnych-kam-miznu

 

 

V ČESKÝCH NÍŽINÁCH VZNIKNE LESOSTEP, ÚRODNÝ PÁS SE POSUNE NA SEVER. A CO BUDE DÁL ?

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-ceskych-nizinach-vznikne-lesostep-urodny-pas-se-posune-na-sever-a-co-bude-dal-72176?dop-ab-variant=3&seq-no=3&source=hp

 

 

EXTRÉMNÍ ZEMĚDĚLSKÉ SUCHO SE ROZŠÍŘILO NA 30 PROCENT ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY. I PŘESTO, ŽE ZAČÁTEK KVĚTNA BYL DEŠTIVÝ, PROBLÉM SE SPODNÍ VODOU ZŮSTÁVÁ.

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zmrzacili-jsme-reky-nove-prehrady-v-boji-se-suchem-nepomohou-72158?dop-ab-variant=3&seq-no=1&source=hp

 

 

NA ČTVRTINĚ ZÁPADNÍ ANTARKTIDY SE POVÁŽLIVĚ ZTENČUJE LED

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/505327-na-ctvrtine-zapadni-antarktidy-se-povazlive-ztencuje-led.html

 

 

MOHUTNÝ POŽÁR V ALBERTĚ SEŽEHL SKORO 70 TISÍC HEKTARŮ LESA, NEKONTROLOVANĚ SE ŠÍŘÍ

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/505394-mohutny-pozar-v-alberte-sezehl-skoro-70-tisic-hektaru-lesa-nekontrolovane-se-siri.html

 

 

JUSTIN BIEBER, POHROMA ISLANDU. ZPĚVÁKOVI FANOUŠCI OHROŽUJÍ KŘEHKÝ KAŇON

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/justin-bieber-island-kanon-fjadrargljufur-turiste-fanousci.A190521_102604_zahranicni_kha

 

 

MNISLAV ZELENÝ-ATAPANA: V KAŽDÉM MOBILU JE KUS UKRADENÉ AMAZONSKÉ DŽUNGLE

 

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Mnislav-Zeleny-Atapana-V-kazdem-mobilu-je-kus-ukradene-amazonske-dzungle-577904

 

Pravda, mladí se vůbec rádi bouří, zvlášť proti starým pořádkům a nepořádkům. Jistě je dobře, že na to poukazují, protože naše Země je opravdu ohrožena. Mladí však chtějí, aby to někdo prostě za ně zařídil. „Snižte teplotu našeho klimatu o 1,5 stupně Celsia !“, volají třeba do éteru. Zapomínají však, že když něco chceme, nelze jen žádat, aby to někdo zařídil.

 

Mladí si, bohužel, v poslední době zvykli, že mají právo na své nároky, na své žádosti, na své potřeby a že když něco chtějí, má to někdo zařídit. Třeba stát, poslanci, politici. Jenže ti nezařídí nikdy nic podstatného, zásadního. Jen podléhají svým vykonstruovaným iluzím o rostoucím se blahu lidstva cestou zvyšující se výroby. Čím víc vyjede aut z továren, tím líp. Čím víc nových modelů mobilů opustí vrata výroben, tím lépe ukojíme touhy mladých občanů a opět tak všem dokážeme svou sílu a moc. Jenže právě výroba jde vždy na úkor Země. Matička Země nám však zatím neposílá faktury, a tak to zneužíváme. Možná posílá jen drobná proforma faktury, jakási upozorňování.

 

Žádný produkt není jen ze vzduchoprázdna, ale z něčeho vyrvaného z nitra Země. Každý tak svým způsobem života tuto Zem ničí. Někdo více, někdo méně. Amazonští indiáni a jiné přírodní národy naši Zemi neničí vůbec, protože se cítí její posvátnou součástí, protože se cítí za ochránce Matky přírody, Matky Země, Matky Univerza. Žijí ve svých teritoriích tisíce let, aniž se zpronevěřili přírodním zákonům a principům, a proto jejich životní prostředí není narušené, zničené.

 

My všichni, a zvlášť někteří v našem takzvaném civilizovaném světě, se však podílíme na likvidaci našeho životního prostředí svou děsivou spotřebou, kterou neustále zvyšujeme. Logicky tím dochází k zvyšujícímu rabování přírodních zdrojů. Nezapomínejme, že každý výrobek jde ze zdrojů naší Země!

 

I takzvané generování finančních prostředků pro různá stipendia, Erasmy, granty, podpory, fondy atd., které bouřící se mladá generace považuje za samozřejmou součást svých potřeb a nároků, vznikají pouze cestou predátorského dolování přírodních zdrojů. Jenže každý chce být in, chce zdarma studovat v cizině, mít poslední modely mobilů, tabletů, aut, tenisek, kalhot, lyží, parket, nábytku, rtěnek, vlastně čehokoliv, čímž tlačí výrobce do roztáčení kol nadvýroby a spotřeby, ve které naše civilizace, bohužel, vidí jen pozitiva.

 

Žádný velký rozdíl od dob, kdy bolševici viděli v kouřících komínech roztočených kol továren chrlící ocel symbol pokroku a jejich úspěchů. Místo vyrabovaných zdrojů Země ji zavalujeme odpady, kouřem, smradem. Dobro odměňujeme zlem.

 

Každý z nás a zejména mladá generace, když chce zachraňovat budoucnost Země, a to je třeba v každém případě, musí být skromnější ve svých potřebách. Měli by si možná raději vzít ranec na záda a vyrazit do světa stopem nebo pěšky a na studia si vydělávat rukama, třeba mytím nádobí a záchodů v restauracích nebo prodáváním hamburgerů po nocích.

 

Měli by třeba vědět, že v každém jejich mobilu mají kus ukradené amazonské džungle.

 

Tak ať svými nadbytečnými potřebami nenutí firmy, proti kterým se farizejsky bouří, ke zvyšující těžbě dřeva, zlata, niobia v Amazonii, ale i jiných přírodních zdrojů na celém světě, protože tyto firmy to těží pro ně, pro jejich pohodlí a zábavu. Ano, pro jejich, potažmo naši, vyšší a vyšší životní úroveň.

 

Jistě, někdo namítne, že je to přece nutná součást pokroku, cesta k vyšším a vyšším cílům naší existence. Jenže nelze sedět na dvou židlích: buď pokrok se všemi technickými vymoženostmi a lákadly vedoucí k záhubě, ke kolapsu anebo čistá a zdravá Země pro další život lidstva. Země jednoduše nebude časem schopna neustále plnit naše chamtivé potřeby, dotovat svými zdroji naši cestu k blahobytu a luxusu.

 

Země začne časem posílat faktury. Země přece také něco potřebuje. Je to živý organismus a měli bychom ji její dobro vracet. Tak, jak to činí „mí“ indiáni svými dary, obyčejnými bavlněnými vlákny, listy koky či trochou tabáku, prostě symbolickými platbami pagamentos přírodě, Zemi, která naší činností trpí. Vše doprovázejí svými tanci a zpěvy, nám se to zdá směšné, zastaralé a hlavně nevědecké. Nejraději bychom jim všem udělili „vyznamenání“ Bludný kámen.

 

Zato vědecké vynálezy drancující nerostné a jiné přírodní zdroje se nám zdají správné, protože jsou vidět a my díky nim bohatneme a zvyšujeme si životní úroveň. To, že vždy je něco za něco, nás nezajímá, dokud se nás to netýká, dokud se nás to nedotkne. Anebo co takový řízený pokrok a řízená Země ? Asi jako řízený brexit, cha, cha, cha !

 

Takto fungující a takto myslící demonstrující mládež je vlastně jen pokrytecká. Něco požaduje, sice dobrou věc, ale dělá vše proto, aby to bylo neuskutečnitelné. Zejména ona svou masivní spotřebou roztáčí ta neviditelná „kola továren“, aby se výrobky neustále inovovaly, a aby se do světa chrlily stále rychleji a masivněji. A politici jen v tichosti tleskají ručičkami, jak to všechno funguje, jak grafy produktivity stoupají, jak rostou jejich i naše příjmy...

 

Snižme všichni, přátelé, a především ti mladší, své potřeby a buďme skromnější. Jedině tak ochráníme naši Zemi, ze které jsme vyšli, jedině tak zpomalíme cestu k zániku Země.

 

 

 

STUDIE VARUJE PŘED KATASTROFOU: MILIONY LIDÍ PŘIJDOU O DOMOV, NĚKTERÉ MĚSTA ÚPLNĚ ZANIKNOU


https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/258297-studie-varuje-pred-katastrofou-miliony-lidi-prijdou-o-domov-nektere-mesta-uplne-zaniknou/

 

 

NEBUDE VODA ANI POTRAVINY, ČESKO SE MĚNÍ V POUŠŤ A BUDE TO URČITĚ HORŠÍ, MÁME UŽ JEN ROKY, VARUJE ZEMĚDĚLEC

 

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/95267/nebude-voda-ani-potraviny-cesko-se-meni-v-poust-a-bude-to-urcite-horsi-mame-uz-jen-roky-varuje-zemedelec.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Farmář Daniel Pitek objasňuje jak farmáři a lesníci ničí krajinu a navrhuje řešení, podobná, jako mají v Rakousku..

 

 

NÁDHERNÝ PŘÍRODNÍ ÚKAZ, KTERÝ ALE SKRÝVÁ VELKÉ NEBEZPEČÍ. TO JE JEZERO ABRAHAM V KANADĚ

 

https://zajimavaevropa.cz/ze-sveta/nadherny-prirodni-ukaz-ktery-ale-skryva-velke-nebezpeci-to-je-jezero-abrahama-v-kanade/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

MICHAL MEDEK: MYSLIVOST BRZDÍ SCHOPNOST LESŮ ZADRŽOVAT VODU

 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/michal-medek-myslivost-brzdi-schopnost-lesu-zadrzovat-vodu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

ELEKTRÁRNA POČERADY SPÁLÍ 10 TUN UHLÍ ZA MINUTU. 6,5 „PROLETÍ KOMÍNEM”, ZBYTEK JDE NA VÝVOZ

 

https://www.cestyksobe.cz/elektrarna-pocerady-spali-10-tun-uhli-za-minutu-65-proleti-kominem-zbytek-jde-na-vyvoz/30930

 

Zde je možno poslat hlas za zrušení elektrárny Počerady:

 

www.smradzpocerad.cz

 

 

ROZŠIŘOVÁNÍ NECHCEME. LIDÉ V POHRANIČÍ BOJUJÍ PROTI POLSKÉMU DOLU TURÓW

https://www.denik.cz/z_domova/rozsirovani-nechceme-lide-v-pohranici-bojuji-proti-polskemu-dolu-turow-20190521.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ATMOSFÉRU PLANETY ZANEŘÁĎUJÍ TISÍCE TUN ZAKÁZANÉHO FREONU. VYPOUŠTÍ HO ČÍNA

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/505616-atmosferu-planety-zaneraduji-tisice-tun-zakazaneho-freonu-vypousti-ho-cina.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VĚDCI VYPÁTRALI TAJEMNÝ ZDROJ PLYNU, KTERÝ NIČIL OZONOVOU VRSTVU. VYRÁBĚLI HO V ČÍNĚ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/tovarny-v-cine-vyrabely-zakazany-plyn-nicil-ozonovou-vrstvu/r~a31a84be7d4611e9b9980cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ZAMOŘENÁ PLANETA: KOUSKY PLASTŮ JSOU VE VZDUCHU I PITNÉ VODĚ. JAK MOC ŠKODÍ ZDRAVÍ, VĚDCI NETUŠÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zamorena-planeta-kousky-plastu-jsou-ve-vzduchu-i-pitne-vode/r~5d17a55646eb11e88560ac1f6b220ee8/

 

 

TŘI ČTVRTINY MOŘSKÝCH RYB V SOBĚ MAJÍ PLASTY. JE TO HROZBA I PRO ZDRAVÍ LIDI, VARUJÍ VĚDCI

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/tri-ctvrtiny-morskych-ryb-v-sobe-maji-plasty-je-to-hrozba-i/r~07581cfc16d211e8bacfac1f6b220ee8/

 

 

VE VĚTŠINĚ KOHOUTKOVÉ VODY JSOU NEVIDITELNÉ PLASTY. VĚDCI JE NAŠLI I VE VZORCÍCH Z TRUMP TOWER

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zijeme-v-dobe-plastove-neviditelne-plasty-dokonce-i-pijeme-s/r~eb31e18e930511e7bce3002590604f2e/

 

 

JÍDLO V KOŠI: NEJVÍCE PLÝTVÁ „KLIMATICKY ZODPOVĚDNÁ“ NASTUPUJÍCÍ GENERACE

 

https://www.euro.cz/udalosti/cim-mladsi-lide-tim-casteji-vyhazuji-jidlo-do-kose-1449344

 

 

VĚDCI, LÉKAŘI, ODBORNÍCI A EXPERTI NA MIKROVLNY POŽADUJÍ ZASTAVIT BEZDRÁTOVOU TECHNOLOGII 5G. ČLEN PERSONÁLU OSN ŘÍKÁ: 5G JE VÁLKA PROTI LIDSTVU !  PROBUĎTE SE VŠICHNI

 

https://tadesco.cz/vedci-lekari-odbornici-a-experti-na-mikrovlny-pozaduji-zastavit-bezdratovou-technologii-5g-clen-personalu-osn-rika-5g-je-valka-proti-lidstvu-probudte-se-vsichni/

 

 

BOJ PROTI SUCHU: KLIMA DO ROKU 2050 UŽ VE SVÉ MOCI NEMÁME, MUSÍME SE PŘIZPŮSOBIT
 

https://www.denik.cz/ekonomika/boj-proti-suchu-klima-do-roku-2050-neovlivnime-musime-se-prizpusobit-20190528.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

JAKO NA SAHAŘE. PŮDA NA MIKULOVSKU SE MĚNÍ V ČISTÝ PÍSEK, VARUJE BOTANIČKA

https://www.denik.cz/regiony/jako-na-sahare-z-pudy-v-kraji-se-stava-cisty-pisek-varuje-botanicka-20190511.html

 

 

SLOVENSKÉ TESCO OTVORILO S PRÁZDNYMI REGÁLMI. ZÁKAZNÍKOM CHCELO UKÁZAŤ, AKO BUDE VYZERAŤ SVET, KEĎ VYHYNÚ VČELY A MOTÝLE

 

https://refresher.sk/65829-Slovenske-Tesco-otvorilo-s-prazdnymi-regalmi-Zakaznikom-chcelo-ukazat-ako-bude-vyzerat-svet-ked-vyhynu-vcely-a-motyle

 

 

TOHLE JE KRIZE. SLAVNÝ DENÍK UŽ NECHCE PSÁT O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ

 

https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/822/tohle-je-krize-slavny-denik-uz-nechce-psat-o-klimaticke-zmene/

 

 

 

 

 

 

 

SVĚTOVÉ ŘEKY JSOU PLNÉ ANTIBIOTIK, REZISTENTNÍ BAKTERIE BUDOU ZABÍJET

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/reka-vyzkum-rezistence-antibiotika-leciva-leky-toky-cisticky-odpadnich-vod.A190528_120031_zahranicni_dtt

 

 

ŘEKY PO CELÉM SVĚTĚ JSOU PLNÉ ANTIBIOTIK. TA PAK PŘESTANOU FUNGOVAT, VARUJÍ VĚDCI

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/reky-po-celem-svete-zamoruji-antibiotika-bakterie/r~601573ae806b11e9819e0cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NEZAPOMÍNEJTE NA OXID UHLIČITÝ, ALE TEĎ ŘEŠTE METAN, HLÁSÍ NOAA

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nezapominejte-na-oxid-uhlicity-ale-ted-reste-metan-hlasi-noaa?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Dramaticky se zvyšuje uvolňování metanu do ovzduší jednak v tropech díky zvýšené aktivitě půdních bakterií, jednak pak v arktických pásmech Ruska, Kanady a Aljašky díky rozmrzání permafrostu na pevnině a v mělkých mořích.

 

 

POLABSKÁ KRAJINA TRPÍ. EXTRÉMNÍ SUCHO A ŠKŮDCI DECIMUJÍ TAMNÍ BOROVÉ LESY

 

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/stredocesky/polabska-krajina-mizi-sucho-a-skudci-decimuji-tamni-borove-l/r~ca61f646876511e9be22ac1f6b220ee8/

 

 

RUSKO MÁ NAKROČENO K EKOLOGICKÉ KATASTROFĚ. PRSTY V TOM MÁ I ČÍNA

 

https://zpravy.tiscali.cz/rusko-ma-nakroceno-k-ekologicke-katastrofe-prsty-v-tom-ma-i-cina-328837?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Za patnáct let Rusko může přijít o své zelené plíce: Rakovina hrozí všem ruským lesům. V ohrožení jsou především ty nejdůležitější - stromy na Sibiři. Mizí rychleji, než se dalo očekávat. Dřevo ruských lesů se totiž těží a exportuje se stejným zápalem jako ropa a plyn.

 

 

Z PREDPOKLADU VEDCOV O VÝVOJI KLÍMY ZOSTANETE ZDESENÍ: O PÁR DESAŤROČÍ HROZÍ NIEČO NEPREDSTAVITEĽNÉ

 

https://www.topky.sk/cl/13/1799735/Z-predpokladu-vedcov-o-vyvoji-klimy-zostanete-zdeseni--O-par-desatroci-hrozi-nieco-nepredstavitelne

 

 

TEPLÉ POČASÍ ROZPOUŠTÍ LEDOVCE NA EVERESTU. VÝSTUP BUDE VÍCE NEBEZPEČNÝ, VARUJE VĚDEC

 

https://www.lidovky.cz/svet/everest-se-otepluje-vystup-bude-vice-nebezpecny-varuje-vedec.A190606_072716_ln_zahranici_ele

 

 

NAJKRAJŠIE LESY SME ŤAŽILI. TIE ZVYŠNÉ SI OTRÁVIME ?

 

https://zurnal.pravda.sk/index.php?id=1326&no_cache=1&preview=1&ux_tx_ttnews[tt_news]=514459

 

 

METEOROLOGICKÝ PROJEKT WINDY IVA LUKAČOVIČE NOVĚ UKÁŽE MAPU KVALITY VZDUCHU PO CELÉM SVĚTĚ

 

https://www.czechcrunch.cz/2019/06/meteorologicky-projekt-windy-iva-lukacovice-nove-ukaze-mapu-kvality-vzduchu-po-celem-svete/

 

MAPA ZNEČIŠTĚNÍ NO2 – oxid dusíku, v menu vpravo jsou další druhy znečištění – hodnoty oxidů síry, oxidu uhelnatého, částic PM2,5, prachu, aerosolů, ozonu

 

https://www.windy.com/cs/-Zobrazit-p%C5%99idat-vrstvy/overlays?camsEu,no2,49.710,18.105,5

 

Významný projekt k ochraně ovzduší planety Země.

 

 

STREDOMORIE ZNEČISŤUJÚ DOVOLENKÁRI. V TALIANSKU JE V LETE O 30 PERCENT VIAC PLASTOVÉHO ODPADU

 

https://www.aktuality.sk/clanok/698710/stredomorie-znecistuju-dovolenkari-v-taliansku-je-v-lete-o-30-percent-viac-plastoveho-odpadu/

 

 

ULOŽENÍ JADERNÉHO ODPADU MŮŽE ČESKO PŘIJÍT AŽ NA 225 MILIARD. DOSUD STÁT UVÁDĚL POLOVINU

 

https://www.euro.cz/byznys/ulozeni-jaderneho-odpadu-muze-cesko-stat-az-225-miliard-dosud-stat-uvadel-polovinu-1454364

 

Přesně to neví nikdo, může to být i víc.

 

 

ZACHRAŇTE WILLYHO PŘED PLASTY. 8 MILIONŮ TUN ROČNĚ SKONČÍ V OCEÁNECH A V ŽALUDCÍCH

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/zachrante-willyho-pred-plasty-8-milionu-tun-rocne/r~0c0b3994887011e9ad610cc47ab5f122/

 

 

ŽÁDNÝ SCÉNÁŘ NENÍ DOST ČERNÝ: CIVILIZACE DO ROKU 2050 ZKOLABUJE, TVRDÍ THINK TANK

 

https://www.euro.cz/udalosti/nejcernejsi-vyhlidky-bez-ochrany-klimatu-civilizace-do-roku-2050-zkolabuje-tvrdi-think-tank-1454073?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Naprostý chaos zde máme již dnes. Díky tomu je mladá generace zcela dezorientovaná. Její životní perspektivy se zcela ztratily v právních kličkách současné daňové a sociální legislativy. Perspektivy osobní, pracovní i rodinné.

 

Do té doby, dokud lidé budou ničit Zemi, tak ona jim to takto vrátí – očistí se od nich jako od dotěrného hmyzu !

 

 

AMAZONSKÝ PRALES STÁLE VÍCE MIZÍ. VĚDCI VARUJÍ PŘED REKORDNÍM ÚBYTKEM

 

https://veda.instory.cz/746-amazonsky-prales-stale-vice-mizi-vedci-varuji-pred-rekordnim-ubytkem.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

V ČESKU NEEXISTUJE VODA BEZ ŠKODLIVÝCH CIZORODÝCH LÁTEK, UVÁDÍ AKADEMIE VĚD

 

https://www.lidovky.cz/relax/veda/v-cesku-neexistuje-voda-bez-skodlivych-cizorodych-latek-uvadi-akademie-ved.A190608_122720_ln_veda_ele

 

Jedinou bezpečnou pitnou vodou je domácí destilovaná voda  -  www.co-jist.cz

 

 

JADERNÉ INCIDENTY SE NEVYHNULY ANI USA. LÉTA BYLY V PŘÍSNÉM UTAJENÍ

 

https://technika.denikplus.cz/veda-technika/1365-jaderne-incidenty-se-nevyhnuly-ani-usa-leta-byly-v-prisnem-utajeni.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VALERIJ LEGASOV ZACHRÁNIL SVET PRED JADROVOU KATASTROFOU, OTRÁVIL SA RADIÁCIOU A NAKONIEC BOL DOHNANÝ K SAMOVRAŽDE

 

https://refresher.sk/66195-Valerij-Legasov-zachranil-svet-pred-jadrovou-katastrofou-otravil-sa-radiaciou-a-nakoniec-bol-dohnany-k-samovrazde

 

Černobyľ je výsledkom a obrazom všetkého zla v riadení sovietskej ekonomiky a toho, ako to bolo za posledné desaťročia.

 

 

V EXXONU UŽ PŘED 40 LETY SPOČÍTALI, ŽE SE LETOS DOSTANEME NA VRCHOL KONCENTRACÍ CO2

 

http://extrastory.cz/v-exxonu-uz-pred-40-lety-spocitali-ze-se-letos-dostaneme-na-vrchol-koncentraci-c02.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

BABIŠ JE "BLÝSKÁČEK ŘEPKOVÝ". JEHO ZÁJMY JSOU JINÉ NEŽ ZÁJMY VČEL A ČESKÉ KRAJINY

 

https://nazory.aktualne.cz/komentare/babis-je-blyskacek-repkovy-jeho-zajmy-jsou-jine-nez-vcel/r~ba072fc8890411e9b5e8ac1f6b220ee8/

 

 

OTRÁVÍME SI VODU ?  ŘEKY OBSAHUJÍ EXTRÉMNÍ MNOŽSTVÍ ANTIBIOTIK

 

https://www.bety.cz/zajimavosti/clanky/30603/Otravime-si-vodu-Reky-obsahuji-extremni-mnozstvi-antibiotik?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

VĚDCI VARUJÍ: TEMPO KLIMATICKÝCH ZMĚN NABÍRÁ NA RYCHLOSTI

 

https://21stoleti.cz/2019/06/11/vedci-varuji-tempo-klimatickych-zmen-nabira-na-rychlosti/

 

 

SVĚT JE NA CESTĚ DO PEKLA

https://moneymag.cz/magazin/12607-svet-je-na-ceste-do-pekla

 

Vybraná data za rok 2018:

 

 

LODĚ JEDINÉ SPOLEČNOSTI ZNEČIŠŤUJÍ OVZDUŠÍ 10X VÍC NEŽ VŠECHNA AUTA V EVROPĚ, UKAZUJE STUDIE

 

https://www.auto.cz/lode-jedine-spolecnosti-znecistuji-ovzdusi-10x-vic-nez-vsechna-auta-v-evrope-ukazuje-studie-129661

 

 

LUXUSNÍ VÝLETNÍ LODĚ PRODUKUJÍ VÍCE ŠKODLIVIN NEŽ VŠECHNA EVROPSKÁ AUTA

 

https://fzone.cz/clanky/luxusni-vyletni-lode-produkuji-vice-skodlivin-nez-vsechna-evropska-auta-690

 

 

E-SHOPY NIČÍ MILIONY KUSŮ VRÁCENÉHO ZBOŽÍ. NĚMECKO „PERVERZNÍ PLÝTVÁNÍ“ ZAKÁŽE

 

https://www.euro.cz/byznys/nemecke-e-shopy-rocne-znici-20-milionu-kusu-vraceneho-zbozi-zeleni-chteji-perverzni-plytvani-zakazat-1454791?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČÁST OBCE NA OLOMOUCKU JE BEZ VODY. OBYVATELÉ SI I PŘES ZÁKAZ NAPUSTILI BAZÉNY

https://www.denik.cz/regiony/pres-zakaz-si-v-drahanovicich-napustili-bazeny-cast-obce-je-bez-vody-20190605.html

 

 

ANOMÁLIE, KTERÉ SE ODEHRÁVAJÍ V DALEKÉ TUNDŘE, MOHOU OVLIVNIT ŽIVOTY LIDÍ V EVROPĚ

 

https://technika.denikplus.cz/veda-technika/1371-anomalie-ktere-se-odehravaji-v-daleke-tundre-mohou-ovlivnit-zivoty-lidi-v-evrope.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Metan, silný skleníkový plyn, uniká stále více z tajícího permafrostu díky nevědomým lidem.

 

Kromě toho unikající metan ohrožuje plynovody do Evropy, zvláště na poloostrově Jamal. Tato oblast je největší a nejdůležitější oblast s ložisky zemního plynu, a je klíčem k zásobování Evropy. V posledních třech letech několik výbuchů metanu v oblasti Jamal vytvořilo obrovské krátery hluboké až padesát metrů s průměrem až několik stovek metrů.

 

Situace s ruským plynovodem je kritická, provádí se složitá bezpečnoststní opatření.

 

 

400 HIROŠIM. TOXICITA ČERNOBYLSKÉHO MRAKU BYLA DĚSIVÁ. PODÍVEJTE SE NA ANIMACI

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/400-hirosim-toxicita-cernobylskeho-mraku-byla-desiva-podivejte-se-na-animaci-73787?dop-ab-variant=8&seq-no=1&source=hp

 

Seriál HBO o tragédii v černobylské jaderné elektrárně znovu přitáhl pozornost světa k této jedné z největších katastrof v historii a připomíná, jak málo tehdy stačilo, aby se z toho stala nepředstavitelná pohroma pro celou Evropu.

 

26. dubna 1986 technici připravovali test záložního chladicího systému v reaktoru číslo 4. Ale rutinní bezpečnostní cvičení se změnilo v katastrofu.

 

V noci v 1:23 reaktor 4 explodoval. Do ovzduší tak bylo vychrleno 8 tun radioaktivních trosek.

 

Bylo evakuováno 115 000 lidí z 30-ti kilometrové vzdálenosti okolo elektrárny.

 

Bitva o likvidaci ohně uvnitř jaderné elektrárny trvala 15 dní. Více než půl milionu vojáků a civilistů se podílelo na likvidaci následků havárie.

 

31 hasičů a zaměstnanců elektrárny zemřelo po několika dnech na nemoc z ozáření.

 

Toxicita radioaktivního mraku byla ekvivalentem 400 explozí, ke kterým došlo v Hirošimě.

 

Jaderné technologie lidem podstrčili ještěři z Temných světů – pseudotvůrci, a to tak, aby o tom lidé nevěděli – je to součást dálkového značného 90-ti procentního ovládání pseudomysli lidí. Takže oni si myslí, že jsou to jejich technologie a jejich pokrok. Tak to ale není, je to přesně opačně.

 

 

LIDSTVU DOCHÁZÍ PÍSEK – JE TO KRIZE, VARUJE OSN

 

https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/lidstvu-dochazi-pisek-je-to-krize-varuje-osn?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Písek je naše droga.

 

Lidstvo spotřebuje každým rokem 50 miliard tun písku, to vychází na 18 kilo na člověka a den. Naše spotřeba písku je ale podle nové květnové zprávy OSN jednou z největším výzev udržitelnosti  ve 21. století. Vznikla ve spolupráci ekonomů, geologů i ekologů a doporučuje, aby lidstvo začalo pískem šetřit, jinak riskuje obrovské environmentální dopady. A také, aby se začal pohyb písku světem lépe sledovat, doposud nikdo tuto nenahraditelnou komoditu pořádně nemonitoruje.

 

Problém je v tom, že písku je sice na Zemi opravdu dost a dost, v podstatě plné pouště. Jenže pouštní písek je pro průmysl v podstatě nepoužitelný, protože je příliš jemný.

 

Vzácnost a nenahraditelnost písku nám dojde, až nám bude chybět. A to se právě děje…

 

 

MIROSLAV HRUŠKA: JE TŘEBA ŘÍKAT A PSÁT CELOU PRAVDU

 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-hruska-je-treba-rikat-a-psat-celou-pravdu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

MILION PODPISŮ PROTI KLECÍM. ČEŠI JSOU PRO ZÁKAZ

 

https://www.novinky.cz/domaci/506870-milion-podpisu-proti-klecim-cesi-jsou-pro-zakaz.html

 

Ti, co takto tyranizují zvířata, nejsou lidé, ale lidské stvůry.

 

Způsob, jakým jsou v Evropě chována zvířata, neodpovídá tomu, jak by se lidstvo v 21. století mělo chovat, abychom se mohli cítit jako humanistická společnost

 

 

MILION LIDÍ PODPOŘILO ZÁKAZ CHOVU ZVÍŘAT V KLECÍCH. EVROPSKÁ KOMISE SE TÍM ZAČNE ZABÝVAT

 

https://ac24.cz/en/-/milion-lidi-podporilo-zakaz-chovu-zvirat-v-klecich-evropska-komise-se-tim-zacne-zabyvat?redirect=%2Fen%2Fzpravy-z-domova

 

ČESKO A MOTÝLI: LOUKA, KDE JICH NEBYLO 50 DRUHŮ, BYLA NEZAJÍMAVÁ. TEĎ JSOU ENTOMOLOGOVÉ RÁDI ZA JEDNOHO

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesko-a-motyli-louka-kde-jich-nebylo-50-druhu-byla-nezajimava-ted-jsou-entomologove-radi-za-jednoho-74035?dop-ab-variant=8&seq-no=1&source=hp

 

 

TŘETINĚ DRUHŮ HMYZU HROZÍ VYHYNUTÍ, ZMIZET MŮŽOU DO STA LET. BEZ DROBNÝCH ŽIVOČICHŮ ALE NEPŘEŽIJE ANI LIDSTVO

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tretine-druhu-hmyzu-hrozi-vyhynuti-zmizet-muzou-do-sta-let-bez-drobnych-zivocichu-ale-neprezije-ani-lidstvo-65960

 

 

GLOBÁLNÍ TRH S POTRAVINAMI OHROŽUJE VYHYNUTÍM VÍCE NEŽ STOVKU DRUHŮ PTÁKŮ, TVRDÍ VĚDCI

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/globalni-trh-s-potravinami-ohrozuje-vyhynutim-vice-nez-stovku-druhu-ptaku-tvrdi-vedci-67671

 

 

GRÓNSKO PŘIŠLO ZA JEDINÝ DEN O DVĚ MILIARDY TUN LEDU. TÁNÍ NAVÍC PŘIŠLO DŘÍVE NEŽ OBVYKLE

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/gronsko-prislo-za-jediny-den-o-dve-miliardy-tun-ledu-tani-navic-prislo-drive-nez-obvykle-74215

 

 

POŽÁR KONTAMINOVANÉHO LESA V OKOLÍ ČERNOBYLU BY STÁLE MOHL VYVOLAT NEBEZPEČNÉ RADIOAKTIVNÍ ZAMOŘENÍ

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pozar-kontaminovaneho-lesa-v-okoli-cernobylu-by-stale-mohl-vyvolat-nebezpecne-radioaktivni-zamoreni-73791?dop-ab-variant=8&seq-no=1&source=hp

 

 

DRUHÁ AFRIKA ?  POČASÍ ZÁSADNĚ MĚNÍ ČESKO, NA VODU SI NEZVYKEJTE, VARUJE ODBORNÍK
 

https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/260714-z-poli-jsou-pouste-uvedl-k-suchu-v-cesku-odbornik/

 

Zemědělská krajina je podle hydrochemika zdevastovaná melioracemi. „Když dnes pojedete na jižní Moravu, tak chvilkami nevíte, jestli jste u nás nebo v Jordánsku. Z polí jsou pouště, které jsme vytvořili sami. Stačí přejet za hranice do Rakouska u řeky Dyje a uvidíte rapidní změnu. Tam totiž ty meliorace neudělali.“


 

MILIONOVÉ VELKOMĚSTO TRÁPÍ NEDOSTATEK VODY. ZÁSOBÁRNY VYSCHLY
 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/260994-milionove-velkomesto-trapi-nedostatek-vody-zasobarny-vyschly/

 

 

VĚDCE DĚSÍ VLASTNÍ SLOVA: HIMÁLAJSKÉ LEDOVCE TAJÍ HROZIVÝM TEMPEM. CO HROZÍ ?

 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/261107-vedci-v-soku-sami-ze-sebe-himalajske-ledovce-taji-desivym-tempem-co-hrozi/

 

 

SUCHO NEMILOSRDNĚ ÚTOČÍ. V POLABÍ USCHLO 111 TISÍC BOROVIC

 

https://www.novinky.cz/domaci/508310-sucho-nemilosrdne-utoci-v-polabi-uschlo-111-tisic-borovic.html

 

 

HIMÁLAJSKÉ LEDOVCE RYCHLE TAJÍ, ODHALILY STARÉ ŠPIONÁŽNÍ SNÍMKY

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/himalajske-ledovce-rychle-taji-odhalily-stare-spionazni-snimky?fbclid=IwAR1mkmzFElVVQAhLkYzz_xbTBoisIv36bTfFiaZ2o_ro9vmbZ-y5KMmPCFE

 

 

DVĚ STĚ DNÍ NEVIDĚLI DÉŠŤ, HODINY ČEKAJÍ U CISTEREN. OBŘÍ MĚSTO V INDII JE BEZ VODY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/obri-mesto-v-indii-je-bez-vody-lide-stoji-hodinove-fronty/r~8082ea00935c11e9a049ac1f6b220ee8/

 

 

VELRYBY VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI HYNOU KVŮLI SPOLYKANÝM PLASTŮM. V ŽALUDKU JE MĚLO ŠEST Z DESETI VORVAŇŮ

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66594810-velryby-ve-stredozemnim-mori-hynou-kvuli-spolykanym-plastum-v-zaludku-je-melo-sest-z-deseti-vorvanu

 

 

TAJÍCÍ LEDOVCE JSOU PLNÉ RADIOAKTIVNÍHO SPADU

 

https://zoommagazin.iprima.cz/priroda/tajici-ledovce-jsou-plne-radioaktivniho-spadu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

UŽ TO VÁŽNĚ NENÍ SRANDA. HROZÍ NÁM HROMADNÉ VYMÍRÁNÍ A POPRVÉ ZA NĚ MŮŽE ŽIVÁ BYTOST, ŘÍKÁ JEDEN Z AUTORŮ ALARMUJÍCÍ ZPRÁVY

 

https://denikn.cz/122623/uz-to-vazne-neni-sranda-hrozi-nam-hromadne-vymirani-a-poprve-za-ne-muze-ziva-bytost-rika-jeden-z-autoru-alarmujici-zpravy/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

PLANETA KVŮLI LIDEM PŘICHÁZÍ O KOALY I MOTÝLY. ZBUDOU JEN KRYSY A ŠVÁBI

 

https://www.idnes.cz/hobby/mazlicci/ohrozena-zvirata-hmyz-motyli-opylovani.A190621_083844_hobby-mazlicci_bma

 

 

AGRESIVNÍ SRŠEŇ DOBÝVÁ EVROPU. HMYZ OBĚŤ PRONÁSLEDUJE A PAK BODNE

https://www.extra.cz/agresivni-srsen-dobyva-evropu-hmyz-obet-pronasleduje-a-pak-bodne?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČEŠI NEHORÁZNĚ PLÝTVAJÍ JÍDLEM. DŮVODY JSOU ZARÁŽEJÍCÍ, ODHALILA ANKETA
 

https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/260237-cesi-nehorazne-plytvaji-jidlem-vyhazuji-ho-protoze-na-nej-nemaji-chut/

 

 

VĚDCI V PORTUGALSKU OBJEVILI NOVÝ TYP UMĚLOHMOTNÝCH NEČISTOT

 

https://21stoleti.cz/2019/06/27/vedci-v-portugalsku-objevili-novy-typ-umelohmotnych-necistot/

 

 

VÝBUŠNÁ TEZE ČESKÝCH ODBORNÍKŮ: ZA ZMĚNY KLIMATU NEMOHOU EMISE CO2, ALE ÚBYTEK ZELENĚ

 

https://www.info.cz/cesko/vybusna-teze-ceskych-odborniku-za-zmeny-klimatu-nemohou-emise-co2-ale-ubytek-zelene-42089.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Vladimír Kavka (54)

 

Kromě kácení lesů a pralesů a rostoucí urbanizace přispělo k úbytku vegetace zejména zemědělství. A to zcela zásadně. Právě dnešní způsob zemědělského hospodaření a využívání krajiny je hlavním viníkem úbytku zeleně, a tedy i jím vyvolaných klimatických změn.

 

Z polí jsou zářiče tepla

 

Pokud při sklizni najednou zbavíte pole veškerých rostlin, zůstane prakticky vysušená poušť, která má jedinou funkci, a to absorbovat a následně vyzařovat obrovské množství tepla (až 100 wattů na metr čtvereční) do ovzduší. Spočítali jsme, že už 2000 hektarů takových polí má tepelný výkon, srovnatelný s výkonem jaderné elektrárny Temelín. A teď si spočítejte, kolik takových Temelínů dnes takzvaně topí v Česku a kolik na celém světě. Horký vzduch z půdy vysaje veškerou dostupnou vodu, což má mimo jiné zničující efekt i na společenstva půdních organismů. Jsou to obrovské plochy, které – alespoň podle našeho názoru – mohou zásadně ovlivnit klima na zeměkouli. Zvyšující se teploty navíc vyvolávají efekt „teplé sodovky“, projevující se uvolňováním CO2 coby skleníkového plynu z oceánů.

 

Dle mého názoru (Ivo A. Benda) není problém jenom ve snížení ploch zeleně, ale i v ničení ovzduší škodlivými látkami – např. ničení OZÓNOVÉ VRSTVY způsobuje značné, nesnesitelné PÁLENÍ Slunce, jaké tu nikdy dříve před 20 - 30-ti lety nebylo. Stále je v průměru 10 % pod dřívějším průměrem, ovšem výkyvy jsou již až 25 % a zvětšují se !

 

http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_ozon

 

 

 

Výhodné je nosit odvětraný, průdyšný klobouk na hlavě, pokud se jde na Slunci.

 

A k tomu jedno blízkovýchodní, praxí ověřené moudro - dej Židovi poušť a udělá z ní zahradu, dej islámistovi zahradu a udělá z ní poušť.

 

 

NEJNOVĚJŠÍ ZÁBĚRY LESNÍ KATASTROFY. VYSOČINA TÉMĚŘ ZNIČENA, NEJVÍC ZATÍM ODOLÁVAJÍ BRDY

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nejnovejsi-zabery-lesni-katastrofy-vysocina-temer-znicena-nejvic-zatim-odolavaji-brdy-74892?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

CO SE DNES DĚJE S NAŠIMI LESY. KOLIK JICH MŮŽE OPRAVDU ZMIZET ?

 

https://www.kouzlolesa.cz/l/co-se-dnes-deje-s-nasimi-lesy-kolik-jich-muze-opravdu-zmizet/

 

 

VYSUŠENÁ INDIE ŽÍZNÍ. CHYBÍ VODA NA MYTÍ I VAŘENÍ, PODLE ODBORNÍKŮ JSOU V OHROŽENÍ STAMILIONY LIDÍ

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2855258-vysusena-indie-zizni-chybi-voda-na-myti-i-vareni-podle-odborniku-jsou-v-ohrozeni

 

 

CHCEME-LI RYCHLODRÁHY, JSOU POTŘEBA LOMY. NENÍ MATERIÁL, VARUJÍ GEOLOGOVÉ

 

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/sterk-pisek-rozhovor-stavebni-materialy-kamen.A190626_143722_ekonomika_rts

 

 

ELEKTRÁRNA CHVALETICE ZÍSKALA OD PARDUBICKÉHO KRAJE VÝJIMKU NA BUDOUCÍ EMISNÍ LIMITY RTUTĚ A OXIDŮ DUSÍKU

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66600040-pardubicky-kraj-udelil-elektrarne-chvaletice-vyjimku-na-emisni-limity-rtute-a-oxidu-dusiku

 

 

ČISTÁ A IKONICKÁ: DÁNOVÉ STAVÍ V ČÍNĚ NEJVĚTŠÍ SPALOVNU ODPADU NA SVĚTĚ

 

https://www.euro.cz/byznys/cista-a-ikonicka-danove-stavi-v-cine-nejvetsi-spalovnu-odpadu-na-svete-1457315

 

Ekologové nevěří, že je spalovna odpadů čistá – je to lež.

 

 

JAPONCI ZAČALI OPÄŤ S LOVOM VEĽRÝB. KONTROVERZNÉ VIDEO ZACHYTÁVA, ČO S NIMI ROBIA

 

https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/517798-japonsko-zacalo-opat-s-lovom-velryb/

 

 

"NECHOVÁTE SE JAKO DOSPĚLÍ." STUDENTKA ZAHANBILA LÍDRY NA KLIMATICKÉ KONFERENCI

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nechovate-se-jako-dospeli-svedska-studentka-video/r~4f9f5caa01f511e9b474ac1f6b220ee8/

 

 

OCEÁNY SE ZAHŘÍVAJÍ RYCHLEJI, NEŽ SE ČEKALO. V MOŘÍCH VRCHOLÍ MIGRAČNÍ KRIZE RYB

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/oceany-se-zahrivaji-rychleji-nez-se-cekalo-v-morich-vrcholi/r~131b4724ddcb11e88d4aac1f6b220ee8/

 

 

OSA PLANETY ZEMĚ SE VYCHYLUJE. VĚDCI Z NASA URČILI TŘI DŮVODY

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/osa-planety-zeme-se-vychyluje-vedci-z-nasa-zjistili-tri-duvo/r~461fc30ac26111e8b3e20cc47ab5f122/

 

1)

Postglaciální vzestup – vzestup půdy, kterou dříve stlačovaly ledovce. Posun 3,5 cm ročně.

2)

Tání zemské kryosféry, hlavně v Grónsku, od roku 2015 se přidává Antarktida. Ve 20. století roztálo 7500 gigatun ledu.

 

3)

Konvekce v zemském plášti, způsobená horkem v jádru.

 

Ve 20. století se zemská osa rotace vychýlila o 10 m.

 

 

POHROMA PRO EKOLOGII I EVROPSKÉ ZEMĚDĚLCE. DOHODA EU S JIHOAMERICKÝMI STÁTY DĚSÍ OBĚ STRANY ATLANTIKU

 

https://www.info.cz/svet/pohroma-pro-ekologii-i-evropske-zemedelce-dohoda-eu-s-jihoamerickymi-staty-desi-obe-strany-atlantiku-42150.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

FINOVÉ DOKONČUJÍ OBŘÍ JESKYNI NA UKLÁDÁNÍ JADERNÉHO PALIVA. MÍSTNÍ SE TĚŠÍ, ČEŠI DĚSÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/finove-dokoncuji-obri-jeskyni-na-ukladani-vyhoreleho-jaderne/r~08e9482a9e3a11e9a049ac1f6b220ee8/

 

Pakliže se lidé, kteří jsou jako malé děti, nepoučí z dosavadních havárií v Černobylu a Fukušimě, budou zřejmě další havárie pro jejich poučení, aby s tím vším šíleným radioaktivním hraním přestali. Tyto hry jim podstrčili ještěři z Temných světů kvůli vlastním zájmům, o kterým lidé, značně jimi ovládaní, nemají zatím ještě potuchy.

 

 

ŠVÁBI ZAČÍNAJÍ BÝT IMUNNÍ VŮČI CHEMICKÝM PŘÍPRAVKŮM. BĚHEM NĚKOLIKA GENERACÍ JE JIMI NEPŮJDE HUBIT

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66601380-svabove-zacinaji-byt-imunni-vuci-chemickym-pripravkum-behem-nekolika-generaci-je-jimi-nepujde-hubit

 

 

VINAŘI BIJÍ NA POPLACH, RÉVU NIČÍ NOVÁ CHOROBA, PROTI KTERÉ NENÍ OCHRANA

 

https://www.novinky.cz/domaci/509474-vinari-biji-na-poplach-revu-nici-nova-choroba-proti-ktere-neni-ochrana.html

 

 

OHROMUJÍCÍ VIDEO: KŮROVEC SEŽRAL ČESKÉ LESY, NĚKTERÉ JSOU NENÁVRATNĚ ZTRACENÉ

 

https://echo24.cz/a/SFWh5/ohromujici-video-kurovec-sezral-ceske-lesy-nektere-jsou-nenavratne-ztracene

 

 

STOJÍME NA PRAHU NOVÉ ÉRY TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU ?  TĚŽBA V MOŘSKÝCH HLUBINÁCH OHROZÍ PLANETU, VARUJÍ EKOLOGOVÉ

 

https://svetobeznik.info/stojime-na-prahu-nove-ery-tezebniho-prumyslu-tezba-v-morskych-hlubinach-ohrozi-planetu-varuji-ekologove/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

PODÍVEJTE SE, JAK KŮROVEC ‚PROČESAL‘ ČESKÉ LESY. EXPERTI ZVEŘEJNILI LETECKÉ SNÍMKY ZDECIMOVANÉ KRAJINY

 

https://www.lidovky.cz/domov/mrtve-lesy-ze-snimku-maji-nadeji-pomohl-jim-boj-s-kurovcem-i-nizsi-jarni-teploty.A190710_164858_ln_domov_mber

 

 

NIČENÍ PLANETY BUDE JEDNOU VNÍMÁNO SE STEJNÝM ODPOREM JAKO OTROCTVÍ, ŘEKL PŘÍRODOVĚDEC ATTENBOROUGH

 

https://www.lidovky.cz/svet/niceni-planety-bude-jednou-vnimano-se-stejnym-odporem-jako-otroctvi-rekl-prirodovedec-attenborough.A190711_140449_ln_zahranici_mha

 

 

Z PŮDY MIZEJÍ ŽÍŽALY. ODBORNÍCI VĚŠTÍ EKOLOGICKOU KATASTROFU

https://www.denik.cz/regiony/z-pudy-mizeji-zizaly-odbornici-vesti-ekologickou-katastrofu-20190710.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

KAŽDÝ ROK DOCHÁZÍ NE STŘEDOMOŘÍ K MASAKRŮM TAŽNÝCH PTÁKŮ. NA PROBLÉM UPOZORŇUJÍ ČESKÉ A SLOVENSKO ZOO

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kazdy-rok-dochazi-ne-stredomori-k-masakrum-taznych-ptaku.na-problem-upozornuji-ceske-a-slovensko-zoo

 

Podle odhadů organizace BirdLife International je ve Středomoří každoročně nelegálně zabito 25 milionů tažných ptáků. Jde o pěvce, vodní ptactvo, hrdličky či dravce. Tito ptáci prolétají Středomořím při cestě do a ze svých hnízdišť, včetně těch našich.

 

 

POLE ROZPÁLENÉ NA 60 °C. DŮSLEDKY ŠPATNÉ PÉČE O PŮDU NA SNÍMCÍCH TERMOVIZNÍ KAMERY

 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/pole-rozpalene-na-60-c.dusledky-spatne-pece-o-pudu-na-snimcich-termovizni-kamery?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

POLE U ŽĎÁRU NIČÍ PŮDNÍ EROZE. VODA DOKÁŽE ODPLAVIT VEŠKEROU ORNICI

 

https://video.aktualne.cz/z-domova/pole-u-zdaru-nici-pudni-eroze-voda-dokaze-odplavit-veskerou/r~9e5b5272a6eb11e9b16b0cc47ab5f122/

 

 

VODNÍ BLAHOBYT KONČÍ: VYSYCHAJÍ PRAMENY I VRTY. SUCHO JE VŠUDE, UŽ ZMIZELY I ŽÁBY, POPISUJE HYDROLOG

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66608840-vodni-blahobyt-konci-vysychaji-prameny-i-vrty-sucho-je-vsude-uz-zmizely-i-zaby-popisuje-hydrolog

 

 

FRANCIE SE POTÝKÁ S NEJHORŠÍ KŮROVCOVOU KALAMITOU ZA POSLEDNÍCH 20 LET. VYTĚŽENÉ DŘEVO JE PRAKTICKY BEZCENNÉ

 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66611320-lesy-na-vychode-francie-zasahl-kurovec-mnozi-se-rychleji-v-horkem-a-suchem-pocasi

 

 

VČELA JAKO ZÁKLAD STÁTU ?  BEZ NICH ZMIZÍ CIVILIZACE, JAK JI ZNÁME

 

https://nedd.tiscali.cz/vcela-jako-zaklad-statu-bez-nich-zmizi-civilizace-jak-ji-zname-330530?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

KONEC LESŮ, JAK JE ZNÁME. V NĚKTERÝCH KRAJÍCH UŽ ANI NEJSOU SMRKY K TĚŽBĚ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kurovec-les-ekologie-kalamita-lesnictvi-sucho.A190715_085544_domaci_jum

 

 

POLE JSOU NASYCENÁ CHEMIÍ, KTERÁ VŠE ZABÍJÍ, OBILÍ KONČÍ I VE SPALOVNÁCH. SVĚDECTVÍ ÚPADKU ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

 

https://www.info.cz/cesko/pole-jsou-nasycena-chemii-ktera-vse-zabiji-obili-konci-i-ve-spalovnach-svedectvi-upadku-ceskeho-zemedelstvi-42330.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

V EVROPĚ DOCHÁZÍ K MASIVNÍMU ÚBYTKU VČEL. HYNOU I V RUSKU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-evrope-dochazi-k-masivnimu-ubytku-vcel-hynou-i-v-rusku-76148?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

HROZÍ ZE SUPERTAJNÝCH RUSKÝCH PONOREK JADERNÁ KATASTROFA ?  RUSOVÉ MLŽÍ, ALE PROŘEKLI SE

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/hrozi-ze-supertajnych-ruskych-ponorek-jaderna-katastrofa-rusove-mlzi-ale-prorekli-se-76174?seq-no=2&dop-ab-variant=7&source=article-detail

 

Říkají, ponorka se může ponořit až do 6 km, ale neříkají, že se již vynořit NEMUSÍ – o tom to všechno v loutkosvětě je.

 

A tam je problém s nejen s jaderným raktorem, ale i s jadernými raketami. Vrak ponorky většinou nechtějí vyzvednout kvůli velké hloubce a vysokým nákladům.

 

Na dně je ovšem radioaktivní ponorka bezpečnější, neboť při vyzvednutí se radioaktivita šíří mnohem snadněji do povrchových vod a do ovzduší či v přístavu.

 

 

DURAS: VODA V ČESKU UŽ DOCHÁZÍ. ROZHLÉDNĚTE SE, MIZÍ HMYZ A PTÁCI, ŽÍŽALY JSME VYHUBILI

 

https://video.info.cz/strunc/duras-voda-v-cesku-uz-dochazi-rozhlednete-se-mizi-hmyz-a-ptaci-zizaly-jsme-vyhubili-42359.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

AKO KEBY HORELI VŠETKY LESY NA SLOVENSKU. OBROVSKÉ POŽIARE V RUSKU RÝCHLO SILNEJÚ

 

https://hnonline.sk/svet/1980052-ako-keby-horeli-vsetky-lesy-na-slovensku-obrovske-poziare-v-rusku-rychlo-silneju

 

 

MNOŽSTVÍ LETADEL ROSTE – 225 000 DENNĚ 25.7.2019

 

https://twitter.com/flightradar24/status/1154399755075751936

 

Mapa světa leteckého provozu.

 

 

ZÁJEM O TĚŽBU NA DNĚ OCEÁNŮ ROSTE. LIDSTVO HO MŮŽE ZNIČIT DŘÍV, NEŽ HO PROZKOUMÁ

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/morske-hlubiny-ohrozuje-tezba-lidstvo-je-znici-driv-nez-je-s/r~5616031c9e4011e9970a0cc47ab5f122/

 

 

ROZHOVOR BRITSKÝCH LISTŮ 230. KOLIK SE V ČR ZBYTEČNĚ VYHODÍ POTRAVIN

 

https://blisty.cz/art/96344-rozhovor-britskych-listu-230-kolik-se-v-cr-zbytecne-vyhodi-potravin.html

 

 

ŠVÉDSKÝ STŮL PRO KŮROVCE VYSADILI NAŠI PŘEDCI. TEĎ SE ŘEŠÍ, JAK NEZOPAKOVAT CHYBU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/svedsky-stul-pro-kurovce-vysadili-nasi-predci-ted-se-resi-jak-nezopakovat-chybu-76109?dop-ab-variant=8&seq-no=3&source=hp

 

 

ZVÍŘATA NEREAGUJÍ NA ZMĚNU KLIMATU VČAS. HROZÍ VYMÍRÁNÍ, OBÁVAJÍ SE ČEŠTÍ VĚDCI

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/264647-zvirata-nereaguji-na-zmenu-klimatu-vcas-hrozi-vymirani-obavaji-se-cesti-vedci/

 

 

NA KYJOVSKU ZUŘÍ PRACHOVÉ BOUŘE JAKO V POUŠTI, NA POLÍCH VZNIKAJÍ DUNY

 

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/prachove-boure-kyjovsko-pole-zemedelci-sucho.A181109_438515_brno-zpravy_krut

 

 

LIDSTVO ‚VYČERPALO‘ LETOŠNÍ ROZPOČET OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. MÍSTO JEDNÉ PLANETY BY BYLY TŘEBA DVĚ

 

https://www.lidovky.cz/svet/lidstvo-vycerpalo-letosni-rozpocet-obnovitelnych-zdroju-misto-jedne-planety-by-byly-treba-dve.A190729_174106_ln_zahranici_mha?#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_zahranici&utm_content=main

 

 

JAN ZEMAN: CO DĚLAT S ROZVALEM KLIMATU, NEJEN V ČR ?

 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jann-zeman-co-delat-s-rozvalem-klimatu-nejen-v-cr?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Rozsáhlejší studie změny klimatu a chování lidí.

 

Klimatická změna v ČR, v Evropě i ve světě postupuje mílovými kroky. Začíná smrdět globální klimatickou katastrofou. Způsobují ji podle všeho rostoucí koncentrace skleníkových plynů (GHG) v ovzduší – oxidu uhličitého CO2, metanu CH4, oxidu dusného N2O. Emise freonů se podařilo zásadně snížit, byť jejich množství ve stratosféře klesá jen velmi pomalu. Množství vodní páry v ovzduší je prý stabilní. Chceme-li zastavit sílící rozvrat klimatu, musíme zásadně snížit a nejlépe v dohledné době zcela vyloučit antropogenní (lidmi vytvářené) emise GHG, resp. bilance přírodních emisí GHG je dlouhodobě přibližně v rovnováze s jejich asimilací přírodou. Současně je nutné provádět četné adaptační změny, abychom byli s to stále více se rozjíždějící klimatické změny (oteplování a prudký nárůst extrémů počasí všeho druhu) civilizovaně přežít.

 

Řešení:   www.jak-prezit.cz

 

 

KŮROVEC NÁM OPRAVDU ŽERE LESY. DO ROKA MŮŽE BÝT MRTVÁ SKORO ČTVRTINA LESŮ

 

https://echo24.cz/a/SkTy4/kurovec-nam-opravdu-zere-lesy-do-roka-muze-byt-mrtva-skoro-ctvrtina-lesu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

KŮROVCOVÁ MAPA

 

https://www.kurovcovamapa.cz/

 

 

SUCHO DECIMUJE ČESKO: JEHLIČNANY USYCHAJÍ, LISTNÁČE PŘEDČASNĚ ŽLOUTNOU A OPADÁVAJÍ

 

https://www.novinky.cz/domaci/512044-sucho-decimuje-cesko-jehlicnany-usychaji-listnace-predcasne-zloutnou-a-opadavaji.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

NEGATIVNI STAV VETSINY LIDI - JEJICH VYZAROVANE ZLE MYSLENKY - NIZKOVIBRACNI ENERGIE - SE PODEPISUJE NA KRAJINE A PRIRODE.

 

POKUD SE LIDE NEZMENI, NEZMENI SE ANI TATO ZMENA KLIMATU.

 

LIDE TU MAJI DOKONALOU SKOLU ZIVOTA.

 

www.jak-prezit.cz

 

 

RTUŤ Z OPUŠTĚNÉ SIBIŘSKÉ CHEMIČKY MŮŽE ZPŮSOBIT DALŠÍ „ČERNOBYL”

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/512201-rtut-z-opustene-sibirske-chemicky-muze-zpusobit-dalsi-cernobyl.html

 

 

CHEMTRAILS? "ČÁRY ZA LETADLY" LIDSTVO SKUTEČNĚ OHROŽUJÍ, ALE JINAK

 

https://www.flowee.cz/iq-port/6872-chemtrails-cary-za-letadly-lidstvo-skutecne-ohrozuji-ale-jinak?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ZA 71 % SVĚTOVÝCH EMISÍ JE ZODPOVĚDNÝCH STO FIREM. SLIBUJÍ ZLEPŠENÍ

 

https://www.flowee.cz/planeta/5314-za-71-svetovych-emisi-je-zodpovednych-sto-firem-slibuji-zlepseni

 

Největší znečišťovatelé se pomalu začínají hlásit k zelené politice. Hlavní ropné společnosti zatím zůstávají u proklamací.

 

Více než polovina celosvětových průmyslových emisí od roku 1988 vede k pouhým pětadvaceti firmám a státním subjektům. Za nejvýznamnější producenty skleníkových plynů jsou považovány ropné a energetické společnosti ExxonMobil, Shell, BP a Chevron. Pokud bude nárůst spotřeby fosilních paliv pokračovat v příštích 28 letech stejnou rychlostí jako mezi roky 1988 a 2017, pak podle zprávy stoupne ke konci tohoto století průměrná teplota o 4 °C. To prý může mít katastrofické následky včetně zániku některých rostlinných a živočišných druhů a rizika celosvětového nedostatku potravin.

 

 

KVŮLI ZMĚNĚ KLIMATU NEMAJÍ PTÁCI DOSTATEK POTRAVY. HOUSENKY SE LÍHNOU PŘEDČASNĚ

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kvuli-zmene-klimatu-nemaji-ptaci-dostatek-potravy/r~839abcdab45511e9a049ac1f6b220ee8/

 

 

VRCHOL POKRYTECTVÍ ?  ÚČASTNÍCI SETKÁNÍ MOZKŮ PŘILETĚLI ŘEŠIT PROBLÉMY KLIMATU V TRYSKÁČÍCH

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/512360-vrchol-pokrytectvi-ucastnici-setkani-mozku-prileteli-resit-problemy-klimatu-v-tryskacich.html

 

 

OSUD ŽIVOTA NA ZEMI ZPEČETĚN ?  Z USA ZNÍ VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČNÝM SCÉNÁŘEM

https://eurozpravy.cz/zahranicni/amerika/265239-osud-zivota-na-zemi-zpeceten-z-usa-zni-varovani-pred-nebezpecnym-scenarem/

 

 

RYCHLOST ODLESŇOVÁNÍ V BRAZÍLII SE ZVÝŠILA

 

https://21stoleti.cz/2019/08/07/rychlost-odlesnovani-v-brazilii-se-zvysila/

 

 

LIDÉ SE BOUŘÍ PROTI STAVBĚ SKLADOVACÍCH HAL. KDE VYROSTE SKLAD, VODA SE NEVSAKUJE A STUDNY VYSYCHAJÍ

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66620030-lide-se-bouri-proti-stavbe-skladovacich-hal-kde-vyroste-sklad-voda-se-nevsakuje-a-studny-vysychaji

 

 

ZA MĚSÍC VYKÁCELI ČTYŘI PRAHY. PREZIDENT REKORDNÍM TEMPEM DRANCUJE AMAZONSKÝ PRALES

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/za-mesic-vykaceli-ctyri-prahy-prezident-rekordnim-tempem-drancuje-amazonsky-prales-77012?dop-ab-variant=7&seq-no=1&source=hp

 

 

RUSKO ZAVŘELO ČÁST BÍLÉHO MOŘE KVŮLI RADIOAKTIVITĚ PO NEZDAŘENÉM RAKETOVÉM TESTU

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/rusko-zavrelo-cast-bileho-more-kvuli-radioaktivite-po-nezdarenem-raketovem-testu-40292581

 

 

ZA ČTVRTINU EMISÍ MŮŽE NAKLÁDÁNÍ LIDÍ S PŮDOU. OSN APELUJE NA ZEMĚDĚLCE A LESNÍKY

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/panel-osn-zverejni-zpravu-o-vyuzivani-pudy-a-zmenach-klimatu/r~a79e8782b9b011e9a305ac1f6b220ee8/

 

 

ŽIVOT Z EVROPSKÝCH ŘEK POMALU MIZÍ. VYMŘELO TÉMĚŘ DEVADESÁT PROCENT VELKÝCH VODNÍCH TVORŮ

 

https://veda.instory.cz/802-zivot-z-evropskych-rek-pomalu-mizi-vymrelo-temer-devadesat-procent-velkych-vodnich-tvoru.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Během čtyřiceti let zmizela z řek většina velkých ryb, savců, ptáků a plazů. Vědci tvrdí, že vymírání života v řekách se týká prakticky celého světa kromě nedostupné Antarktidy.

 

 

DALŠÍ VAROVÁNÍ PŘED ÚČINKY SÍTĚ 5G. 215 VĚDCŮ PODALO VÝZVU K ZASTAVENÍ TÉTO AKTIVITY !

 

https://ac24.cz/en/-/dalsi-varovani-pred-ucinky-site-5g-215-vedcu-podalo-vyzvu-k-zastaveni-teto-aktivity-?redirect=%2Fen%2F

 

 

NEVIDITELNÁ ZKÁZA: VÍDEŇ JE VÝSTRAHOU, JAK DOKÁŽÍ 5G SÍTĚ ZNIČIT ZDRAVÍ

 

https://ac24.cz/en/-/neviditelna-zkaza-viden-je-vystrahou-jak-dokazi-5g-site-znicit-zdravi?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fac24.cz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fac24.cz%252Fuvod%253Fp_p_id%253Dcom_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_8xiKrI4m%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_keywords%3D5G%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_delta%3D10

 

V tých oblastiach sveta, kde už bola táto technológia rozmiestnená a aktivovaná (na Slovensku zatiaľ nie), závratne stúpa miera nespavosti, potratov, problémov s pamäťou, neurologických a iných porúch.

 

Napríklad v rakúskej Viedni, kde bola 5G údajne zavedená „takmer zo dňa na deň“, zažívajú miestni obyvatelia krvácanie z nosa, bolesti hlavy, očí, hrude, žalúdočnú nevoľnosť, vracanie, únavu, závraty, zvonenie v ušiach, symptómy podobné chrípke a bolesť srdca.

 

Objavujú sa aj správy o ľuďoch, trpiacich napätím a tlakom v hlave a okolí, a tiež zažívajúcich pocity „krátkych, bodavých bolestí po tele“ a „brnenia“ vo vnútorných orgánoch.

 

Túto 5G technológiou vyvolanú  traumu údajne zažívajú tak mladí, ako aj starí, no najviac postihnuté bezdrôtovým žiarením 5G, emitovaným vo forme milimetrových vĺn s vysokou frekvenciou (MMW), sa zdajú byť deti.

 

Švédski vedci potvrdili, že „deti sú voči účinkom vystavenia elektromagnetickému poľu mikrovlnných frekvencií skutočne citlivejšie“.

 

Ďalej dodávajú, že mladí, ktorí začnú používať „bezdrôtové alebo mobilné telefóny pravidelne pred dovŕšením veku 20 rokov“, majú o 400 % vyššiu pravdepodobnosť vzniku mozgového nádoru.

 

Bezdrôtové žiarenie má taký negatívny vplyv, že Medzinárodná asociácia hasičov (IAFF) aktívne lobuje za to, aby sa prenosové zariadenia neinštalovali do požiarnych staníc.

 

Prinajmenej od čias zavedenia 2G siete IAFF pozorovala a hlásila, že hasiči, ktorí sú nútení tráviť čas v okolí stožiarov a zariadení pre mobilné telefóny, často trpia:

 

 „… spomalením reakčného času, nedostatkom sústredenia, nedostatkom kontroly nad impulzívnosťou, silnými bolesťami hlavy, anestézii podobným spánkom, nedostatkom spánku, depresiou a triaškami.“

 

Nič z toho nie je prekvapením, keď vidíme, že milimetrové vlny 5G sú zhruba rovnaké ako tie, ktoré sa používajú v zbraňových systémoch na ovládanie davov, známych tiež ako systémy aktívneho potláčania. Ich účelom je vytvárať „pocit neznesiteľného zahrievania, ktorý ich donúti ujsť“.

 

Viac o nebezpečenstvách 5G a iných foriem elektromagnetických polí sa dozviete na EMF.news  https://emf.news/ .

 

Viac o 5G sa môžete dozvedieť, aj keď si pozriete dokumentárny film 5G Apocalypse: The Extinction Event (5G Apokalypsa: Čas vyhynutia).

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBpZFqR6Qzk&feature=youtu.be

 

 

ZASTAVTE PŘÍPRAVY NA UVEDENÍ DO PROVOZU 5G MOBILNÍCH TELEFONNÍCH SÍTÍ. OTEVŘENÁ VÝZVA ČESKÉ VLÁDĚ

 

https://ac24.cz/en/-/zastavte-pripravy-na-uvedeni-do-provozu-5g-mobilnich-telefonnich-siti-otevrena-vyzva-ceske-vlade?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fac24.cz%2Fvyhledavani%3Fp_p_id%3Dcom_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fac24.cz%252Fuvod%253Fp_p_id%253Dcom_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_8xiKrI4m%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_keywords%3D5G%26_com_behavin_liferay_ac24_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_7lRsDYd5_delta%3D10

 

 

PO KŮROVCI HROZÍ DALŠÍ KATASTROFA. ZTRÁCÍME ČAS, KTERÝ NÁM VNUCI VYČTOU, ŘÍKÁ KINSKÝ

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/po-kurovci-hrozi-dalsi-katastrofa-ztracime-cas-ktery-nam-vnu/r~8752d0b4bd2a11e9ab10ac1f6b220ee8/

 

Celá severní polokoule je pokryta škůdci stromů – souvisí to se změnou klimatu.

 

Nejsou pracující lidé v lese – je čas vyzvat společnost, aby dobrovolnicky pracovala v lese – říká Kinský – majitel lesa na Šumavě. Také říká, že by potřebovali psychology, neboť svoji práci nezvládají.

 

Takže hrstka chytráků má své soukromé lesy, které ovšem nezvládají obnovovat a tak chtějí nahnat dobrovolníky – čili otroky, kteří zadarmo jim tam budou makat. Po té si majitelé lesa chtějí shrábnout peníze ze svého „hospodaření“.

 

Právě na majitele lesů nejvíc dopadá kůrovcová kalamita, oni to celkově nejvíc odnesou, ale to mají po zásluze, jak po staletí „hospodařili“ – ve skutečnosti jen DRANCOVALI A DRANCOVALI PŘÍRODU S PŮDOU, DO KTERÉ ZPĚT JIŽ MNOHO NEVRACELI. Především organická část půdy do hloubky je zcela zdecimovaná na minimum za 300 let.

 

 

KEĎ V ARKTÍDE SNEŽÍ, Z OBLOHY PADAJÚ AJ PLASTOVÉ ČASTICE

 

https://www.aktuality.sk/clanok/716025/ked-v-arktide-snezi-z-oblohy-padaju-aj-plastove-castice/

 

Pre porovnanie, vedci z nemeckého Inštitútu Alfreda Wegenera zistili, že najvyššiu koncentráciu plastov mal zatiaľ sneh pri vidieckej ceste v Bavorsku, a to až 154-tisíc častíc mikroplastov na liter. Na niektorých miestach v Arktíde bolo zaznamenaných 14 400 častníc mikroplastov na liter.

 

 

ZEMSKÁ ATMOSFÉRA JE ZAMOŘENÁ STÁLE VÍC. V ARKTIDĚ SNĚŽÍ MIKROPLASTY
 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/265972-zemska-atmosfera-je-zamorena-stale-vic-v-arktide-snezi-mikroplasty/

 

 

MIKROPLASTY PODSTATNOU MĚROU KONTAMINUJÍ VZDUCH, VARUJÍ VĚDCI

 

https://blisty.cz/art/96606-mikroplasty-podstatnou-merou-kontaminuji-vzduch-varuji-vedci.html

 

 

AKO BY VYZERALA JADROVÁ ZIMA ?  VEDCOM POMÁHA MRAK, KTORÝ STVORIL LESNÝ POŽIAR

 

https://www.aktuality.sk/clanok/715668/ako-by-vyzerala-jadrova-zima-vedcom-pomaha-mrak-ktory-stvoril-lesny-poziar/

 

 

MIKROPLASTY JSOU VŠUDE

 

https://blisty.cz/art/90217-mikroplasty-jsou-vsude.html

 

 

VEDCI SÚ ZHROZENÍ Z OBJAVU V ARKTÍDE: SPOLU SO SNEHOM SA ZNÁŠAJÚ NA ZEM AJ... TO SNÁĎ NIE!

 

https://www.topky.sk/cl/13/1816879/

 

 

PRINC HARRY S MEGHAN KÁŽOU O EKOLOGII, SAMI LÉTAJÍ SOUKROMÝMI LETADLY SEM A TAM

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/princ-harry-s-meghan-kazou-o-ekologii-sami-letaji-soukromymi-letadly-sem-a-tam-40293533

 

Lidé, kteří se prezentují jako ochránci životního prostředí a silní podporovatelé ekologických aktivit, vyrážejí na cesty soukromými letadly, které na osobu vyprodukují až sedmkrát více emisí, než jak tomu je u běžných komerčních letů.

 

Takovým lidem říkáme Pseudolidé, nicméně, i oni se zde na planetě Zemi vyvíjejí, podle svých voleb.

 

 

VLÁDA HÁJÍ ZÁJMY TĚŽAŘŮ, DALŠÍ UHLÍ Z BÍLINY VŮBEC NENÍ POTŘEBA, KRITIZUJE KOŽELOUH

 

https://video.aktualne.cz/dvtv/vlada-haji-zajmy-tezaru-dalsi-uhli-z-biliny-vubec-neni-potre/r~a4fb43feb92d11e9ab10ac1f6b220ee8/

 

 

ČESKO PO KŮROVCI ?  ZTICHLÉ PLÁNĚ JESENÍKŮ JSOU OKNEM DO BUDOUCNOSTI I NADĚJÍ NA ZMĚNU

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/foto-kurovec-a-sucho-jeseniky/r~d824d710b91c11e9ab10ac1f6b220ee8/

 

 

V BRAZÍLII ZA TRI MESIACE UHYNULO VYŠE 500 MILIÓNOV VČIEL

 

https://www.aktuality.sk/clanok/717399/v-brazilii-za-tri-mesiace-uhynulo-vyse-500-milionov-vciel/

 

 

ČESKU HROZÍ, ŽE BUDE V BUDOUCNU MUSET DOVÁŽET VODU, VARUJÍ VĚDCI

 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vedci-sucho-voda.A190820_114120_domaci_onkr

 

 

ČESKÁ KRAJINA SE BLÍŽÍ KOLAPSU A ZEMĚDĚLSTVÍ JEN ČEKÁ NA PRŮŠVIH, ŘÍKÁ REKTOR ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66625050-ceska-krajina-se-blizi-kolapsu-zemedelstvi-ceka-na-prusvih

 

 

PROTESTY PROTI 5G NABÍRAJÍ NA SÍLE. ODPŮRCI SE OBÁVAJÍ ŠKODLIVÉHO ZÁŘENÍ A RAKOVINY

 

https://www.euro.cz/udalosti/protesty-proti-siti-5g-v-evrope-nabiraji-na-sile-odpurci-se-obavaji-zareni-a-rakoviny-1462589

 

Opor proti budování vysokorychlostní sítě 5G v Evropě roste. Zejména v Belgii, v Německu, Švýcarsku a Rakousku. Odpůrci se obávají zvýšeného „elektrosmogu“, který podle nich může vést k vyššímu riziku onemocnění rakovinou. Zatím takové tvrzení nebylo vědecky prokázáno, ale ani vyvráceno. Evropská komise přitom tvrdí, že rozvoj sítě rychlého internetu je zásadní pro konkurenceschopnost EU.

 

 

AMERICKÝ BIOLOG ZJISTIL, ŽE V AMERICKÝCH SKALISTÝCH HORÁCH PRŠÍ PLASTOVÝ ODPAD !

 

https://veda.instory.cz/813-americky-biolog-zjistil-ze-v-americkych-skalistych-horach-prsi-plastovy-odpad.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

CHYBĚJÍCÍ STROMY: INTERAKTIVNÍ MAPA UKAZUJE GLOBÁLNÍ ODLESŇOVÁNÍ

 

https://brezova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=378506&setver=touch

 

 

NAHLÉDNĚTE DO ÚTROB AMAZONIE: PLÍCE PLANETY JSOU NEMOCNÉ, PRALES JE BLÍZKO BODU ZLOMU

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/amazonsky-prales-odlesnovani-brazilie-grafika/r~dcd26538bdd211e9970a0cc47ab5f122/

 

 

HROZIVÉ VAROVANIE VEDCOV. ROZTÁPAJÚCE SA ĽADOVCE VYPÚŠŤAJÚ SMRTIACI VÍRUS

 

https://glob.zoznam.sk/hrozive-varovanie-vedcov-roztapajuce-sa-ladovce-vypustaju-zivotu-nebezpecne-latky/

 

 

PLÍCE PLANETY JSOU STÁLE V PLAMENECH. BRAZILSKÁ VLÁDA ČELÍ KVŮLI REKORDNÍMU MNOŽSTVÍ POŽÁRŮ MEZINÁRODNÍMU TLAKU

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/plice-planety-jsou-stale-v-plamenech-brazilska-vlada-celi-kvuli-rekordnimu-mnozstvi-pozaru-mezinarodnimu-tlaku-77755?dop-ab-variant=7&seq-no=1&source=hp

 

 

SKRYTÁ KALAMITA KŮROVCE. V POTÍŽÍCH BUDE ŠLECHTA, ŘÍKAJÍ LESNÍCI

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/skryta-kalamita-kurovce-se-stromy-padaji-i-majitele-lesu-a-ohrozeny-jsou-slechticke-majetky-77327?dop-ab-variant=7&seq-no=1&source=hp

 

Majitelé větších lesů, včetně obcí, chtějí zničené lesy prodávat, už se jim nevyplatí, není již co z nioch drancovat, tak, jak to dělali jejich předci. Šlechtici ovšem o tom nechtějí mluvit, neboť se stydí. Hanbou by se propadli za to, co tu po staletí oni a jejich předci dělali.

 

Do existenčních problémů se dostávají i menší a střední lesnické závody, prvotní zpracovatelé dřeva.

 

Ekonomická hranice je 1000 Kč za m3 dřeva.

 

 

ÚTOK NA PRAVDU. PROFESOŘI PROMLUVILI O TOM, CO SE DĚJE V AMAZONII
 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/amerika/utok-na-pravdu-profesori-promluvili-o-tom-co-se-deje-v-amazonii.b40cab7b/#photoInArticle-48858

 

 

NASA ZVEŘEJNILA ANIMACI, JAK POŽÁRY V AMAZONII OVLIVŇUJÍ KLIMA

 

https://svetobeznik.info/nasa-zverejnila-animaci-jak-pozary-v-amazonii-ovlivnuji-klima/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

AMAZONSKÝ PRALES PLÍCEMI PLANETY ?  MÝTUS

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/amazonsky-prales-plicemi-planety-mytus-40294554?seq-no=4&dop-ab-variant=3&source=article-detail

 

 

AFRIKU SUŽUJÍ POŽÁRY, JSOU TŘIKRÁT VĚTŠÍ NEŽ TY V AMAZONII

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/afriku-suzuji-pozary-jsou-trikrat-vetsi-nez-ty-v-amazonii-40294649

 

 

ČASOVANÁ BOMBA NA MOŘI: NĚMCE DĚSÍ VRAKY BRITSKÝCH ROPNÝCH PLOŠIN

 

https://www.euro.cz/byznys/casovana-bomba-britove-rozzlobili-nemce-kvuli-starym-ropny-plosinam-v-severnim-mori-1465038?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

CO BUDE, AŽ ROZTAJÍ LEDOVCE ?  VĚDCI ODHALILI HROZBU LEŽÍCÍ ZAMRZLOU V LEDU

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/co-bude-az-roztaji-ledovce-vedci-odhalili-hrozbu-lezici-zamrzlou-v-ledu.c4b4dd1d/

 

 

POVINNÝ MĚŘÁK A ZÁKAZ ČERPÁNÍ. NOVÁ ÚŘEDNÍ OMEZENÍ MĚNÍ STUDNY V LÍHNĚ BAKTERIÍ

 

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/povinny-merak-a-zakaz-cerpani-uredni-omezeni-mohou-studnu-pr/r~52adbd58c7fa11e999160cc47ab5f122/

 

 

OCHRANÁRI UKÁZALI POSLANCOM VÝRUBY V NÁRODNÝCH PARKOCH

 

https://www.aktuality.sk/clanok/722559/ochranari-ukazali-poslancom-vyruby-v-narodnych-parkoch/

 

 

RADIOAKTIVNÍ VODA Z ELEKTRÁRNY VE FUKUŠIMĚ BUDE MUSET BÝT VYPUŠTĚNA DO OCEÁNU

 

https://otechnice.cz/radioaktivni-voda-z-elektrarny-ve-fukusime-bude-muset-byt-vypustena-do-oceanu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

MIKROPLASTY JSOU VŠUDE, TVRDÍ VĚDCI. NYNÍ BYLY OBJEVENY VE SNĚHU V ARKTIDĚ I V ALPÁCH

 

https://svetobeznik.info/mikroplasty-jsou-vsude-tvrdi-vedci-nyni-byly-objeveny-ve-snehu-v-arktide-i-v-alpach/

 

 

TO NEJHORŠÍ TEPRVE PŘIJDE, OBÁVÁ SE VĚDEC. VARUJE PŘED BODEM ZLOMU

https://eurozpravy.cz/zahranicni/amerika/in-brazil-s-rainforests-the-worst-fires-are-likely-still-to-come.53b9fb65/

 

 

AMAZONSKÝ PRALES HOŘÍ JASNĚJI, NEŽ KDY PŘEDTÍM. A FIRMY KONEČNĚ OTEVÍRAJÍ OČI ZODPOVĚDNOSTI

 

https://www.czechcrunch.cz/2019/09/amazonsky-prales-hori-jasneji-nez-kdy-predtim-a-firmy-konecne-oteviraji-oci-zodpovednosti/

 

 

DOPADY KLIMATICKÝCH ZMĚN JSOU STÁLE INTENZIVNĚJŠÍ, VARUJE WMO

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/dopady-klimatickych-zmen-jsou-stale-intenzivnejsi-varuje-wmo.bf5f2716/

 

VZESTUP OCEANU SE URYCHLUJE - KVULI TANI LEDOVCU GRONSKA A ANTARKTIDY

 

1993 - 2013 - 3,2 MM / ROK

 

2014 - 8.2019 - 5 MM / ROK

 

Šéf OSN řekl, aby státníci nepřijížděli s líbivými slovy.

 

Babiš v OSN nevystoupí, neboť není velký zastánce zelených změn hospodářství.

 

Tento týden 23. - 29. 9. 2019 probíhá klimasummit OSN - vystoupí tam mnoho politiků a jiných osobností, včetně Grety Thurnberg a Zuzany Čaputové.

 

Lidé si mají volit zodpovědné zástupce a NE ty, kteří klidně zničí planetu Zemi.

 

 

HLADINA MOŘÍ STOUPÁ RYCHLEJI, NEŽ POČÍTAČOVÉ MODELY PŘEDPOKLÁDALY

 

https://21stoleti.cz/2019/09/22/hladina-mori-stoupa-rychleji-nez-pocitacove-modely-predpokladaly/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Analýza WMO připomíná, že léta 2014 až 2019 byla nejteplejší v dějinách. To se promítá do tání ledovců a stoupající hladiny světového oceánu. Mezi lety 1993 a 2013 se hladina zvyšovala o 3,2 milimetrů za rok, od roku 2014 je to již pět milimetrů za rok. To ohrožuje například ostrovní státy v Pacifiku jako Tokelau, Palau nebo Šalomounovy ostrovy, jejichž část již byla vodou zaplavena.

 

Ale ve vážném nebezpečí jsou i mnohamilionové metropole jako Tokio, Dháka nebo Singapur. V Evropě by pak měli být na pozoru zejména Dánové, Nizozemci, Němci nebo Britové. Migrační vlna, jakou zvyšující se hladina moří může vyvolat, je jen stěží představitelná.
WMO proto vyzývá k okamžitému snižování
emisí skleníkových plynů. Největší znečišťovatelé jsou (2016) Číňané 28,2 %, Američané 16 %, Indové 6,3 %, Rusové 4,5 % a Japonci 3,7 %, zatímco zejména západ a sever Evropy se snaží vypouštění skleníkových plynů do atmosféry snižovat. Podle počtu emisí CO2 na jednoho obyvatele patří k největším hříšníkům Katar, Estonsko, Saúdská Arábie, Lucembursko, Austrálie, USA, Kanada, Jižní Korea, Nizozemsko, Belgie, Rusko a Česká republika.

 

 

INFOGRAFIKA: VŠECHNY EMISE SVĚTA - 2017

 

https://www.euro.cz/byznys/infografika-vsechny-emise-sveta-1454443#topic-2982

 

Největší absolutní znečišťovatelé světa 2017 – 15 zemí:

 

země

mil. tun CO2

% podíl ve světě

Čína

9839

27,2

USA

5269

14,6

Indie

2467

6,8

Rusko

1693

4,7

Japonsko

1205

3,3

Německo

799

2,2

Írán

672

1,9

Saúdská Arábie

635

1,8

Jižní Korea

616

1,7

Kanada

573

1,6

Mexiko

490

1,4

Indonésie

487

1,3

Brazílie

476

1,3

Jihoafrická Republika

456

1,3

Turecko

448

1,2

 

 

 

Znečišťovatelé v přepočtu na 1 obyvatele - 18. místo patří Česku:

 

země

tuny CO2 na jednoho obyvatele

počet obyvatel – mil.

Katar

49,2

2,6

Trinidad a Tobago

29,7

1,4

Kuvajt

25,2

4,1

Spojené arabské emiráty

24,7

9,4

Bahrajn

23,1

1,5

Saúdská Arábie

19,3

32,9

Austrálie

16,9

24,6

Spojené státy

16,2

327,2

Kazachstán

16,1

18

Kanada

15,6

36,7

Estonsko

15,1

1,3

Omán

14,1

4,6

Turkmenistán

12,6

5,8

Jižní Korea

12,1

51,5

Rusko

11,8

144,5

Tchaj-wan

11,5

23,6

Singapur

11,3

5,6

Česko

10,2

10,6

Mongolsko

9,9

3,1

Německo

9,7

82,7

 

 

 

 

NEJVĚTŠÍ PRODUCENTI CO2 NA SVĚTĚ A V EVROPĚ

 

https://oenergetice.cz/zahranicni/nejvetsi-producenti-co2-na-svete/

 

 

Největší absolutní znečišťovatelé světa 2016 – 10 zemí:

 

země

pořadí

% podíl ve světě

Čína

1

28,21

USA

2

15,99

Indie

3

6,24

Rusko

4

4,53

Japonsko

5

3,67

Německo

6

2,23

Jižní Korea

7

1,75

Írán

8

1,72

Kanada

9

1,71

Saúdská Arábie

10

1,56

 

Zdroj (některé údaje jsou placené):

 

https://www.statista.com/statistics/271748/the-largest-emitters-of-co2-in-the-world/

 

GLOBÁLNÍ EMISE SVĚTA 1757 – 2017 - GRAF

 

https://www.statista.com/statistics/264699/worldwide-co2-emissions/

 

 

 

ZVÍŘATA SE NEDOKÁŽOU PŘIZPŮSOBIT ZMĚNÁM KLIMATU. CO HROZÍ LIDEM ?

 

https://www.flowee.cz/planeta/7046-zvirata-se-nedokazou-prizpusobit-zmenam-klimatu-co-hrozi-lidem?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Fauna přestává stíhat reagovat na měnící se klima. Hrozí vyhynutí milionů druhů, varuje nový výzkum. A ukazuje to na příkladu ptáků, kteří by měli být nejflexibilnější

 

 

TAJEMNÝ INCIDENT VELA: PŘED 40 LETY DOŠLO K NEZNÁMÉMU JADERNÉMU VÝBUCHU

https://www.denik.cz/ze_sveta/incident-vela-slavi-vyroci-od-neznameho-jaderneho-vybuchu-uplynulo-40-let-20200920.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NA ISLANDU SE SLAVNOSTNĚ LOUČÍ S LEDOVCEM, KTERÝ ZANIKL

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/na-islandu-se-slavnostne-louci-s-ledovcem-ktery-zanikl-40293564

 

 

ČÁST LEDOVCE MONTBLANSKÉHO MASIVU SE MŮŽE UTRHNOUT, ITALSKÉ ÚŘADY EVAKUOVALY OBLAST

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/cast-ledovce-montblanskeho-masivu-se-muze-utrhnout-italske-urady-evakuovaly-oblast-40297700

 

 

OCEÁNY VE VARU: NEJNOVĚJŠÍ VAROVÁNÍ KLIMATOLOGŮ SE TÝKÁ MOŘÍ A LEDU

 

https://www.respekt.cz/spolecnost/oceany-ve-varu-nejnovejsi-varovani-klimatologu-se-tyka-mori-a-ledu?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

Z NĚKTERÝCH POLÍ ZMIZELY PO SKLIZNI ŽÍŽALY. ZEMĚDĚLCI ZASE NASADILI CHEMOTERAPII, ŘÍKÁ VĚDEC

 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/z-poli-po-sklizni-zmizeli-zizaly-i-zajici-zemedelci-pouzili-chemii-rika-vedec-79613?fbclid=IwAR1FR5XON6Eg3yzLZ8IvqHiPHm-r23u7wnBNMGpxHiEd1Lh2QLcVcipP8nE

 

 

KERLES: ZABIJ PTÁKA, ZACHRÁNÍŠ SVĚT. NĚMCI KVŮLI VĚTRNÝM ELEKTRÁRNÁM PLUNDRUJÍ PŘÍRODU

 

https://www.info.cz/nazory/kerles-zabij-ptaka-zachranis-svet-nemci-kvuli-vetrnym-elektrarnam-plundruji-prirodu-42853.html

 

 

ZAČALO MASOVÉ VYMÍRÁNÍ DRUHŮ. HMYZ DO STA LET ZMIZÍ Z PLANETY A PŘIJDE KATASTROFA, VARUJÍ VĚDCI

 

https://www.info.cz/svet/zacalo-masove-vymirani-druhu-hmyz-do-sta-let-zmizi-z-planety-a-prijde-katastrofa-varuji-vedci-40283.html

 

 

NĚMCI SE BOJÍ O SVÉ LESY. HROMADNĚ UMÍRAJÍ SMRKY, BOROVICE, BUKY I DUBY

 

https://www.info.cz/svet/nemci-se-boji-o-sve-lesy-hromadne-umiraji-smrky-borovice-buky-i-duby-43080.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

LIDÉ VYPRODUKUJÍ STOKRÁT VÍC CO2 NEŽ SOPKY. BLÍŽÍ SE UHLÍKOVÁ KATASTROFA, VARUJÍ VĚDCI

 

https://www.euro.cz/udalosti/lide-vyprodukuji-stokrat-vic-co2-nez-sopky-blizi-se-uhlikova-katastrofa-varuji-vedci-1468615?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ANTARKTIDA TAJE: NA KDYSI PEVNÉM LEDOVÉM ŠTÍTU JE PŘES 65 TISÍC NOVÝCH JEZER

 

https://www.stoplusjednicka.cz/antarktida-taje-na-kdysi-pevnem-ledovem-stitu-je-pres-65-tisic-novych-jezer?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ŠPINAVĚJŠÍ NEŽ AUTA A LETADLA. NÁMOŘNÍ DOPRAVA HLEDÁ ZELENÝ POHON BUDOUCNOSTI

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/spinavejsi-nez-auta-a-letadla-namorni-doprava-hleda-zeleny-p/r~9ba02dd8e90211e99ec9ac1f6b220ee8/

 

 

KDO FINANCUJE KÁCENÍ DEŠTNÝCH PRALESŮ ?  MOŽNÁ I VY A VAŠE PENÍZE V BANCE

 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kdo-financuje-kaceni-destnych-pralesu-mozna-i-vy-a-vase-penize-v-bance?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

PLANETA SE VLIVEM ČLOVĚKA MĚNÍ K NEPOZNÁNÍ. HROZÍ KRIZE, KTERÁ ZASÁHNE KAŽDÉHO

 

https://zajimavaevropa.cz/ze-sveta/planeta-se-vlivem-cloveka-meni-k-nepoznani-hrozi-krize-ktera-zasahne-kazdeho/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

ČESKO SCHNE, MIZÍ PŮDA, LESY I PTÁCI, UPOZORŇUJE CHMURNÁ ZPRÁVA O ZDEJŠÍ PŘÍRODĚ

 

https://denikn.cz/203622/chmurna-zprava-o-zdejsi-prirode-cesko-schne-mizi-puda-lesy-i-ptaci/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

LIDSTVO RADIKÁLNĚ ZMĚNÍ JÍDELNÍČEK ?  VĚDCI PROMLUVILI O ŠKODLIVOSTI MASA
 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/amerika/lidstvo-radikalne-zmeni-jidelnicek-vedci-promluvili-o-skodlivosti-masa.36d3ad64/

 

 

,DOUFÁME, ŽE SE PLETEME.‘ VĚDCI VARUJÍ PŘED SPUŠTĚNÍM DOMINOVÉHO EFEKTU OTEPLOVÁNÍ

 

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/globalni-oteplovani-vedci-varuji-dominovy-efekt_1808071701_dbr

 

 

PLASTY V OCEÁNECH. ZA MINUTU DO NICH VYPRÁZDNÍME JEDNO POPELÁŘSKÉ AUTO, V ROCE 2050 TO MOHOU BÝT ČTYŘI

 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/plasty-v-oceanech-za-minutu-do-nich-vyprazdnime-jedno-popelarske-auto-v-roce_1808080700_nkr

 

 

ANTROPOCÉN: EPOCHA ČLOVĚKA: DĚSIVÝ DOPAD LIDSTVA NA NAŠI PLANETU

 

https://nafilmu.cz/2019/10/antropocen-epocha-cloveka-desivy-dopad-lidstva-na-nasi-planetu/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

BOLSONARO CHCE OBNOVIT ZAROSTLOU DÁLNICI SRDCEM AMAZONIE, EKOLOGOVÉ ÚPÍ

 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/brazilie-amazonie-dalnice-jair-bolsonaro.A191007_201252_zahranicni_aha

 

Podle expertů se Amazonie už teď blíží k bodu zlomu, za kterým se propadne do nezvratného cyklu odumírání deštného pralesa a začne se měnit v savanu. To nastane ve chvíli, kdy bude zničeno 20 až 25 procent pralesa. K dnešnímu dni je to přibližně 15 až 17 procent.

 

„Stavbou BR-319 se dostaneme přes tento bod zlomu, je to víc než dost,“ říká profesor Britaldo Soares Filho z University v Minas Gerais, který modeluje průběh odlesňování po dostavbě silnice. „Vlastně tím narýsují úplně novou hranici srdcem amazonského pralesa,“ dodal.

 

 

AKTIVISTÉ ZABLOKOVALI SILNICI U PRAŽSKÉHO EDENU, PROTESTOVALI U BUDOVY ČEZ I ČESKÉ TELEVIZE

 

https://www.euro.cz/praha/aktiviste-zablokovali-silnici-u-prazskeho-edenu-protestovali-u-budovy-cez-i-ceske-televize-1470010

 

 

TŘETINU EMISÍ PRODUKUJE DVACET ROPNÝCH SPOLEČNOSTÍ

 

https://a2larm.cz/2019/10/tretinu-emisi-produkuje-dvacet-ropnych-spolecnosti/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

Velké ropné společnosti sponzorovaly popírače změn klimatu, i když jejich vlastní analýzy ukazovaly, že další těžba fosilních paliv může mít katastrofické následky.

 

Dvacet nejbohatších firem na seznamu přispělo k tvorbě až 35 procent veškerých emisí oxidu uhličitého a metanu (480 miliard tun oxidu uhličitého) od roku 1965. Na špici se umístily známé západní společnosti jako Chevron, Exxon, BP, Shell. Žebříčku ale dominují také státem vlastněná saúdská společnost Saudi Aramco nebo ruský Gazprom. Pokud vynecháme státní firmy a zaměříme se jen na soukromé vlastníky, pak čtyři první firmy v žebříčku (Chevron, Exxon, BP a Shell) stojí za více než deseti procenty všech emisí skleníkových plynů od roku 1965. Jejich závratné zisky jsou tedy vykoupeny obřím dílem viny na hrozící klimatické katastrofě. Dvanáct z dvaceti největších firem v těchto odvětvích vlastní státy a tyto státní podniky dohromady vytvořily asi 20 procent všech emisí skleníkových plynů za stejné období. Vede mezi nimi společnost SAUDI ARAMCO, která sama vytvořila 4,38 procenta celosvětového objemu emisí.

 

 

ČECH CHCE ŽALOVAT EU. KVŮLI POPÍRÁNÍ TAKZVANÉHO JEVONSOVA PARADOXU

 

https://www.info.cz/svet/cech-chce-zalovat-eu-kvuli-popirani-takzvaneho-jevonsova-paradoxu-43225.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

JEVONSŮV PARADOX - jakékoliv zvyšování energetické účinnosti naopak vede k ještě většímu ničení planety.

 

Problém je totiž v tom, čemu říkáme na www.andele-nebe.cz NEGATIVNÍ STAV drtivé většiny lidí. Je to o konzumnímu a ničivému stylu života drtivé většiny lidí - cca 90 %.

 

Takže ekologické aktivity nejsou špatné, ale špatné je chování a volby lidí - konzum, plýtváni, neskromnost, neopravitelnost věcí atd.

 

 

NIKDO NEVÍ, ODKUD SE VZALA. ZÁHADNÁ ROPNÁ SKVRNA UŽ MĚSÍC NIČÍ BRAZILSKÉ PLÁŽE

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zahadna-ropna-skvrna-nici-brazilske-plaze/r~b8a0a294ef3f11e9a24cac1f6b220ee8/

 

 

ZE SVĚTA MIZÍ PTÁCI. NOVÁ STUDIE ODHALILA DEVASTUJÍCÍ POKLES POPULACE NAPŘÍČ VŠEMI DRUHY

 

https://zoommagazin.iprima.cz/priroda/ze-sveta-mizi-ptaci-nova-studie-odhalila-devastujici-pokles-populace-napric-vsemi-druhy?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

NĚCO JE S NÁMI ŠPATNĚ. JSME FEŤÁCI ÚSPĚCHU, JEN PŘEBÍRÁME SYSTÉM A DIKTÁT, ŘÍKÁ OSOBNÍ KOUČ MORIC

 

https://domaci.ihned.cz/c1-66662940-neco-je-s-nami-spatne-jsme-fetaci-uspechu-jen-prebirame-system-a-diktat-rika-osobni-kouc-moric

 

 

HROZIVÁ PŘEDSTAVA: CO KDYBY VŠECHEN LED NA ZEMI ROZTÁL ZA JEDINOU NOC ?

 

https://www.stoplusjednicka.cz/hroziva-predstava-co-kdyby-vsechen-led-na-zemi-roztal-za-jedinou-noc

 

 

TEMNÁ STRANA RŮSTU: INDIE SE TOPÍ V ODPADU

 

https://www.euro.cz/byznys/temna-strana-rustu-indie-se-topi-v-odpadu-1470878?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

AUSTRALSKÁ ŘEKA DARLING JE NEJSUŠŠÍ OD ROKU 1900

 

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/australska-reka-darling-je-nejsussi-od-roku-1900-40301096?dop-ab-variant=4&seq-no=6&source=hp

 

 

PŘIJDE SVĚT ÚPLNĚ O PTÁKY ?  MIZÍ REKORDNÍ RYCHLOSTÍ !

 

https://www.moulik.cz/zajimavosti/prijde-svet-uplne-o-ptaky-mizi-rekordni-rychlosti-335249?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ VEĽKÚ MIGRAČNÚ KRÍZU. NA RADE SÚ NAJMOCNEJŠÍ ĽUDIA, TVRDÍ KLIMATOLÓG

 

https://tv.hnonline.sk/kategorie/aktualne-videa/2470b7bc-f680-4d20-a950-97771ba0cc8e/globalne-oteplovanie-moze-sposobit-velku-migracnu-krizu-na-rade-su-najmocnejsi-ludia-tvrdi-klimatolog

 

Zdroje ničení přírody a jak by měl člověk změnit své chování.

 

 

KLIMATICKÁ KRIZE ZAČALA. ZEMĚ SE STANE ČÁSTEČNĚ NEOBYVATELNOU, VARUJÍ VĚDCI
 

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/klimaticka-krize-zacala-zeme-se-stane-castecne-neobyvatelnou-varuji-vedci.ec1e13f0/#photoInArticle-62682

 

Planeta se kvůli lidskému působení nachází ve stavu klimatické nouze a pokud se státy v nejbližší době neodhodlají k rozhodným krokům a nesníží radikálně emise skleníkových plynů, může to vést ke zhroucení ekosystémů a k tomu, že se Země stane částečně neobyvatelnou.


Ve svém dnes zveřejněném prohlášení to uvedli vědci, kteří svým varováním chtějí před prosincovou Konferencí OSN o změnách klimatu (COP25) oslovit zejména politiky. Výzvu podepsalo přes 11 000 akademiků ze 153 zemí světa včetně desítek odborníků z Česka.

 

 

UVRHLI JSME ZEMI DO STAVU KLIMATICKÉ NOUZE, VARUJÍ VĚDCI


https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/uvrhli-jsme-zemi-do-stavu-klimaticke-nouze-varuji-vedci-40302460

 

SVĚT SE DOSTAL DO KLIMATICKÉ KRIZE. ZEMĚ BY SE MOHLA STÁT NEOBYVATELNOU, JE TŘEBA JEDNAT, VARUJÍ VĚDCI

 

https://www.lidovky.cz/svet/svet-se-dostal-do-klimaticke-krize-zeme-by-se-mohla-stat-neobyvatelnou-je-treba-jednat-varuji-vedci.A191105_181600_ln_zahranici_ele

 

 

VĚDCI VYHLÁSILI KLIMATICKOU NOUZI PLANETY ZEMĚ: PŘIPRAVILI I SADU OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

 

https://techfocus.cz/veda-vesmir/1664-vedci-vyhlasili-klimatickou-nouzi-planety-zeme-pripravili-i-sadu-opatreni-k-naprave.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

STOLETÝ VĚDEC, KTERÝ PŘEDPOVĚDĚL EKOLOGICKOU KRIZI, ZNOVU VARUJE LIDSTVO

 

https://svetobeznik.info/stolety-vedec-ktery-predpovedel-ekologickou-krizi-znovu-varuje-lidstvo/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

V AUSTRÁLII KVŮLI KATASTROFÁLNÍM POŽÁRŮM VYHLÁSILI STAV NOUZE A NAŘÍDILI EVAKUACE

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/v-australii-kvuli-katastrofalnim-pozarum-vyhlasili-stav-nouze-a-naridili-evakuace-40303062?dop-ab-variant=4&seq-no=8&source=hp

 

 

MARSHALLOVY OSTROVY TRÁPÍ JADERNÉ DĚDICTVÍ PO USA, ÚŘADY POMOC ODMÍTLY
 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/asie-a-australie/marshallovy-ostrovy-trapi-jaderne-dedictvi-po-usa-urady-pomoc-odmitly.9f4f2c2e/

 

 

NA MARSHALLOVÝCH OSTROVOCH „POCHOVALI“ VIAC AKO 88-TISÍC TON NUKLEÁRNEHO ODPADU: KVÔLI KLIMATICKEJ KRÍZE MOŽNO SKONČÍ V OCEÁNE

 

https://refresher.sk/76511-Na-Marshallovych-ostrovoch-pochovali-viac-ako-88tisic-ton-nuklearneho-odpadu-Kvoli-klimatickej-krize-mozno-skonci-v-oceane?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 

 

KLIMATICKÉ ZMĚNY OHROŽUJÍ SKLAD JADERNÉHO ODPADU VYBUDOVANÝ AMERIČANY. TI DÁVAJÍ RUCE PRYČ

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/klimaticke-zmeny-ohrozuji-sklad-jaderneho-odpadu-vybudovany-americany-ti-davaji-ruce-pryc-40303434?dop-ab-variant=100&seq-no=2&source=hp

 

 

AMERIČANÉ SE K RADIOAKTIVNÍMU DĚDICTVÍ NEHLÁSÍ

 

https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/asie-a-oceanie/americane-se-k-radioaktivnimu-dedictvi-nehlasi_535050.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

 

NIČENÍ ZDRAVÍ LIDMI

 

 

STOP5G.CZ

 

https://stop5g.cz/

 

 

PFLEGER: LŽE SE O RAKOVINĚ I CUKROVCE. FIRMY POČTY TAJÍ, KRUTÝ KONEC ČEKÁ ČÍM DÁL VÍC LIDÍ

 

https://video.info.cz/strunc/pfleger-lze-se-o-rakovine-i-cukrovce-firmy-pocty-taji-kruty-konec-ceka-cim-dal-vic-lidi-41061.html

 

Lidé vlastními chybnými volbami sestávají otroky entit z Temných světů, součástí tohoto procesu je masově sedavé zaměstnání – otročení tomu odpovídající masovost nemocí z nepohybu a z vadných pekelných jídel. Nemoci z přepychu.

 

 

TOXICKÉ VĚCI Z JEDOVATÉHO ELEKTROŠROTU. JAK JE POZNAT?

 

https://www.stream.cz/adost/10030752-toxicke-veci-z-plastu-na-jake-si-dat-pozor-jak-je-poznat?fbclid=IwAR3Y9QqjnDJ1P45B_F9U8YSLhIX5B06nHSp_IVEO66WrTiuSXLVqON0JVqY

 

https://www.stream.cz/adost/10030752-toxicke-veci-z-jedovateho-elektrosrotu-jak-je-poznat

 

 

NEJZNEČIŠTĚNĚJŠÍ MĚSTA JSOU V INDII, V EVROPĚ VEDE BOSNA A SLEZSKO

 

https://www.novinky.cz/zahranicni/498935-nejznecistenejsi-mesta-jsou-v-indii-v-evrope-vede-bosna-a-slezsko.html

 

Výchozí tabulka znečistění měst Evropy

 

https://www.airvisual.com/world-most-polluted-cities?continent=59af92ac3e70001c1bd78e52&country=&state=&page=1&perPage=50&cities=

 

 

V ČESKÝCH HOUBÁCH ČI ZVĚŘINĚ JE STÁLE CESIUM Z ČERNOBYLU

 

https://www.novinky.cz/ekonomika/499548-v-ceskych-houbach-ci-zverine-je-stale-cesium-z-cernobylu.html

 

 

NEFUNGUJÍ VÁM SPRÁVNĚ LEDVINY ?  NA VINĚ MŮŽE BÝT OVOCE NEBO OŘECHY

 

https://www.aazdravi.cz/nefunguji-vam-spravne-ledviny-vine-muze-byt-ovoce-orechy/

 

 

VYKUCHANÝM FILTREM PEVNÝCH ČÁSTIC ZABÍJÍTE I SAMI SEBE, PROKÁZAL TEST

 

https://www.idnes.cz/auto/autoservis/filtr-pevnych-castic-emise.A190314_152458_automoto_fdv

 

 

DŘÍVE DVA LIDÉ ZA MĚSÍC, TEĎ DVA DENNĚ. PÍSKÁNÍ V UŠÍCH JE NOVÁ CIVILIZAČNÍ NEMOC

 

Zvuk je ve skutečnosti pozůstatkem energií negativních činů, které v minulých životech a v tomto životě lidé provedli. Samozřejmě negativní stav lidí – ovládání je dál ovládá dělat negativní věci, které se často dějí i při sezení, pak jistěže se krční páteř poškozuje a degeneruje.

 

Skutečné řešení je správná životospráva s dostatečným přirozeným pohybem těla – denně min. 5 km chůze s rychlochůzí, nejlépe v nerovném přírodním terénu – tím se celá pohybová soustava – kostra, šlachy a svaly dostanou do takové harmonie a rovnováhy, kdy nemůže nastat degenerace páteře, kloubů atd. Viz národ HUNZA a jiné přírodní národy, které neznají civilizační nemoci.

 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/drive-dva-lide-za-mesic-ted-dva-denne-tinnitus-je-dle-lekaru/r~beef1ef644d511e9a305ac1f6b220ee8/

 

 

ROČNĚ PROVEDOU LÉKAŘI MILIONY CHYBNÝCH DIAGNÓZ. PACIENTI UMÍRAJÍ ZCELA ZBYTEČNĚ

https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/252192-rocne-provedou-lekari-miliony-chybnych-diagnoz-pacienti-umiraji-zcela-zbytecne/

 

 

PODLE SOUDU ROUNDUP ZPŮSOBUJE RAKOVINU. AKCIE BAYERU PADAJÍ

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66532630-podle-soudu-roundup-zpusobuje-rakovinu-akcie-bayeru-padaji